Connect with us

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης: Οι 178 συστάσεις των Ομάδων Ευρωπαίων Πολιτών

Published

on

Σήμερα και αύριο συνεδριάζει η Ολομέλεια της Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης κατά την οποία συζητούνται τα πρώτα προσχέδια των τελικών προτάσεων της για την αντιμετώπιση των προκλήσεων που καλείται να αντιμετωπίσει η ΕΕ σήμερα και στο μέλλον. 

Η συζήτηση θα επικεντρωθεί (για πρώτη φορά) σε προσχέδια των προκαταρκτικών προτάσεων των εννέα Ομάδων Εργασίας που έχουν συγκροτηθεί ανά θεματική από μέλη της Ολομέλειας.

Τα προσχέδια αυτά θα είναι ομαδοποιημένα και θα βασίζονται στις συστάσεις που διατυπώθηκαν από τις Ομάδες Ευρωπαίων Πολιτών και τις αντίστοιχες εθνικές Ομάδες Πολιτών, στις ιδέες που συγκεντρώθηκαν μέσω της πολύγλωσσης ψηφιακής πλατφόρμας της Διάσκεψης, καθώς και στις ανταλλαγές απόψεων που πραγματοποιήθηκαν κατά τις προηγούμενες συνεδριάσεις της Ολομέλειας και των Ομάδων Εργασίας της Διάσκεψης. 

Σύμφωνα με τη διαδικασία που έχει αποφασιστεί, η Ολομέλεια της Διάσκεψης, βάσει συναίνεσης, θα υποβάλει τις προτάσεις της στην Εκτελεστική Επιτροπή, η οποία και «θα συντάξει με πλήρη διαφάνεια και σε συνεργασία με την Ολομέλεια την έκθεσή της».

Τα τρία θεσμικά όργανα της ΕΕ, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο (της ΕΕ) έχουν δεσμευτεί να εξετάσουν «χωρίς χρονοτριβή τον τρόπο με τον οποίο θα δοθεί αποτελεσματική συνέχεια στην τελική έκθεση, το καθένα εντός του πεδίου αρμοδιοτήτων του και σύμφωνα με τις Συνθήκες (της ΕΕ)».

Η ολοκλήρωση των εργασιών της Ολομέλειας της Διάσκεψης αναμένεται τον ερχόμενο Μάιο και η 9η Μαΐου, η Ημέρα της Ευρώπης, είναι η επικρατέστερη ημέρα παρουσίασης της τελικής έκθεσης της Ολομέλειας. 

Οι 178 συστάσεις των Ομάδων των Ευρωπαίων Πολιτών

Εξ αρχής, είχαν συσταθεί τέσσερις Ομάδες Ευρωπαίων Πολιτών συγκροτούμενες από 200 πολίτες η κάθε μία, έπειτα από τυχαία επιλογή από όλα τα κράτη μέλη, διαφορετικών ηλικιών, με ιδιαιτέρως αυξημένη τη συμμετοχή νέων. Κάθε Ομάδα ήταν αρμόδια να καταλήξει σε συστάσεις σε συγκεκριμένες θεματικές και οι συνεδριάσεις τους πραγματοποιήθηκαν εξ αποστάσεως, αλλά και με φυσική παρουσία σε διαφορετικές πόλεις της Ευρώπης.

«Ευρωπαϊκή δημοκρατία/δικαιώματα/κράτος δικαίου και ασφάλεια»

Η πρώτη Ομάδα Ευρωπαίων Πολιτών που κατέληξε στις συστάσεις της ήταν αρμόδια για τον τρόπο μεταρρύθμισης της ΕΕ, την προστασία της δημοκρατίας, την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών στην ΕΕ και την αντιμετώπιση των διακρίσεων. Η Ομάδα οριστικοποίησε τις 39 συστάσεις της σε συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο της Φλωρεντίας, στην Ιταλία, στις 10-12 Δεκεμβρίου του 2021.

Ένα από τα θέματα, που συζητήθηκε εκτενώς αφορούσε το πώς θα διασφαλιστεί ότι όλοι οι Ευρωπαίοι πολίτες αισθάνονται μέρος του «ευρωπαϊκού εγχειρήματος».

Συγκεκριμένα, η Ομάδα προτείνει την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών στη διαδικασία λήψης αποφάσεων της ΕΕ, για παράδειγμα, μέσω «Συνελεύσεων πολιτών», που θα συσταθούν και θα λειτουργούν παράλληλα με τους υφιστάμενους φορείς της ΕΕ.

Στις συστάσεις της, η Ομάδα επικεντρώνει στην ανάγκη υπεράσπισης των ευρωπαϊκών αξιών και συστήνει την αλλαγή του «μηχανισμού προϋποθέσεων» του προϋπολογισμού της ΕΕ. Σήμερα, τα κράτη μέλη υπόκεινται σε κυρώσεις, εάν οι από μέρους τους παραβιάσεις του κράτους δικαίου επηρεάζουν τον προϋπολογισμό της ΕΕ. Οι Ευρωπαίοι πολίτες που συμμετέχουν στην Ομάδα, συστήνουν να επιβάλλονται κυρώσεις για όλες τις παραβιάσεις του κράτους δικαίου.

Οι συστάσεις της Ομάδας, μεταξύ άλλων, αφορούν και τον τρόπο αντιμετώπισης των διακρίσεων στην ΕΕ, την ισότητα των φύλων, αλλά και την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής. Για παράδειγμα, μία από τις συστάσεις κατά των διακρίσεων, προβλέπει τον καθορισμό ποσοστώσεων για ευάλωτες ομάδες στο χώρο εργασίας και μόνο «οι εταιρείες που πληρούν και εφαρμόζουν αυτές τις ποσοστώσεις να έχουν πρόσβαση σε επιδοτήσεις ή φορολογικές ελαφρύνσεις».

Διαβάστε στα ελληνικά τις 39 συστάσεις της Ομάδας στην πολύγλωσση ψηφιακή πλατφόρμα της Διάσκεψης για το μέλλον της Ευρώπης.

«Κλιματική αλλαγή, περιβάλλον και υγεία»

Η Ομάδα Ευρωπαίων Πολιτών για την «κλιματική αλλαγή, το περιβάλλον και την υγεία» οριστικοποίησε τις 51 συστάσεις της στην τελευταία συνεδρίασή της, που πραγματοποιήθηκε στο Κολλέγιο της Ευρώπης στο Νατολίν, και στο Δήμο Βαρσοβίας, στην Πολωνία, στις 7-9 Ιανουαρίου του 2022 (Οι συστάσεις ήταν συνολικά 64, αλλά 13 εξ αυτών δεν κατάφεραν να συγκεντρώσουν το απαιτούμενο ποσοστό των ψήφων των μελών της Ομάδας – δηλαδή, το 70%).

Οι συστάσεις κινούνται γύρω από πέντε θεματικές: «καλύτερος τρόπος ζωής», «προστασία του περιβάλλοντος και της υγείας», «αναπροσανατολισμός της οικονομίας», «αναπροσανατολισμός της άκρατης παραγωγής και της υπερκατανάλωσης» και «φροντίδα για όλους».

Η Ομάδα προτείνει την παροχή ευρωπαϊκής χρηματοδότησης για την ενίσχυση της οργανικής και κάθετης γεωργίας, δηλαδή της μεθόδου καλλιέργειας σε κάθετες επιφάνειες και καλούν την ΕΕ να θεσπίσει ελάχιστα πρότυπα για την ποιότητα του φαγητού, που διατίθεται στα σχολικά κυλικεία και να εντάξει την «παραγωγή τροφίμων» στη δημόσια εκπαίδευση.

Προτείνεται, επίσης, η θέσπιση οδηγίας για την αστική ανάπτυξη με στόχο να γίνουν οι πόλεις πιο «πράσινες» και ζητείται, επίσης, μεγαλύτερη στήριξη των ποδηλατών και η χορήγηση περισσότερων επενδύσεων για τη δημιουργία νέων ποδηλατοδρόμων.

Επιπλέον η συγκεκριμένη Ομάδα των Ευρωπαίων Πολιτών ζητά τη δημιουργία ενός ενιαίου συστήματος ετικετών το οποίο θα εξηγεί το οικολογικό αποτύπωμα των προϊόντων που αγοράζονται εντός της ΕΕ και θα αναγράφει τη χρήση ορμονικών ουσιών σε προϊόντα διατροφής.

Συστήνεται η δημιουργία ενός ευρωπαϊκού διατροφικού πίνακα (καταλόγου) για τα υγιεινά τρόφιμα και υψηλότερη φορολόγηση των ανθυγιεινών τροφίμων, ώστε να αποθαρρύνεται η κατανάλωσή τους, όπως επίσης και «η δραστική μείωση της χρήσης χημικών λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων».

Επιπλέον, όπως αναφέρεται στο κείμενο των συστάσεων, «η προστασία της βιοποικιλότητας θα επιτευχθεί μόνο μέσω της αύξησης των προστατευόμενων περιοχών και της μαζικής αναδάσωσης», ενώ, στο ίδιο πλαίσιο, θα πρέπει να υπάρξει και «σταδιακή μείωση της εντατικής εκτροφής ζώων».

Όσον αφορά τον επαναπροσδιορισμό της οικονομίας και της κατανάλωσης, αλλά και της άκρατης παραγωγής και της υπερκατανάλωσης, η Ομάδα προτείνει την επιμήκυνση του χρόνου ζωής των προϊόντων μέσω της επέκτασης της εγγύησης, που αυτά φέρουν, και της θέσπισης ανώτατης τιμής για τα ανταλλακτικά.

Η Ομάδα καλεί την ΕΕ να καταστήσει υποχρεωτικά τα φίλτρα διοξειδίου του άνθρακα, ιδίως για τις μονάδες παραγωγής άνθρακα και ζητά την επιβολή προστίμων στους ρυπαντές και τη μείωση της ποσότητας εισαγόμενων προϊόντων, που δεν πληρούν τα ευρωπαϊκά πρότυπα για το οικολογικό αποτύπωμα.

Επιπλέον, «η ΕΕ θα πρέπει να στηρίξει τα κράτη μέλη στις προσπάθειες βελτίωσης της συνδεσιμότητας αγροτικών περιοχών, παρέχοντας κίνητρα για φθηνές δημόσιες συγκοινωνίες», «να προωθήσει την αγορά ηλεκτρικών οχημάτων» και «να επενδύσει στην ανάπτυξη μη ρυπογόνων τεχνολογιών».

Τα μέλη της Ομάδας προτρέπουν την ΕΕ να μεταρρυθμίσει τις Συνθήκες της ΕΕ, ώστε «η Ένωση να μπορεί να αναλαμβάνει περισσότερες δράσεις σε θέματα υγείας». Επιπλέον, όπως αναφέρουν, «οι παροχές υγείας πρέπει να είναι ίσης ποιότητας και δίκαιου κόστους σε ολόκληρη την Ευρώπη», ενώ «η θέσπιση ενός νέου ευρωπαϊκού οργανισμού δημοσίων συμβάσεων θα μπορεί να διαπραγματεύεται καλύτερες τιμές φαρμάκων για όλα τα κράτη μέλη».

Τέλος, σύμφωνα με τις συστάσεις της Ομάδας, «τα προϊόντα γυναικείας υγιεινής πρέπει να σταματήσουν να φορολογούνται ως είδη πολυτελείας» και «τα κράτη μέλη οφείλουν να συμπεριλάβουν τα ζητήματα ψυχικής υγείας και σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης στα σχολικά προγράμματα σπουδών».

Διαβάστε και τις 51 συστάσεις της Ομάδας στα ελληνικά στην πολύγλωσση ψηφιακή πλατφόρμα της Διάσκεψης για το μέλλον της Ευρώπης.

«Η ΕΕ στον κόσμο/μετανάστευση»

Η Ομάδα Ευρωπαίων Πολιτών που είναι αρμόδια για τη θεματική «η ΕΕ στον κόσμο/μετανάστευση», κατέληξε στις 40 συστάσεις της κατά την τρίτη και τελευταία συνεδρίασή της, που πραγματοποιήθηκε στις 11-13 Φεβρουαρίου, στο Μάαστριχτ της Ολλανδίας

Οι συστάσεις επικεντρώνονται σε πέντε τομείς: «Αυτοδυναμία και σταθερότητα», «η ΕΕ ως διεθνής εταίρος», «μια ισχυρή ΕΕ σε έναν ειρηνικό κόσμο», «η μετανάστευση από μια ανθρώπινη σκοπιά» και «υπευθυνότητα και αλληλεγγύη σε όλη την ΕΕ». 

Οι Ευρωπαίοι πολίτες της Ομάδας αντάλλαξαν απόψεις για όλες τις πτυχές της μετανάστευσης και πρότειναν μέτρα «για την καλύτερη και πιο ανθρωπιστική διαχείριση των μεταναστευτικών ρευμάτων προς την ΕΕ» και την αποτελεσματικότερη ένταξη των προσφύγων» και «για την καλύτερη κατανομή των ευθυνών μεταξύ όλων των χωρών της ΕΕ». 

Στις συστάσεις τους, τονίζουν ότι η μετανάστευση «δεν αποτελεί αναγκαστικά πρόβλημα» και προτείνουν να δίνεται στους αιτούντες άσυλο «η δυνατότητα πρόσβασης στην αγορά εργασίας όταν έχουν τα αντίστοιχα προσόντα» και «να βελτιωθούν οι συνθήκες εργασίας για τους εργαζόμενους που μεταναστεύουν εντός της ΕΕ».

Επιπλέον, συστήνεται η λήψη μέτρων «για την ενίσχυση και την αύξηση της διαφάνειας του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής «Frontex», ώστε «να αντιμετωπιστούν οι ανισότητες που υπάρχουν κατά μήκος των εξωτερικών συνόρων της ΕΕ».

Η ΕΕ στον κόσμο

Η εξάρτηση της ΕΕ από εισαγωγές βασικών αγαθών, όπως είναι τα φάρμακα, οι ημιαγωγοί, η ενέργεια και τα τρόφιμα, αναδείχθηκε ως σημαντική πηγή ανησυχίας. Η Ομάδα Πολιτών συνιστά «μεγαλύτερη υποστήριξη της τοπικής παραγωγής και αύξηση της παραγωγής Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, προκειμένου να μειωθεί η εξάρτηση όσο το δυνατόν περισσότερο».

Προτείνει, επίσης, τη λήψη αποφάσεων, που σχετίζονται με εξωτερικές υποθέσεις (της ΕΕ), με ειδική πλειοψηφία (αντί για ομοφωνία, που ισχύει σήμερα), ώστε «να επιταχυνθεί ο χρόνος ανταπόκρισης σε στιγμές κρίσης και να εδραιωθεί η παρουσία της ΕΕ στον κόσμο μέσω ενός ενιαίου μετώπου».

Επιπλέον, τα μέλη της Ομάδας καλούν την ΕΕ «να επιβάλλει περιορισμούς στις εισαγωγές από χώρες που δεν συμμορφώνονται με ηθικούς και περιβαλλοντικούς κανόνες και δεν σέβονται τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία (κράτος δικαίου)». 

Διαβάστε τις 40 συστάσεις της Ομάδας στα ελληνικά στην πολύγλωσση ψηφιακή πλατφόρμα της Διάσκεψης για το μέλλον της Ευρώπης.

«Ισχυρότερη οικονομία, κοινωνική δικαιοσύνη και απασχόληση, Εκπαίδευση, πολιτισμός, νεολαία και αθλητισμός, Ψηφιακός μετασχηματισμός»

Η Ομάδα Ευρωπαίων Πολιτών αρμόδια για τη θεματική «Ισχυρότερη οικονομία, κοινωνική δικαιοσύνη και απασχόληση, Εκπαίδευση, πολιτισμός, νεολαία και αθλητισμός, Ψηφιακός μετασχηματισμός» ήταν η τελευταία Ομάδα, η οποία κατέληξε στις 48 συστάσεις της κατά τη συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε στις 25 – 27 Φεβρουαρίου στο Δουβλίνο της Ιρλανδίας.

Οι συστάσεις τους κινούνται γύρω από πέντε θεματικές: «Εργασία στην Ευρώπη», «η οικονομία στο μέλλον», «μια δίκαιη κοινωνία», «η εκπαίδευση στην Ευρώπη» και «μια ηθική και ασφαλής ψηφιακή μετάβαση». Κατά την έναρξη των εργασιών, οι πολίτες της Ομάδας συζήτησαν για την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία και την επιστροφή του πολέμου στην ήπειρο και είχαν φωτογραφηθεί με την ουκρανική σημαία ως ένδειξη αλληλεγγύης και συμπαράστασης.

Συγκεκριμένα, τώρα, για τις συστάσεις τους, όσον αφορά τη θεματική βιώσιμη οικονομία και ποιοτικές θέσεις εργασίας, οι πολίτες υπογραμμίζουν την ανάγκη η ΕΕ να καταργήσει τη χρήση πλαστικού και να αυξήσει περαιτέρω τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας καθώς και να επιβραβεύει τις επιχειρήσεις που μειώνουν τα περιβαλλοντικά κόστη παραγωγής, ενώ ζητούν και την υιοθέτηση ενός κοινού συστήματος σήμανσης των τροφίμων και την εναρμόνιση των φορολογικών συστημάτων σε όλα τα κράτη μέλη.

Επιπλέον, καλούν την ΕΕ να θεσπίσει έναν ενιαίο κατώτατο μισθό, ώστε να διασφαλίζονται ποιοτικές θέσεις εργασίας σε όλα τα κράτη μέλη και δήλωσαν ότι πρέπει να δοθούν κίνητρα στις εταιρείες, ώστε να διατηρήσουν τις θέσεις εργασίας στην ΕΕ, ειδικά εκείνες που επιτρέπουν την εξ αποστάσεως εργασία, και να μην τις μεταφέρουν σε χώρες με χαμηλό κόστος.

Στις συστάσεις τους, τονίζουν ότι «η ψηφιακή εκπαίδευση και οι δεξιότητες, όπως ο διάλογος και η κριτική σκέψη, θα πρέπει να διδάσκονται στα σχολεία καθώς αποτελούν σημαντικά εργαλεία για την αγορά εργασίας». Ακόμα, προτείνουν τη διασφάλιση κοινωνικής και υγειονομικής φροντίδας για τους ηλικιωμένους και την απονομή κατώτατων συντάξεων, το ύψος των οποίων θα βρίσκεται πάνω από το όριο της φτώχειας.

Ανάμεσα στα υπόλοιπα αιτήματα της συγκεκριμένης Ομάδας συγκαταλέγεται η διασφάλιση της πρόσβασης σε αξιοπρεπείς εργατικές κατοικίες, η εξασφάλιση ίσων οικογενειακών δικαιωμάτων και η θέσπιση κανόνων για την ευθανασία.

Η Ομάδα υπογραμμίζει ότι η εκμάθηση ξένων γλωσσών πρέπει να ξεκινά από το νηπιαγωγείο για την καλύτερη εξοικείωση των παιδιών με άλλες χώρες και πολιτισμούς και ζητούν τα αγγλικά να αποτελούν βασικό μάθημα στα σχολεία.

«Τα παιδιά πρέπει να ευαισθητοποιούνται σχετικά με τους κινδύνους που ενέχουν η ψηφιοποίηση και το ίντερνετ ήδη από το δημοτικό, και η ΕΕ οφείλει να αναπτύξει μια πλατφόρμα με εκπαιδευτικό υλικό για την κλιματική αλλαγή και τα περιβαλλοντικά ζητήματα», αναφέρεται, μεταξύ άλλων, στις συστάσεις της συγκεκριμένης Ομάδας.

Επιπλέον, «η ΕΕ πρέπει να ενισχύσει τη μάχη ενάντια στο κυβερνοέγκλημα και το παράνομο περιεχόμενο, να επενδύσει σε ποιοτικές ψηφιακές υποδομές και να βελτιώσει την εκπαίδευση γύρω από θέματα παραπληροφόρησης και ψευδών ειδήσεων».

Οι συμμετέχοντες Ευρωπαίοι Πολίτες της Ομάδας αυτής, ζητούν «την καλύτερη εφαρμογή των κανόνων σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων» και προτείνουν τη λήψη περαιτέρω μέτρων για την καταπολέμηση της παραπληροφόρησης, συμπεριλαμβανομένων κανόνων που «αναγκάζουν τις εταιρείες μέσων κοινωνικής δικτύωσης να δημιουργούν αλγόριθμους για την αξιολόγηση της αξιοπιστίας του περιεχομένου τους, καθώς και τη δημιουργία μιας ανεξάρτητης πλατφόρμας που να αξιολογεί τις πληροφορίες που προέρχονται από παραδοσιακά μέσα» όπως αναφέρεται στις συστάσεις.

Διαβάστε τις 48 συστάσεις της Ομάδας στα ελληνικά στην πολύγλωσση ψηφιακή πλατφόρμα της Διάσκεψης για το μέλλον της Ευρώπης.

Περισσότερες πληροφορίες για τις εργασίες της Διάσκεψης για το μέλλον της Ευρώπης μπορείτε να βρείτε στα ελληνικά στην ειδική πολύγλωσση ψηφιακή πλατφόρμα της Διάσκεψης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

Γερμανία: Νοσοκομειακοί γιατροί απεργούν σε έξι κρατίδια

Published

on

Από

Πηγή φωτογραφίας: pixabay

Οι νοσοκομειακοί γιατροί σε έξι από τα 16 κρατίδια της Γερμανίας κήρυξαν 24ωρη απεργία σήμερα, εν μέσω κύματος διαφωνιών για τις αμοιβές του υγειονομικού προσωπικού.

Αρκετές χιλιάδες διαδηλωτές αναμένεται να συμμετάσχουν στη διαμαρτυρία στη βαυαρική πρωτεύουσα του Μονάχου, σύμφωνα με τον Ιατρικό Σύλλογο Marburger Bund, ο οποίος απαιτεί αύξηση μισθού 2,5% για τους 55.000 γιατρούς που εργάζονται στα δημοτικά νοσοκομεία.

«Έχουμε την εντύπωση ότι οι εργοδότες θέλουν να καθυστερήσουν τις συλλογικές διαπραγματεύσεις», δήλωσε ο πρόεδρος της «Marburger Bund», Ανδρέας Μπότζλαρ.

Ανάλογες διαμαρτυρίες των γιατρών πραγματοποιούνται στα κρατίδια Βάδης-Βυρτεμβέργης, Έσσης, Βόρειας Ρηνανίας Βεστφαλίας, Ρηνανίας-Παλατινάτου και Σάαρλαντ.

Σύμφωνα με το σωματείο, η επείγουσα περίθαλψη των ασθενών είναι εγγυημένη στις κλινικές.

Η απεργία επηρέασε φέτος αρκετούς τομείς στη Γερμανία, αλλά προκάλεσε το μεγαλύτερο χάος στις μεταφορές, παραλύοντας τις αεροπορικές και σιδηροδρομικές συνδέσεις, καθώς και τα δημοτικά λεωφορεία.

Πηγή: ertnews.gr

Continue Reading

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Έρευνα: Ένας στους δύο πολίτες στην ΕΕ δεν είναι έτοιμος για μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση μέχρι το 2035

Published

on

Από

Η έλλειψη υποδομής φόρτισης αναφέρθηκε ως ο μοναδικός περιορισμός στην υιοθέτηση της ηλεκτροκίνησης από το 26% των πολιτών. Πηγή φωτογραφίας: pixabay

Νέα έρευνα αποκάλυψε ότι περισσότεροι από τους μισούς (59%) πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης πιστεύουν ότι η στροφή στην αμιγώς ηλεκτροκίνηση δεν είναι εφικτή εντός των υφιστάμενων χρονοδιαγραμμάτων.

Οι ερωτηθέντες μίλησαν για τα προβλήματα που εντοπίζονται σήμερα στην αυτονομία των μπαταριών, στις υψηλές τιμές των ηλεκτρικών αυτοκινήτων, στις ελλείψεις των πρώτων υλών και στην ανυπαρξία των υποδομών φόρτισης.

Αν και το 28% εξέφρασε την άποψη ότι οι προθεσμίες είναι εφικτές, επισημαίνοντας ότι πρέπει να λυθούν πρώτα πολλά θέματα που αφορούν τις υποδομές, το 18% πιστεύει ότι οι σημερινοί στόχοι δεν θα επιτευχθούν ποτέ.

Μόνο το 11% πιστεύει ότι όλοι οι στόχοι που έχουν τεθεί για την υιοθέτηση των ηλεκτρικών αυτοκινήτων έως το 2035 είναι ρεαλιστικοί.

Η έρευνα που έγινε από την ABB Automotive Manufacturing, η οποία δραστηριοποιείται στο χώρο των ηλεκτροκινητήρων, επισήμανε ότι για το 19% των ερωτηθέντων το βασικό εμπόδιο είναι οι μπαταρίες και η αυτονομία τους, ενώ το 16% είχε ανησυχίες για τα υψηλά επίπεδα επενδύσεων που απαιτούνται, προκειμένου να εξελιχθούν τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα.

Οι ελλείψεις πρώτων υλών, οι κατάλληλες υποδομές και η έλλειψη μεγάλης χωρητικότητας φορτιστών στα δημόσια σημεία ήταν επίσης ψηλά στη λίστα των ζητημάτων που έθεσαν όλοι όσοι έλαβαν μέρος στην έρευνα.

Η έλλειψη υποδομής φόρτισης αναφέρθηκε ως ο μοναδικός περιορισμός στην υιοθέτηση της ηλεκτροκίνησης από το 26% των πολιτών, ενώ το 17% τόνισε τις υψηλές τιμές των οχημάτων ως το κύριο εμπόδιο στην ανάπτυξη των EV.

Σημειώνεται πως η ΕΕ επέλεξε το 2035 ως το όριο, επειδή η μέση διάρκεια ζωής ενός οχήματος είναι 15 χρόνια.

Από το 2035 τα παραδοσιακά αυτοκίνητα θα συνεχίσουν να κυκλοφορούν, απλώς δεν θα μπορούν πλέον να παραχθούν καινούργια.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Continue Reading

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Η SKY express εμπλουτίζει το θερινό της πρόγραμμα με 12 χώρες και 29 πόλεις του εξωτερικού

Published

on

Από

Πηγή φωτογραφίας: pixabay

Το θερινό πτητικό της πρόγραμμα εμπλουτίζει η SKY express με απευθείας πτήσεις σε 12 χώρες, 29 προορισμούς του εξωτερικού, ενίσχυση της διασυνδεσιμότητας για το μεγαλύτερο δίκτυο 34 προορισμών εσωτερικού και αύξηση των διαθέσιμων θέσεων.

«Η εταιρεία συμβάλλει αποφασιστικά στην ενίσχυση της τουριστικής κίνησης της χώρας και αυτό το καλοκαίρι με περισσότερες από 3.800.000 προσφερόμενες θέσεις, αυξημένες κατά 20% σε σχέση με πέρυσι κι επιχειρώντας από και προς 64 αεροδρόμια σε Ελλάδα και εξωτερικό» επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση της SΚΥ express.

Στις Βρυξέλλες, τη Λάρνακα, το Λονδίνο (Gatwick), το Μιλάνο, το Μόναχο, το Παρίσι, τη Ρώμη και τη Σόφια προστίθενται για το φετινό καλοκαίρι το ‘Αμστερνταμ, η Λιλ, η Λυών, η Μασσαλία και η Νάντη, η Κοπεγχάγη και το Μπιλούντ της Δανίας, το Weeze της Γερμανίας, το Κόσιτσε της Σλοβακίας, η Βαρσοβία και οι πόλεις Gdansk, Poznan, Katowice, Rzeszów και Wroclaw της Πολωνίας, το Βουκουρέστι, η Τιμισοάρα, το Ιάσιο, η Targu Mureș, η Cluj-Napoca, και η πόλη Sibiu (Τρανσυλβανία) της Ρουμανίας.

Επίσης, η SKY express ενισχύει ακόμα περισσότερο τις απευθείας πτήσεις της προς τα αεροδρόμια της Κρήτης, των Δωδεκανήσων και των Επτανήσων, διατηρώντας ταυτόχρονα τη σύνδεση της Αθήνας με το μεγαλύτερο δίκτυο εσωτερικού που εξυπηρετεί η εταιρεία όλο τον χρόνο.

Με σκοπό την έλευση επισκεπτών απ’ όλο τον κόσμο, η SKY express διατηρεί στρατηγικές συμφωνίες διασύνδεσης με παγκόσμιους αερομεταφορείς όπως Air France, KLM, Qatar Airways, Emirates, Delta, American Airlines, Cyprus Airways, Condor, El Al, Turkish Airlines, Middle East Airlines, Royal Jordanian, Transavia, Air Transat και easyJet.

Ως εκ τούτου, επιβάτες από Ευρώπη, Αυστραλία, Αμερική, Ασία και Μέση Ανατολή μπορούν να πετάξουν απευθείας προς στο αεροδρόμιο “Ελ. Βενιζέλος” και να συνεχίσουν το ταξίδι τους σε οποιονδήποτε από τους 34 ξεχωριστούς ελληνικούς προορισμούς εξυπηρετεί η SKY express από τη Λέρο και την Κάρπαθο, μέχρι την Αστυπάλαια και την Ικαρία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Continue Reading

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Τέλος των θερμικών κινητήρων σε νέα αυτοκίνητα από το 2035 στην ΕΕ

Published

on

Από

Από το 2035 μπαίνει οριστικό τέλος στην πώληση νέων βενζινοκίνητων, πετρελαιοκίνητων και υβριδικών αυτοκινήτων. Πηγή φωτογραφίας: pixabay

Το Συμβούλιο Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενέκρινε οριστικά το τέλος των θερμικών κινητήρων σε νέα αυτοκίνητα από το 2035.

Οι Υπουργοί Ενέργειας της ΕΕ επικύρωσαν το κείμενο που προβλέπει την υποχρέωση για τα νέα αυτοκίνητα και τα νέα ελαφρά επαγγελματικά οχήματα να μην παράγουν εκπομπές CO2 από το 2035.

Αυτό σημαίνει ότι μπαίνει οριστικό τέλος στην πώληση νέων βενζινοκίνητων, πετρελαιοκίνητων και υβριδικών αυτοκινήτων από το 2035, υπέρ των 100% ηλεκτρικών οχημάτων στην ΕΕ. Εξαιρούνται τα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα.

Το 2035 τα παραδοσιακά αυτοκίνητα θα συνεχίσουν να κυκλοφορούν, απλώς δεν θα μπορούν πλέον να παραχθούν καινούργια.

Αυτό το νέο ρυθμιστικό πλαίσιο αποτελεί πυλώνα του ευρωπαϊκού σχεδίου για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και τον στόχο της ουδετερότητας άνθρακα το 2050.

Μεταξύ των «27», μόνο η Πολωνία καταψήφισε, ενώ η Ιταλία απείχε κατά τη διάρκεια αυτής της ψηφοφορίας στο Συμβούλιο Ενέργειας.

Υπενθυμίζεται ότι τη Δευτέρα 27 Μαρτίου, οι πρεσβευτές των 27 είχαν συμφωνήσει να προχωρήσουν σε αυτήν την επίσημη υιοθέτηση που είναι το τελευταίο στάδιο μιας μακράς νομοθετικής διαδικασίας.

Η οριστική έγκριση για το τέλος των θερμικών κινητήρων μετά το 2035, έρχεται μετά την άρση του βέτο από τη Γερμανία, με αντάλλαγμα την εισαγωγή εξαίρεσης για τα συνθετικά καύσιμα που θα παραχθούν μελλοντικά.

Υπενθυμίζεται ότι το Βερολίνο είχε καταπλήξει τους εταίρους του στις αρχές Μαρτίου μπλοκάροντας τον κανονισμό, ο οποίος είχε ήδη εγκριθεί στα μέσα Φεβρουαρίου από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, μετά από πράσινο φως από τα κράτη μέλη, συμπεριλαμβανομένης της Γερμανίας.

Το νομοθετικό κείμενο θα πρέπει να δημοσιευθεί τώρα στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ και θα τεθεί σε ισχύ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Continue Reading

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

Γερμανία: Σε 16σέλιδο κείμενο κατέληξε η μαραθώνια συνεδρίαση της κυβερνητικής επιτροπής

Published

on

Από

Πηγή φωτογραφίας: pixabay

«Άξιζε τον κόπο», έγραψε στο Twitter ο καγκελάριος της Γερμανίας Όλαφ Σολτς, αναφερόμενος στη μαραθώνια συνεδρίαση της ηγεσίας του κυβερνητικού συνασπισμού (SPD, Πράσινοι, FDP), η οποία κατέληξε σε ένα 16σέλιδο έγγραφο θέσεων «για την προστασία του κλίματος και την επιτάχυνση του σχεδιασμού».

Η νομοθεσία για το κλίμα χαλαρώνει, υποβαθμίζεται το σχέδιο του υπουργείου Οικονομίας περί κατάργησης των καυστήρων πετρελαίου και φυσικού αερίου σταδιακά από το 2024, ενώ αυξάνονται τα διόδια για τα φορτηγά, προκειμένου να χρηματοδοτηθούν από τα έσοδα οι επενδύσεις στους σιδηροδρόμους.

Η συνεδρίαση της ηγεσίας των τριών εταίρων ξεκίνησε το απόγευμα της Κυριακής, διεκόπη το πρωί της Δευτέρας προκειμένου ο καγκελάριος και κάποιοι υπουργοί να μεταβούν στην Ολλανδία και συνεχίστηκε χθες, Τρίτη, με στόχο να αμβλυνθούν οι διαφωνίες των κομμάτων σε θεμελιώδη ζητήματα του κυβερνητικού σχεδιασμού, οι οποίες εδώ και καιρό είχαν καταστεί πλέον δημόσιες.

Σχετικά με το φιλόδοξο σχέδιο του «πράσινου» αντικαγκελάριου Ρόμπερτ Χάμπεκ, για υποχρεωτική αντικατάσταση των καυστήρων πετρελαίου και φυσικού αερίου στη θέρμανση των κτηρίων, το τελικό κείμενο αναφέρει ότι «δεν θα υπάρχει υποχρέωση αντικατάστασης των υφιστάμενων καυστήρων θέρμανσης, αλλά μόνο προδιαγραφές για τις νέες εγκαταστάσεις» και κάνει λόγο για «προσέγγιση ανοιχτή στην τεχνολογία», επισήμανε ο αρχηγός των Φιλελευθέρων (FDP) και υπουργός Οικονομικών, Κρίστιαν Λίντνερ – ένας από τους ισχυρότερους επικριτές του σχεδίου του κ. Χάμπεκ.

Πηγή φωτογραφίας: pixabay

Πέρυσι η κυβέρνηση είχε συμφωνήσει ότι από την 1η Ιανουαρίου 2024 κάθε σύστημα θέρμανσης που θα εγκαθίσταται, θα πρέπει να λειτουργεί τουλάχιστον κατά 65% με ενέργεια από ανανεώσιμη πηγή και το σχετικό σχέδιο νόμου των υπουργείων Οικονομίας και Στέγης και Αστικής Ανάπτυξης είχε προκαλέσει, τις τελευταίες εβδομάδες, έντονες αντιδράσεις.

Τώρα επισημαίνεται ότι αν π.χ. οι καυστήρες θέρμανσης μπορούν να λειτουργήσουν με οικολογικό αέριο (πράσινο ή μπλε υδρογόνο), θα πρέπει να τους επιτραπεί να συνεχίσουν να λειτουργούν.

Θα υπάρξουν επίσης περισσότερες μεταβατικές περίοδοι για την αντικατάσταση των καυστήρων, αλλά και γενναία χρηματοδότηση. «Δεν θα εγκαταλείψουμε κανέναν», διαβεβαίωσε ο αρχηγός του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος (SPD) Λαρς Κλινγκμπάιλ.

Σύμφωνα με τις αποφάσεις των κυβερνητικών εταίρων, τα διόδια για τα φορτηγά θα αυξηθούν ώστε να υπάρχουν μεγαλύτερα περιθώρια χρηματοδότησης επενδύσεων στους σιδηροδρόμους.

Το 80% των εσόδων από τα διόδια θα διατίθεται για την επέκταση του δικτύου, δήλωσε η επικεφαλής των πρασίνων, Ρικάρντα Λανγκ και εκτίμησε τις χρηματοδοτικές ανάγκες των σιδηροδρόμων έως το 2027 σε 45 δισεκατομμύρια ευρώ.

Πηγή φωτογραφίας: pixabay

Στη συμφωνία περιλαμβάνεται επίσης η επέκταση του δικτύου των αυτοκινητοδρόμων, η οποία ωστόσο θα πρέπει να συνοδεύεται και από αντίστοιχη επέκταση της ηλιακής ενέργειας για τον φωτισμό τους.

«Δεν πρέπει να κατασκευάζεται ούτε ένα χιλιόμετρο αυτοκινητοδρόμου χωρίς να εξαντλούνται οι δυνατότητες εγκατάστασης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας», τονίζεται στο έγγραφο της συμφωνίας.

Επιπλέον, από το 2030, για τους στόλους δημόσιας χρήσης θα επιτρέπεται να αγοράζονται μόνο οχήματα μηδενικών εκπομπών και, προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος για 15 εκατομμύρια ηλεκτρικά αυτοκίνητα στους γερμανικούς δρόμους έως το 2030, θα επεκταθεί η υποδομή των σταθμών φόρτισης, με εγκατάσταση ταχέων φορτιστών σε πρατήρια βενζίνης.

Ο στόχος της Γερμανίας για κλιματική ουδετερότητα παραμένει το 2045, επισημαίνουν οι κυβερνητικοί εταίροι, αλλά θα επιδιώξουν «αρνητικές» εκπομπές ήδη για τα έτη 2035, 2040 και 2045.

Όπως διευκρινίζεται, στο εξής η κατάσταση με τις εκπομπές θα πρέπει να ελέγχεται με «πολυετή συνολικό υπολογισμό» και όχι με εξέταση των επιδόσεων σε μεμονωμένους τομείς.

Η κυβέρνηση θα επιδιώξει ακόμη να προωθήσει την ταχύτερη εγκατάσταση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και σε αυτό το πλαίσιο θα δώσει στους δήμους περισσότερες αρμοδιότητες για την έγκριση π.χ. ανεμογεννητριών στην ξηρά.

Η τοπική διοίκηση θα πρέπει μεταξύ άλλων να μπορεί να ορίζει περιοχές για αιολικά πάρκα, ακόμη και αν κάτι τέτοιο δεν προβλέπεται στα σχέδια της περιοχής.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Continue Reading

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Πιθανές δεξαμενές νερού τα γυάλινα σφαιρίδια στην επιφάνεια της Σελήνης

Published

on

Από

Πηγή φωτογραφίας: pixabay

Τα γυάλινα σφαιρίδια που έχουν εντοπιστεί στην επιφάνεια της Σελήνης πιθανώς να λειτουργούν ως δεξαμενή νερού, σύμφωνα με έρευνα που δημοσιεύεται στο περιοδικό «Nature Geoscience».

Η ερευνητική ομάδα με επικεφαλής τον καθηγητή Χου Σεν από το Ινστιτούτο Γεωλογίας και Γεωφυσικής της Κινεζικής Ακαδημίας Επιστημών ανακάλυψε ότι τα γυάλινα σφαιρίδια που προέκυψαν από πρόσκρουση στα σεληνιακά εδάφη περιέχουν νερό.

Μάλιστα, οι μελέτες δείχνουν ότι αυτά τα γυάλινα σφαιρίδια είναι πιθανότατα μια νέα δεξαμενή νερού στη Σελήνη.

Τα γυάλινα σφαιρίδια έχουν ομοιογενείς χημικές συνθέσεις και λείες εκτεθειμένες επιφάνειες. Χαρακτηρίζονται από αφθονία νερού με εξαιρετικά χαρακτηριστικά έλλειψης δευτερίου.

Η αρνητική συσχέτιση ανάμεσα στην αφθονία νερού και στη σύνθεσή του αντανακλά το γεγονός ότι το νερό στα σφαιρίδια προέρχεται από ηλιακούς ανέμους.

Το νερό στην επιφάνεια της Σελήνης έχει προσελκύσει μεγάλο ενδιαφέρον και πολλές αποστολές έχουν επιβεβαιώσει την παρουσία νερού στη Σελήνη. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι το μεγαλύτερο μέρος της επιφάνειας της Σελήνης φιλοξενεί νερό, αν και η ποσότητα είναι πολύ μικρότερη από ό,τι στη Γη.

Το νερό στην επιφάνεια της Σελήνης εμφανίζει ημερήσιους κύκλους και απώλεια στο διάστημα, υποδεικνύοντας ότι πρέπει να υπάρχει ένα στρώμα ύδατος ή δεξαμενή σε βάθος σε σεληνιακά εδάφη για τη συγκράτηση, απελευθέρωση και αναπλήρωση του νερού στην επιφάνεια της Σελήνης.

Ωστόσο προηγούμενες μελέτες στα αποθέματα νερού σε λεπτούς ορυκτούς κόκκους σε σεληνιακά εδάφη, σε ηφαιστειακά πετρώματα και σε γυάλινα σφαιρίδια δεν ήταν σε θέση να εξηγήσουν τη συγκράτηση, απελευθέρωση και αναπλήρωση νερού, δηλαδή τον κύκλο νερού, στην επιφάνεια της Σελήνης.

Επομένως, πρέπει να υπάρχει μια άγνωστη ακόμη δεξαμενή νερού στα σεληνιακά εδάφη που να έχει την ικανότητα να ρυθμίζει αυτό τον κύκλο νερού.

Η έρευνα έγινε σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Ναντσίνγκ, το Ανοικτό Πανεπιστήμιο της Βρετανίας, το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας, το Πανεπιστήμιο του Μάντσεστερ και το Πανεπιστήμιο Επιστήμης και Τεχνολογίας της Κίνας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Continue Reading

ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ

Advertisement Europolitis
Advertisement Europolitis

ΕΝΤΥΠΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ – GEDRUCKTE VERSIONEN

Like us on Facebook

Advertisement Europolitis
Advertisement
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ36 λεπτά ago

Η Άνδρος στην κορυφή της λίστας με τα νησιά που προσφέρονται για φυσιολατρικές και πολιτιστικές εμπειρίες

ΓΕΡΜΑΝΙΑ7 ώρες ago

Γερμανία: Νοσοκομειακοί γιατροί απεργούν σε έξι κρατίδια

ΕΙΔΗΣΕΙΣ7 ώρες ago

Έρευνα: Ένας στους δύο πολίτες στην ΕΕ δεν είναι έτοιμος για μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση μέχρι το 2035

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ9 ώρες ago

Απευθείας πτήσεις από Παρίσι για Κεφαλονιά την φετινή θερινή περίοδο

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ10 ώρες ago

Ερευνητές εντόπισαν περιοχές του εγκεφάλου που επηρεάζονται από την υψηλή πίεση και σχετίζονται με την άνοια

ΕΙΔΗΣΕΙΣ1 ημέρα ago

Η SKY express εμπλουτίζει το θερινό της πρόγραμμα με 12 χώρες και 29 πόλεις του εξωτερικού

ΕΙΔΗΣΕΙΣ1 ημέρα ago

Τέλος των θερμικών κινητήρων σε νέα αυτοκίνητα από το 2035 στην ΕΕ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ1 ημέρα ago

ESET: Συμβουλές για να διακρίνουμε τους διαγωνισμούς – απάτη

ΓΕΡΜΑΝΙΑ1 ημέρα ago

Γερμανία: Σε 16σέλιδο κείμενο κατέληξε η μαραθώνια συνεδρίαση της κυβερνητικής επιτροπής

ΟΜΟΓΕΝΕΙΑ1 ημέρα ago

Βράβευση της Ιωάννας Ζαχαράκη στην τιμητική εκδήλωση «Ελληνίδες του Κόσμου»

ΕΙΔΗΣΕΙΣ3 εβδομάδες ago

«Η μητέρα του σταθμού»: Ιστορίες γυναικών που μετανάστευσαν στη Γερμανία το ’60 μέσα από το ντοκιμαντέρ της Κωστούλας Τωμαδάκη

ΟΜΟΓΕΝΕΙΑ1 εβδομάδα ago

Μια θαυμάσια θεατρική παράσταση στο Μόναχο με συμμετοχή Ελλήνων μεταναστών πρώτης, δεύτερης και τρίτης γενιάς

ΟΜΟΓΕΝΕΙΑ3 εβδομάδες ago

Ερώτηση στη Βουλή για την ταλαιπωρία των Ελλήνων της Γερμανίας στην προσπάθεια έκδοσης διαβατηρίου

ΟΜΟΓΕΝΕΙΑ2 εβδομάδες ago

Παρέλαση των Ελλήνων του Βούπερταλ για την Επέτειο της 25ης Μαρτίου 1821

ΕΛΛΑΔΑ2 εβδομάδες ago

Οι Εύζωνες στο μετρό του Συντάγματος, με μια ιδιαίτερη έκθεση φωτογραφίας!

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ4 εβδομάδες ago

Τα αμπέλια άρχισαν να καλλιεργούνται πριν 11.000 χρόνια σε δύο διαφορετικά μέρη

ΕΛΛΑΔΑ2 εβδομάδες ago

Διμήνι, ο παλαιότερος νεολιθικός οικισμός της Ευρώπης

ΕΙΔΗΣΕΙΣ1 εβδομάδα ago

Οι σημαντικότεροι λόγοι για τους οποίους μπορεί να «μας αφήσει» το όχημά μας στο δρόμο

ΕΛΛΑΔΑ3 εβδομάδες ago

Μελέτη: Χρήση ουράνιας πλοήγησης στα ταξίδια των Μινωιτών ναυτικών

ΓΕΡΜΑΝΙΑ1 εβδομάδα ago

Γερμανία: Επιδρομή της αστυνομίας σε σπίτια υπόπτων για συμμετοχή στην οργάνωση “Πολίτες του Ράιχ”

Advertisement Europolitis
Advertisement Europolitis
Advertisement Europolitis