Connect with us

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης: Οι 178 συστάσεις των Ομάδων Ευρωπαίων Πολιτών

Published

on

Σήμερα και αύριο συνεδριάζει η Ολομέλεια της Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης κατά την οποία συζητούνται τα πρώτα προσχέδια των τελικών προτάσεων της για την αντιμετώπιση των προκλήσεων που καλείται να αντιμετωπίσει η ΕΕ σήμερα και στο μέλλον. 

Η συζήτηση θα επικεντρωθεί (για πρώτη φορά) σε προσχέδια των προκαταρκτικών προτάσεων των εννέα Ομάδων Εργασίας που έχουν συγκροτηθεί ανά θεματική από μέλη της Ολομέλειας.

Τα προσχέδια αυτά θα είναι ομαδοποιημένα και θα βασίζονται στις συστάσεις που διατυπώθηκαν από τις Ομάδες Ευρωπαίων Πολιτών και τις αντίστοιχες εθνικές Ομάδες Πολιτών, στις ιδέες που συγκεντρώθηκαν μέσω της πολύγλωσσης ψηφιακής πλατφόρμας της Διάσκεψης, καθώς και στις ανταλλαγές απόψεων που πραγματοποιήθηκαν κατά τις προηγούμενες συνεδριάσεις της Ολομέλειας και των Ομάδων Εργασίας της Διάσκεψης. 

Σύμφωνα με τη διαδικασία που έχει αποφασιστεί, η Ολομέλεια της Διάσκεψης, βάσει συναίνεσης, θα υποβάλει τις προτάσεις της στην Εκτελεστική Επιτροπή, η οποία και «θα συντάξει με πλήρη διαφάνεια και σε συνεργασία με την Ολομέλεια την έκθεσή της».

Τα τρία θεσμικά όργανα της ΕΕ, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο (της ΕΕ) έχουν δεσμευτεί να εξετάσουν «χωρίς χρονοτριβή τον τρόπο με τον οποίο θα δοθεί αποτελεσματική συνέχεια στην τελική έκθεση, το καθένα εντός του πεδίου αρμοδιοτήτων του και σύμφωνα με τις Συνθήκες (της ΕΕ)».

Η ολοκλήρωση των εργασιών της Ολομέλειας της Διάσκεψης αναμένεται τον ερχόμενο Μάιο και η 9η Μαΐου, η Ημέρα της Ευρώπης, είναι η επικρατέστερη ημέρα παρουσίασης της τελικής έκθεσης της Ολομέλειας. 

Οι 178 συστάσεις των Ομάδων των Ευρωπαίων Πολιτών

Εξ αρχής, είχαν συσταθεί τέσσερις Ομάδες Ευρωπαίων Πολιτών συγκροτούμενες από 200 πολίτες η κάθε μία, έπειτα από τυχαία επιλογή από όλα τα κράτη μέλη, διαφορετικών ηλικιών, με ιδιαιτέρως αυξημένη τη συμμετοχή νέων. Κάθε Ομάδα ήταν αρμόδια να καταλήξει σε συστάσεις σε συγκεκριμένες θεματικές και οι συνεδριάσεις τους πραγματοποιήθηκαν εξ αποστάσεως, αλλά και με φυσική παρουσία σε διαφορετικές πόλεις της Ευρώπης.

«Ευρωπαϊκή δημοκρατία/δικαιώματα/κράτος δικαίου και ασφάλεια»

Η πρώτη Ομάδα Ευρωπαίων Πολιτών που κατέληξε στις συστάσεις της ήταν αρμόδια για τον τρόπο μεταρρύθμισης της ΕΕ, την προστασία της δημοκρατίας, την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών στην ΕΕ και την αντιμετώπιση των διακρίσεων. Η Ομάδα οριστικοποίησε τις 39 συστάσεις της σε συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο της Φλωρεντίας, στην Ιταλία, στις 10-12 Δεκεμβρίου του 2021.

Ένα από τα θέματα, που συζητήθηκε εκτενώς αφορούσε το πώς θα διασφαλιστεί ότι όλοι οι Ευρωπαίοι πολίτες αισθάνονται μέρος του «ευρωπαϊκού εγχειρήματος».

Συγκεκριμένα, η Ομάδα προτείνει την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών στη διαδικασία λήψης αποφάσεων της ΕΕ, για παράδειγμα, μέσω «Συνελεύσεων πολιτών», που θα συσταθούν και θα λειτουργούν παράλληλα με τους υφιστάμενους φορείς της ΕΕ.

Στις συστάσεις της, η Ομάδα επικεντρώνει στην ανάγκη υπεράσπισης των ευρωπαϊκών αξιών και συστήνει την αλλαγή του «μηχανισμού προϋποθέσεων» του προϋπολογισμού της ΕΕ. Σήμερα, τα κράτη μέλη υπόκεινται σε κυρώσεις, εάν οι από μέρους τους παραβιάσεις του κράτους δικαίου επηρεάζουν τον προϋπολογισμό της ΕΕ. Οι Ευρωπαίοι πολίτες που συμμετέχουν στην Ομάδα, συστήνουν να επιβάλλονται κυρώσεις για όλες τις παραβιάσεις του κράτους δικαίου.

Οι συστάσεις της Ομάδας, μεταξύ άλλων, αφορούν και τον τρόπο αντιμετώπισης των διακρίσεων στην ΕΕ, την ισότητα των φύλων, αλλά και την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής. Για παράδειγμα, μία από τις συστάσεις κατά των διακρίσεων, προβλέπει τον καθορισμό ποσοστώσεων για ευάλωτες ομάδες στο χώρο εργασίας και μόνο «οι εταιρείες που πληρούν και εφαρμόζουν αυτές τις ποσοστώσεις να έχουν πρόσβαση σε επιδοτήσεις ή φορολογικές ελαφρύνσεις».

Διαβάστε στα ελληνικά τις 39 συστάσεις της Ομάδας στην πολύγλωσση ψηφιακή πλατφόρμα της Διάσκεψης για το μέλλον της Ευρώπης.

«Κλιματική αλλαγή, περιβάλλον και υγεία»

Η Ομάδα Ευρωπαίων Πολιτών για την «κλιματική αλλαγή, το περιβάλλον και την υγεία» οριστικοποίησε τις 51 συστάσεις της στην τελευταία συνεδρίασή της, που πραγματοποιήθηκε στο Κολλέγιο της Ευρώπης στο Νατολίν, και στο Δήμο Βαρσοβίας, στην Πολωνία, στις 7-9 Ιανουαρίου του 2022 (Οι συστάσεις ήταν συνολικά 64, αλλά 13 εξ αυτών δεν κατάφεραν να συγκεντρώσουν το απαιτούμενο ποσοστό των ψήφων των μελών της Ομάδας – δηλαδή, το 70%).

Οι συστάσεις κινούνται γύρω από πέντε θεματικές: «καλύτερος τρόπος ζωής», «προστασία του περιβάλλοντος και της υγείας», «αναπροσανατολισμός της οικονομίας», «αναπροσανατολισμός της άκρατης παραγωγής και της υπερκατανάλωσης» και «φροντίδα για όλους».

Η Ομάδα προτείνει την παροχή ευρωπαϊκής χρηματοδότησης για την ενίσχυση της οργανικής και κάθετης γεωργίας, δηλαδή της μεθόδου καλλιέργειας σε κάθετες επιφάνειες και καλούν την ΕΕ να θεσπίσει ελάχιστα πρότυπα για την ποιότητα του φαγητού, που διατίθεται στα σχολικά κυλικεία και να εντάξει την «παραγωγή τροφίμων» στη δημόσια εκπαίδευση.

Προτείνεται, επίσης, η θέσπιση οδηγίας για την αστική ανάπτυξη με στόχο να γίνουν οι πόλεις πιο «πράσινες» και ζητείται, επίσης, μεγαλύτερη στήριξη των ποδηλατών και η χορήγηση περισσότερων επενδύσεων για τη δημιουργία νέων ποδηλατοδρόμων.

Επιπλέον η συγκεκριμένη Ομάδα των Ευρωπαίων Πολιτών ζητά τη δημιουργία ενός ενιαίου συστήματος ετικετών το οποίο θα εξηγεί το οικολογικό αποτύπωμα των προϊόντων που αγοράζονται εντός της ΕΕ και θα αναγράφει τη χρήση ορμονικών ουσιών σε προϊόντα διατροφής.

Συστήνεται η δημιουργία ενός ευρωπαϊκού διατροφικού πίνακα (καταλόγου) για τα υγιεινά τρόφιμα και υψηλότερη φορολόγηση των ανθυγιεινών τροφίμων, ώστε να αποθαρρύνεται η κατανάλωσή τους, όπως επίσης και «η δραστική μείωση της χρήσης χημικών λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων».

Επιπλέον, όπως αναφέρεται στο κείμενο των συστάσεων, «η προστασία της βιοποικιλότητας θα επιτευχθεί μόνο μέσω της αύξησης των προστατευόμενων περιοχών και της μαζικής αναδάσωσης», ενώ, στο ίδιο πλαίσιο, θα πρέπει να υπάρξει και «σταδιακή μείωση της εντατικής εκτροφής ζώων».

Όσον αφορά τον επαναπροσδιορισμό της οικονομίας και της κατανάλωσης, αλλά και της άκρατης παραγωγής και της υπερκατανάλωσης, η Ομάδα προτείνει την επιμήκυνση του χρόνου ζωής των προϊόντων μέσω της επέκτασης της εγγύησης, που αυτά φέρουν, και της θέσπισης ανώτατης τιμής για τα ανταλλακτικά.

Η Ομάδα καλεί την ΕΕ να καταστήσει υποχρεωτικά τα φίλτρα διοξειδίου του άνθρακα, ιδίως για τις μονάδες παραγωγής άνθρακα και ζητά την επιβολή προστίμων στους ρυπαντές και τη μείωση της ποσότητας εισαγόμενων προϊόντων, που δεν πληρούν τα ευρωπαϊκά πρότυπα για το οικολογικό αποτύπωμα.

Επιπλέον, «η ΕΕ θα πρέπει να στηρίξει τα κράτη μέλη στις προσπάθειες βελτίωσης της συνδεσιμότητας αγροτικών περιοχών, παρέχοντας κίνητρα για φθηνές δημόσιες συγκοινωνίες», «να προωθήσει την αγορά ηλεκτρικών οχημάτων» και «να επενδύσει στην ανάπτυξη μη ρυπογόνων τεχνολογιών».

Τα μέλη της Ομάδας προτρέπουν την ΕΕ να μεταρρυθμίσει τις Συνθήκες της ΕΕ, ώστε «η Ένωση να μπορεί να αναλαμβάνει περισσότερες δράσεις σε θέματα υγείας». Επιπλέον, όπως αναφέρουν, «οι παροχές υγείας πρέπει να είναι ίσης ποιότητας και δίκαιου κόστους σε ολόκληρη την Ευρώπη», ενώ «η θέσπιση ενός νέου ευρωπαϊκού οργανισμού δημοσίων συμβάσεων θα μπορεί να διαπραγματεύεται καλύτερες τιμές φαρμάκων για όλα τα κράτη μέλη».

Τέλος, σύμφωνα με τις συστάσεις της Ομάδας, «τα προϊόντα γυναικείας υγιεινής πρέπει να σταματήσουν να φορολογούνται ως είδη πολυτελείας» και «τα κράτη μέλη οφείλουν να συμπεριλάβουν τα ζητήματα ψυχικής υγείας και σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης στα σχολικά προγράμματα σπουδών».

Διαβάστε και τις 51 συστάσεις της Ομάδας στα ελληνικά στην πολύγλωσση ψηφιακή πλατφόρμα της Διάσκεψης για το μέλλον της Ευρώπης.

«Η ΕΕ στον κόσμο/μετανάστευση»

Η Ομάδα Ευρωπαίων Πολιτών που είναι αρμόδια για τη θεματική «η ΕΕ στον κόσμο/μετανάστευση», κατέληξε στις 40 συστάσεις της κατά την τρίτη και τελευταία συνεδρίασή της, που πραγματοποιήθηκε στις 11-13 Φεβρουαρίου, στο Μάαστριχτ της Ολλανδίας

Οι συστάσεις επικεντρώνονται σε πέντε τομείς: «Αυτοδυναμία και σταθερότητα», «η ΕΕ ως διεθνής εταίρος», «μια ισχυρή ΕΕ σε έναν ειρηνικό κόσμο», «η μετανάστευση από μια ανθρώπινη σκοπιά» και «υπευθυνότητα και αλληλεγγύη σε όλη την ΕΕ». 

Οι Ευρωπαίοι πολίτες της Ομάδας αντάλλαξαν απόψεις για όλες τις πτυχές της μετανάστευσης και πρότειναν μέτρα «για την καλύτερη και πιο ανθρωπιστική διαχείριση των μεταναστευτικών ρευμάτων προς την ΕΕ» και την αποτελεσματικότερη ένταξη των προσφύγων» και «για την καλύτερη κατανομή των ευθυνών μεταξύ όλων των χωρών της ΕΕ». 

Στις συστάσεις τους, τονίζουν ότι η μετανάστευση «δεν αποτελεί αναγκαστικά πρόβλημα» και προτείνουν να δίνεται στους αιτούντες άσυλο «η δυνατότητα πρόσβασης στην αγορά εργασίας όταν έχουν τα αντίστοιχα προσόντα» και «να βελτιωθούν οι συνθήκες εργασίας για τους εργαζόμενους που μεταναστεύουν εντός της ΕΕ».

Επιπλέον, συστήνεται η λήψη μέτρων «για την ενίσχυση και την αύξηση της διαφάνειας του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής «Frontex», ώστε «να αντιμετωπιστούν οι ανισότητες που υπάρχουν κατά μήκος των εξωτερικών συνόρων της ΕΕ».

Η ΕΕ στον κόσμο

Η εξάρτηση της ΕΕ από εισαγωγές βασικών αγαθών, όπως είναι τα φάρμακα, οι ημιαγωγοί, η ενέργεια και τα τρόφιμα, αναδείχθηκε ως σημαντική πηγή ανησυχίας. Η Ομάδα Πολιτών συνιστά «μεγαλύτερη υποστήριξη της τοπικής παραγωγής και αύξηση της παραγωγής Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, προκειμένου να μειωθεί η εξάρτηση όσο το δυνατόν περισσότερο».

Προτείνει, επίσης, τη λήψη αποφάσεων, που σχετίζονται με εξωτερικές υποθέσεις (της ΕΕ), με ειδική πλειοψηφία (αντί για ομοφωνία, που ισχύει σήμερα), ώστε «να επιταχυνθεί ο χρόνος ανταπόκρισης σε στιγμές κρίσης και να εδραιωθεί η παρουσία της ΕΕ στον κόσμο μέσω ενός ενιαίου μετώπου».

Επιπλέον, τα μέλη της Ομάδας καλούν την ΕΕ «να επιβάλλει περιορισμούς στις εισαγωγές από χώρες που δεν συμμορφώνονται με ηθικούς και περιβαλλοντικούς κανόνες και δεν σέβονται τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία (κράτος δικαίου)». 

Διαβάστε τις 40 συστάσεις της Ομάδας στα ελληνικά στην πολύγλωσση ψηφιακή πλατφόρμα της Διάσκεψης για το μέλλον της Ευρώπης.

«Ισχυρότερη οικονομία, κοινωνική δικαιοσύνη και απασχόληση, Εκπαίδευση, πολιτισμός, νεολαία και αθλητισμός, Ψηφιακός μετασχηματισμός»

Η Ομάδα Ευρωπαίων Πολιτών αρμόδια για τη θεματική «Ισχυρότερη οικονομία, κοινωνική δικαιοσύνη και απασχόληση, Εκπαίδευση, πολιτισμός, νεολαία και αθλητισμός, Ψηφιακός μετασχηματισμός» ήταν η τελευταία Ομάδα, η οποία κατέληξε στις 48 συστάσεις της κατά τη συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε στις 25 – 27 Φεβρουαρίου στο Δουβλίνο της Ιρλανδίας.

Οι συστάσεις τους κινούνται γύρω από πέντε θεματικές: «Εργασία στην Ευρώπη», «η οικονομία στο μέλλον», «μια δίκαιη κοινωνία», «η εκπαίδευση στην Ευρώπη» και «μια ηθική και ασφαλής ψηφιακή μετάβαση». Κατά την έναρξη των εργασιών, οι πολίτες της Ομάδας συζήτησαν για την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία και την επιστροφή του πολέμου στην ήπειρο και είχαν φωτογραφηθεί με την ουκρανική σημαία ως ένδειξη αλληλεγγύης και συμπαράστασης.

Συγκεκριμένα, τώρα, για τις συστάσεις τους, όσον αφορά τη θεματική βιώσιμη οικονομία και ποιοτικές θέσεις εργασίας, οι πολίτες υπογραμμίζουν την ανάγκη η ΕΕ να καταργήσει τη χρήση πλαστικού και να αυξήσει περαιτέρω τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας καθώς και να επιβραβεύει τις επιχειρήσεις που μειώνουν τα περιβαλλοντικά κόστη παραγωγής, ενώ ζητούν και την υιοθέτηση ενός κοινού συστήματος σήμανσης των τροφίμων και την εναρμόνιση των φορολογικών συστημάτων σε όλα τα κράτη μέλη.

Επιπλέον, καλούν την ΕΕ να θεσπίσει έναν ενιαίο κατώτατο μισθό, ώστε να διασφαλίζονται ποιοτικές θέσεις εργασίας σε όλα τα κράτη μέλη και δήλωσαν ότι πρέπει να δοθούν κίνητρα στις εταιρείες, ώστε να διατηρήσουν τις θέσεις εργασίας στην ΕΕ, ειδικά εκείνες που επιτρέπουν την εξ αποστάσεως εργασία, και να μην τις μεταφέρουν σε χώρες με χαμηλό κόστος.

Στις συστάσεις τους, τονίζουν ότι «η ψηφιακή εκπαίδευση και οι δεξιότητες, όπως ο διάλογος και η κριτική σκέψη, θα πρέπει να διδάσκονται στα σχολεία καθώς αποτελούν σημαντικά εργαλεία για την αγορά εργασίας». Ακόμα, προτείνουν τη διασφάλιση κοινωνικής και υγειονομικής φροντίδας για τους ηλικιωμένους και την απονομή κατώτατων συντάξεων, το ύψος των οποίων θα βρίσκεται πάνω από το όριο της φτώχειας.

Ανάμεσα στα υπόλοιπα αιτήματα της συγκεκριμένης Ομάδας συγκαταλέγεται η διασφάλιση της πρόσβασης σε αξιοπρεπείς εργατικές κατοικίες, η εξασφάλιση ίσων οικογενειακών δικαιωμάτων και η θέσπιση κανόνων για την ευθανασία.

Η Ομάδα υπογραμμίζει ότι η εκμάθηση ξένων γλωσσών πρέπει να ξεκινά από το νηπιαγωγείο για την καλύτερη εξοικείωση των παιδιών με άλλες χώρες και πολιτισμούς και ζητούν τα αγγλικά να αποτελούν βασικό μάθημα στα σχολεία.

«Τα παιδιά πρέπει να ευαισθητοποιούνται σχετικά με τους κινδύνους που ενέχουν η ψηφιοποίηση και το ίντερνετ ήδη από το δημοτικό, και η ΕΕ οφείλει να αναπτύξει μια πλατφόρμα με εκπαιδευτικό υλικό για την κλιματική αλλαγή και τα περιβαλλοντικά ζητήματα», αναφέρεται, μεταξύ άλλων, στις συστάσεις της συγκεκριμένης Ομάδας.

Επιπλέον, «η ΕΕ πρέπει να ενισχύσει τη μάχη ενάντια στο κυβερνοέγκλημα και το παράνομο περιεχόμενο, να επενδύσει σε ποιοτικές ψηφιακές υποδομές και να βελτιώσει την εκπαίδευση γύρω από θέματα παραπληροφόρησης και ψευδών ειδήσεων».

Οι συμμετέχοντες Ευρωπαίοι Πολίτες της Ομάδας αυτής, ζητούν «την καλύτερη εφαρμογή των κανόνων σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων» και προτείνουν τη λήψη περαιτέρω μέτρων για την καταπολέμηση της παραπληροφόρησης, συμπεριλαμβανομένων κανόνων που «αναγκάζουν τις εταιρείες μέσων κοινωνικής δικτύωσης να δημιουργούν αλγόριθμους για την αξιολόγηση της αξιοπιστίας του περιεχομένου τους, καθώς και τη δημιουργία μιας ανεξάρτητης πλατφόρμας που να αξιολογεί τις πληροφορίες που προέρχονται από παραδοσιακά μέσα» όπως αναφέρεται στις συστάσεις.

Διαβάστε τις 48 συστάσεις της Ομάδας στα ελληνικά στην πολύγλωσση ψηφιακή πλατφόρμα της Διάσκεψης για το μέλλον της Ευρώπης.

Περισσότερες πληροφορίες για τις εργασίες της Διάσκεψης για το μέλλον της Ευρώπης μπορείτε να βρείτε στα ελληνικά στην ειδική πολύγλωσση ψηφιακή πλατφόρμα της Διάσκεψης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ρεκόρ στον αριθμό των τουριστών αυτό το καλοκαίρι αναμένει η Ισπανία

Published

on

Από

Η Ισπανία υποδέχτηκε 85,1 εκατομμύρια ξένους επισκέπτες πέρυσι, κυρίως Βρετανούς, Γάλλους και Γερμανούς. Photo credits: PangeaHPhotography / pixabay

Σχεδόν 41 εκατομμύρια ξένοι τουρίστες, νέο ρεκόρ, αναμένεται να επισκεφθούν την Ισπανία αυτό το καλοκαίρι, όπου γιγαντώνεται το κίνημα που αντιτίθεται στον υπερτουρισμό, σύμφωνα με προβλέψεις του Υπουργείου Τουρισμού.

Το ποσοστό αυτό είναι κατά 13% υψηλότερο από εκείνο του καλοκαιριού του 2023 – όταν είχε καταγραφεί το προηγούμενο ρεκόρ – αναφέρει το υπουργείο σε σχετικό δελτίο Τύπου.

Τα έσοδα από τον τουρισμό από ξένους επισκέπτες υπολογίζεται να αυξηθούν κατά 22%, στα 59 δισ. ευρώ, διευκρινίζει η ίδια πηγή.

Αυτό επιβεβαιώνει «την επιτυχία του ισπανικού τουριστικού μοντέλου», δήλωσε ο Ισπανός υπουργός Τουρισμού Ζόρντι Ερέου κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου υπογραμμίζοντας την έντονη αύξηση των τουριστικών δαπανών, «υψηλότερη από αυτή του αριθμού των επισκεπτών».

Ο δεύτερος μεγαλύτερος τουριστικός προορισμός στον κόσμο μετά τη Γαλλία, η Ισπανία υποδέχτηκε 85,1 εκατομμύρια ξένους επισκέπτες πέρυσι, κυρίως Βρετανούς, Γάλλους και Γερμανούς.

Ένα ποσοστό ρεκόρ που, βάσει των κυβερνητικών προβλέψεων, αναμένεται να ξεπεραστεί σε μεγάλο βαθμό φέτος.Αυτές οι προβλέψεις δημοσιοποιούνται καθώς οι διαδηλώσεις κατά του υπερτουρισμού έχουν πολλαπλασιαστεί τις τελευταίες εβδομάδες, από τις Βαλεαρίδες Νήσους έως τις Καναρίους Νήσους και στη Βαρκελώνη – για να απαιτήσουν “όρια” σε αυτό το φαινόμενο.

Οι διαδηλωτές καταγγέλλουν την ηχορύπανση, τη ρύπανση, τη συμφόρηση των υποδομών μεταφορών και την άνοδο των τιμών των κατοικιών, οι οποίες έχουν εκτιναχθεί τα τελευταία χρόνια, κυρίως λόγω της μετατροπής πολλών διαμερισμάτων σε τουριστικά ενοικιαζόμενα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ – AFP


Continue Reading

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

53 νέες ψηφιακές υπηρεσίες προστέθηκαν στο gov.gr μέσα στον Ιούνιο

Published

on

Από

Οι πολίτες που επισκέφθηκαν την Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης μόνο τον περασμένο μήνα αγγίζουν τα 2,7 εκατ. Photo credits: StockSnap / pixabay

Σχεδόν ένα εκατομμύριο πολίτες συνομίλησαν με τον ψηφιακό βοηθό mAigov σε διάστημα ενός εξαμήνου, δηλαδή από την ημέρα που το ελληνικό Δημόσιο απέκτησε Τεχνητή Νοημοσύνη, τον Δεκέμβριο του 2023 μέχρι σήμερα.

Τα 5 δημοφιλέστερα θέματα για τα οποία ρωτούν οι πολίτες τον ψηφιακό βοηθό είναι: έκδοση νέας ταυτότητας, υπεύθυνη δήλωση, κοινωνικός τουρισμός, άυλη συνταγογράφηση και πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

Την ίδια ώρα, το gov.gr εντός του Ιουνίου εμπλουτίστηκε με 53 νέες ψηφιακές υπηρεσίες εκ των οποίων οι 21 είναι αποκλειστικά για πολίτες, οι 7 είναι μόνο για επιχειρήσεις και οι 25 είναι διαθέσιμες και για πολίτες και για επιχειρήσεις. Επιπλέον, οι πολίτες που επισκέφθηκαν την Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης μόνο τον περασμένο μήνα αγγίζουν τα 2,7 εκατ.

Στο μεταξύ, το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης ετοιμάζει τη δημιουργία ενός κόμβου διαχείρισης και ανάλυσης Πολυδιάστατων Δεδομένων Μεγάλου Όγκου (Big Data), το οποίο παράλληλα θα έχει την δυνατότητα να συγκεντρώνει σε πραγματικό χρόνο δεδομένα δημόσιων φορέων για την παρακολούθηση των δεικτών που προκύπτουν από τις υποχρεώσεις της Ελλάδας στο πλαίσιο της Ψηφιακής Δεκαετίας 2030.Το έργο θα χρηματοδοτηθεί από Ταμείο Ανάκαμψης με προϋπολογισμό 18,4 εκατ. ευρώ. Αυτό που φέρνει το νέο έργο είναι η αξιοποίηση τεχνολογικών εργαλείων «Business Intelligence», καθώς με την χρήση ΑΙ τα δεδομένα αυτά θα ομαδοποιούνται και θα παράγουν δείκτες απόδοσης.

Με τον τρόπο αυτό θα αξιοποιούνται οι πληροφορίες ώστε να χαράσσονται ανάλογα και οι δημόσιες πολιτικές σε διάφορους τομείς, όπως η στεγαστική πολιτική, οι κοινωνικές δομές, η οικονομία ή το περιβάλλον.

Μάλιστα, στο πλαίσιο του έργου δημιουργείται μια ενιαία πλατφόρμα, «National Dashboard», όπου θα αποτυπώνονται τα δεδομένα ανά τομέα, όπως είναι η υγεία, η οικονομία, η ενέργεια.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ


Continue Reading

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Σχεδόν ένα στα δύο αυτοκίνητα που αγόρασαν τον Ιούνιο οι Έλληνες έφερε υβριδικό σύστημα

Published

on

Από

Στην Ευρωπαϊκή Ένωση η κατηγορία των υβριδικών μοντέλων καταλαμβάνει το 29,3%. Photo credits: lilo401 / pixabay

Τα υβριδικά μοντέλα γνωρίζουν μεγάλη αύξηση στις προτιμήσεις των Ελλήνων οδηγών.

Σχεδόν ένα στα δύο αυτοκίνητα (45,6%) που ταξινομήθηκαν τον Ιούνιο στη χώρα μας έφεραν υβριδικό σύστημα, καταγράφοντας αύξηση 15,2% σε σχέση με τις πωλήσεις που σημειώθηκαν τον Ιούνιο του 2023.

Ο κύριος λόγος της στροφής των Ελλήνων καταναλωτών προς τα υβριδικά αυτοκίνητα, σύμφωνα με στελέχη της αγοράς, είναι οι χαμηλές καταναλώσεις καυσίμου που πετυχαίνουν τα υβριδικά αυτοκίνητα, οι χαμηλές εκπομπές ρύπων, τα μικρά τέλη κυκλοφορίας και η περιβαλλοντολογική συνείδηση.

Όλα αυτά συμβαίνουν όταν η ηλεκτροκίνηση στην Ελλάδα παρά την αύξηση των ποσοστών της έχει ακόμη πολύ δρόμο να διανύσει για να επιλυθούν πολλά θέματα που έχουν να κάνουν με την υποδομή φόρτισης, την τιμή κτήσης ενός ηλεκτρικού αυτοκινήτου και την αυτονομία του.Παρόλα αυτά τα ηλεκτρικά μοντέλα ως προς τις πωλήσεις παρέμειναν σταθερά για άλλον έναν μήνα καταγράφοντας ποσοστό πωλήσεων 9,5%. Για άλλον ένα μήνα πτώση σημείωσαν τα πετρελαιοκίνητα μοντέλα, καταλαμβάνοντας συνολικά ποσοστό 7,3%.

Πτώση των πωλήσεων σε σχέση με πέρσι σημείωσαν τα βενζινοκίνητα μοντέλα (-6,9%) καταλαμβάνοντας συνολικά ποσοστό 36,9% επί του συνόλου των πωλήσεων. Πτωτικά επίσης κινήθηκαν οι πωλήσεων αυτοκινήτων με κύριο καύσιμο το φυσικό αέριο (-0,4%) και το υγραέριο (-1,3%).

Αξίζει να σημειωθεί ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση η κατηγορία των υβριδικών μοντέλων καταλαμβάνει το 29,3%, των ηλεκτρικών αυτοκινήτων βρίσκεται στο 19,2% τα βενζινοκίνητα μοντέλα φτάνουν το 35,5%, τα πετρελαιοκίνητα το 12,9% και με 3,2% τα αυτοκίνητα που κινούνται με φυσικό αέριο και υγραέριο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ


Continue Reading

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Μυτιλήνη: Σημαντικά ευρήματα συνδέουν τον ελλαδικό χώρο με την παγκόσμια αρχαιολογική κληρονομιά

Published

on

Από

Οι ανασκαφικές εργασίες, φέρνουν στο φως λίθινα εργαλεία που λάξευαν, χρησιμοποιούσαν και απέρριπταν δίπλα σε μικρούς ποταμούς και χείμαρρους της περιοχής. Photo credits: brendageisse / pixabay

Συνεχίζεται εδώ και τρεις εβδομάδες, από την ερευνητική ομάδα του προγράμματος Παλαιολιθική Λέσβος του Πανεπιστημίου Κρήτης, υπό την επιστημονική διεύθυνση της καθηγήτριας Νένας Γαλανίδου, η εντατική μελέτη του αρχαιολογικού υλικού από τα Ροδαφνίδια στη Λέσβο.

Η ομάδα αποτελείται από μεταδιδακτορικούς, διδακτορικούς, μεταπτυχιακούς και εκπαιδευόμενους προπτυχιακούς φοιτητές αρχαιολογίας από το Πανεπιστήμιο Κρήτης και το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, οι οποίοι δουλεύουν εντατικά ώστε να προετοιμαστεί η δημοσίευση του πλούσιου αρχαιολογικού υλικού που έχει ανευρεθεί κατά τις ανασκαφικές εργασίες που έχουν προηγηθεί.

Οι ανασκαφικές αυτές εργασίες, φέρνουν στο φως λίθινα εργαλεία που λάξευαν, χρησιμοποιούσαν και απέρριπταν δίπλα σε μικρούς ποταμούς και χείμαρρους της περιοχής.Η έρευνα από το 2012 που ξεκίνησε, έως σήμερα έχει συγκεντρώσει τη μεγαλύτερη συλλογή εργαλείων που ανήκουν στον πανάρχαιο Αχελαίο πολιτισμό (1.700.000 – 200.000 χρόνια πριν) σε ολόκληρη τη βορειοανατολική Μεσόγειο.

Έτσι, η παλαιολιθική Λέσβος μέσα από τη σημαντική αυτή ανασκαφική δουλειά συμπληρώνει μια ψηφίδα στο ατελώς γνωστό ψηφιδωτό του πρώιμου προϊστορικού κόσμου, εκεί ακριβώς όπου η Ασία συναντά την Ευρώπη, το βορειοανατολικό Αιγαίο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ


Continue Reading

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Μοριακής Βιολογίας δύο ερευνητές του ΙΤΕ

Published

on

Από

Photo credits: mrpixel000 / pixabay

Ο διευθυντής του Ινστιτούτου Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) και καθηγητής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Γιάννης Βόντας, και ο διευθυντής Ερευνών του ΙΜΒΒ ΙΤΕ και καθηγητής του Πανεπιστημίου Κρήτης Χρήστος Δελιδάκης, εκλέχθηκαν νέα μέλη του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Μοριακής Βιολογίας (EMBO).

Η συγκεκριμένη διεθνής διάκριση δίδεται σε επιστήμονες με γνώμονα την εξαιρετική συνεισφορά τους στην επιστήμη και την αποδεδειγμένη, με μελέτες και επιτεύγματα αιχμής, προαγωγή των επιστημών ζωής, ενώ σύμφωνα με το ΙΤΕ, αποτελεί αναγνώριση της επιστημονικής αριστείας και του υψηλού επιπέδου έρευνας που γίνεται στο ΙΜΒΒ-ΙΤΕ.

Επισημαίνεται ότι 10 επιστήμονες του ΙΤΕ έχουν εκλεγεί μέλη του ΕΜΒΟ, σε σύνολο 20 από όλη τη χώρα.

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Μοριακής Βιολογίας γιορτάζει φέτος την 60η του επέτειο, εκλέγοντας 120 νέα μέλη, από 37 χώρες.

Στόχος του είναι η προώθηση της επιστημονικής αριστείας στο πεδίο της Μοριακής Βιολογίας. Σήμερα αριθμεί συνολικά περισσότερα από 2.100 μέλη, κορυφαίους επιστήμονες, οι οποίοι χαίρουν διεθνούς αναγνώρισης για το επιστημονικό τους έργο και διακρίνονται για τη διεξαγωγή υψηλής στάθμης καινοτόμου έρευνας. Είναι αξιοσημείωτο ότι 92 εξ αυτών έχουν τιμηθεί με το βραβείο Νόμπελ.Τα νέα μέλη του EMBO έχουν αναγνωριστεί για επιτεύγματα που καλύπτουν το φάσμα των επιστημών ζωής, συμπεριλαμβανομένης της έρευνας που έχει συμβάλει στην κατανόηση του τρόπου εξάπλωσης των μολυσματικών ασθενειών, της περιπλοκότητας των κύκλων θρεπτικών συστατικών των ωκεανών, των μυστηρίων των δικτύων κυτταρικής σηματοδότησης, των μυστικών της επιβίωσης των φυτών στην έρημο, και της διασύνδεσης μεταξύ της βιολογίας του εγκεφάλου και των συναισθημάτων μας.

Η επίσημη τελετή υποδοχής του κ. Βόντα και του κ. Δελιδάκη και των υπόλοιπων νέων μελών θα γίνει στη Χαϊδελβέργη της Γερμανίας, στα τέλη του Οκτωβρίου 2024.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ


Continue Reading

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Copernicus: Ο Ιούνιος του 2024 ήταν ακόμη θερμότερος απ’ ό,τι αυτός του 2023

Published

on

Από

Τον Ιούνιο στη Γαλλία και στη δυτική Ευρώπη οι περισσότεροι άνθρωποι αντιμετώπισαν υψηλότερες θερμοκρασίες. Photo credits: fredycastro / pixabay

Με σειρά καυσώνων, από το Μεξικό ως την Κίνα περνώντας από τη Σαουδική Αραβία, ο Ιούνιος του 2024 ήταν ο δέκατος τρίτος συνεχόμενος μήνας κατά τη διάρκεια του οποίου καταγράφτηκε ρεκόρ μέσων θερμοκρασιών, σύμφωνα με τα δεδομένα που δημοσιοποίησε το ευρωπαϊκό παρατηρητήριο Copernicus.

Με τη σειρά ρεκόρ αυτή, τροφοδοτούμενη από την άνευ προηγουμένου υπερθέρμανση των ωκεανών, οι οποίοι απορροφούν το 90% της υπερβολικής ζέστης λόγω της ανθρώπινης δραστηριότητας, «η μέση παγκόσμια θερμοκρασία κατά τους 12 τελευταίους μήνες (Ιούλιος 2023 – Ιούνιος 2024) είναι η υψηλότερη που έχει καταγραφτεί ποτέ», τόνισε η υπηρεσία για την κλιματική αλλαγή (C3S) του παρατηρητηρίου Κοπέρνικος.

Την περίοδο αυτή, η μέση θερμοκρασία ήταν κατά «1,64° Κελσίου υψηλότερη από τον μέσο όρο της προβιομηχανικής εποχής», από το 1850 ως το 1900, όταν ακόμη η αποψίλωση των δασών, η καύση άνθρακα, αερίου και πετρελαίου δεν είχαν οδηγήσει στην υπερθέρμανση της Γης.

Ο Ιούνιος του 2024 είναι εξάλλου «ο 12ος συνεχόμενος μήνας που ξεπεράστηκε κατά 1,5° Κελσίου ο μέσος όρος της προβιομηχανικής εποχής», τόνισε ο Κάρλο Μπουοντέμπο, ο διευθυντής της C3S.Το όριο του 1,5° Κελσίου είναι ο πιο φιλόδοξος στόχος της συμφωνίας του Παρισιού για το κλίμα (2015), την οποία είχαν προσυπογράψει σχεδόν όλες οι χώρες.

Αυτή η ανωμαλία θα πρέπει να καταγράφεται πάντως για αρκετές δεκαετίες προτού θεωρηθεί πως το κλίμα έχει σταθεροποιηθεί στο επίπεδο αυτό.

Τον Ιούνιο, ενώ το θερμόμετρο ήταν κοντά ή κάτω από το φυσιολογικό επίπεδο για την εποχή (της περιόδου 1991-2020), στη Γαλλία και στη δυτική Ευρώπη οι περισσότεροι άνθρωποι αντιμετώπισαν υψηλότερες, σε ορισμένες περιπτώσεις εξαιρετικά υψηλότερες, θερμοκρασίες.

Εξάλλου στη Σαουδική Αραβία πάνω από 1.300 άνθρωποι πέθαναν κατά το μεγάλο προσκύνημα στη Μέκκα, καθώς η θερμοκρασία έφθανε ως ακόμη και τους 51,8° Κελσίου στο μεγάλο τζαμί της ιερής πόλης του ισλάμ.Στην Ελλάδα, η Ακρόπολη χρειάστηκε να κλείσει στα μέσα Ιουνίου, καθώς η θερμοκρασία ξεπερνούσε τους 44° Κελσίου.

Στην Κίνα, ο βορράς, ανάμεσά τους και το Πεκίνο, υπέμεινε θερμοκρασίες πάνω από 40° Κελσίου, την ώρα που ο νότος σαρωνόταν από πλημμύρες.

Καθώς αναμένεται να εκδηλωθεί ως το τέλος της χρονιάς το κυκλικό κλιματικό φαινόμενα Λα Νίνια, συνώνυμο με χαμηλότερες θερμοκρασίες παγκοσμίως, «μπορούμε να αναμένουμε ότι η παγκόσμια θερμοκρασία θα μειωθεί τους επόμενους μήνες», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Ζιλιέν Νικολά, επιστήμονας του C3S.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ – AFP


Continue Reading
Advertisement Europolitis

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΔΙΑΔΩΣΤΕ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΟΛΙΤΗ

Advertisement Europolitis
Advertisement Europolitis
Advertisement Europolitis

ΕΝΤΥΠΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ – GEDRUCKTE VERSIONEN

Like us on Facebook

Advertisement
ΕΛΛΑΔΑ13 ώρες ago

Τα 28 ιδανικά μέρη για διακοπές στην Ελλάδα το 2024 σύμφωνα με τους Times

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ15 ώρες ago

Καίριος ο ρόλος των ταχυφορτιστών στη προσπάθεια να αναπτυχθεί η ηλεκτροκίνηση

ΕΙΔΗΣΕΙΣ16 ώρες ago

Ρεκόρ στον αριθμό των τουριστών αυτό το καλοκαίρι αναμένει η Ισπανία

ΕΙΔΗΣΕΙΣ18 ώρες ago

53 νέες ψηφιακές υπηρεσίες προστέθηκαν στο gov.gr μέσα στον Ιούνιο

ΕΛΛΑΔΑ19 ώρες ago

Πολύ υψηλές θερμοκρασίες, τουλάχιστον μέχρι την Παρασκευή

ΕΛΛΑΔΑ1 ημέρα ago

Κέα: Ο προορισμός που σαγηνεύει Έλληνες και ξένους επισκέπτες

ΕΛΛΑΔΑ2 ημέρες ago

Η αξιοποίηση των περιοχών Natura θα προσδώσει συγκριτικό πλεονέκτημα στο τουριστικό προϊόν

ΕΙΔΗΣΕΙΣ2 ημέρες ago

Σχεδόν ένα στα δύο αυτοκίνητα που αγόρασαν τον Ιούνιο οι Έλληνες έφερε υβριδικό σύστημα

ΕΙΔΗΣΕΙΣ2 ημέρες ago

Μυτιλήνη: Σημαντικά ευρήματα συνδέουν τον ελλαδικό χώρο με την παγκόσμια αρχαιολογική κληρονομιά

ΕΙΔΗΣΕΙΣ2 ημέρες ago

Στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Μοριακής Βιολογίας δύο ερευνητές του ΙΤΕ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ4 εβδομάδες ago

Στην Κατερίνη το 38ο Πανελλήνιο Αντάμωμα Βλάχων, 12 & 13 Ιουλίου 2024

ΕΙΔΗΣΕΙΣ4 εβδομάδες ago

Από 22 έως 29 Ιουνίου το 5ο Διεθνές Φεστιβάλ Συνεργατικού & Ανεξάρτητου Κινηματογράφου – CINERGO

ΕΙΔΗΣΕΙΣ4 εβδομάδες ago

Δείκτης δυσφορίας και τροπικές νύχτες επιβαρύνουν τον οργανισμό

ΕΙΔΗΣΕΙΣ4 εβδομάδες ago

Άνοιξε η πλατφόρμα για ενημέρωση σχετικά με τα αποτελέσματα των Πανελλαδικών Εξετάσεων

ΓΕΡΜΑΝΙΑ4 εβδομάδες ago

Γερμανία: Η υπηρεσία εσωτερικών πληροφοριών παρακολουθεί την αύξηση των ακροδεξιών εξτρεμιστών

ΓΕΡΜΑΝΙΑ4 εβδομάδες ago

Σε παραίτηση υποχρεώθηκε η υφυπουργός Παιδείας της Γερμανίας

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ4 εβδομάδες ago

Ηλεκτροκίνηση: Εναλλασσόμενου ρεύματος και μικρής χωρητικότητας η πλειονότητα των φορτιστών στην ΕΕ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ4 εβδομάδες ago

Πανελλαδικές: Έναρξη εξετάσεων για τα Ειδικά Μαθήματα – Τέλος εξετάσεων στα γυμνάσια

ΕΙΔΗΣΕΙΣ4 εβδομάδες ago

Φιγούρα δράσης του «Star Wars» πωλήθηκε σε τιμή ρεκόρ

ΓΕΡΜΑΝΙΑ4 εβδομάδες ago

Αμβούργο: 39χρονος συνελήφθη μετά από επίθεση εναντίον φιλάθλων και αστυνομικών

Europolitis TV3 μήνες ago

5ο Medical Forum με θέμα: «Γυναίκες στην Ιατρική» Genesis e.V

Europolitis TV4 μήνες ago

Εθελοντική αιμοδοσία στο Ντύσσελντορφ με συνεργασία του Ιατρικού συλλόγου Genesis e.V και Ενορίας Αποστόλου Αγίου Ανδρέα

Europolitis TV1 έτος ago

Η αιμορραγία ιατρικού επιστημονικού προσωπικού, να γίνει μετάγγιση και αναζωογόνηση της χώρας αξιοποιώντας κατάρτιση και εμπειρία.

Europolitis TV1 έτος ago

Παρέλαση των Ελλήνων του Βούπερταλ

Europolitis TV3 έτη ago

(E.E) Το μέλλον του τουρισμού: βιώσιμος, υπεύθυνος, έξυπνος τουρισμός

Deutsch3 έτη ago

«This is Arcadia»

Deutsch3 έτη ago

Beleuchtung des Rheinturms Düsseldorf – 200 Jahre Griechische Revolution vom 25. März 1821-2021!

Deutsch3 έτη ago

200 Jahre Griechische Revolution I Gedenkveranstaltung (Rhein-Neckar am 20.3.2021)

Europolitis TV3 έτη ago

Διαδικτυακή εκδήλωση παρουσίασης της Τουριστικής Καμπάνιας του Επιμελητηρίου Αρκαδίας «This is Arcadia»

Europolitis TV3 έτη ago

RescEU : H E.E έχει περισσότερο ανάγκη από ποτέ την αλληλεγγύη στην αντιμετώπιση καταστροφών

Advertisement Europolitis
Advertisement Europolitis