Connect with us

ΟΜΟΓΕΝΕΙΑ

Μήνυμα Μητροπολίτη Γερμανίας και Εξάρχου Κεντρώας Ευρώπης Αυγουστίνου για το νέο έτος

Published

on

“Κάθε Πρωτοχρονιά, ἀμέσως μετὰ τὴ Θεία Λειτουργία, τελοῦμε Δοξολογία γιὰ τὴν εἴσοδό μας στὸ νέο ἔτος. Ὅπως τὸ λέει καὶ ἡ λέξη, σ᾽ αὐτὴν τὴν ἀκολουθία πρωτίστως δοξάζουμε τὸν Θεὸ ποὺ μᾶς ἀξιώνει νὰ περάσουμε τὸ κατώφλι ἑνὸς ἀκόμα χρόνου τῆς ζωῆς μας καὶ Τὸν παρακαλοῦμε νὰ μᾶς εὐλογήσει μὲ τὴ θεία χάρη Του” σημειώνει στο μήνυμά του για την Πρωτοχρονιά 2023 ο Μητροπολίτης Γερμανίας και Έξαρχος Κεντρώας Ευρώπης κ.κ. Αυγουστίνος.

“Στὴ σημερινὴ Δοξολογία οἱ Ὀρθόδοξοι Χριστιανοὶ στὴ Γερμανία ἔχουμε κι ἕναν ἐπιπλέον λόγο νὰ δοξάζουμε τὸ ὄνομα τοῦ Θεοῦ. Φέτος συμπληρώνονται 60 χρόνια ἀπὸ τὴν ἵδρυση τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας”, αναφέρει ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης προσθέτοντας πως “Μὲ τὸ μήνυμά μου αὐτὸ θέλω νὰ δοξολογήσω τὸν Κύριο τῆς δόξης γιὰ τὴν εὐκαιρία ποὺ μᾶς ἔδωσε νὰ μετατρέψουμε τὸ πικρὸ σὲ γλυκύ, ἀπὸ ἀπόδημοι νὰ γίνουμε μόνιμοι καὶ ἰσότιμοι πολίτες καὶ νὰ συνεχίσουμε νὰ δίνουμε τὴν ὀρθόδοξη μαρτυρία στὸ κέντρο τῆς Εὐρώπης.”

Μήνυμα Πρωτοχρονιᾶς 2023

Μητροπολίτου Γερμανίας καὶ Ἐξάρχου Κεντρῴας Εὐρώπης

Αὐγουστίνου

* * *

Ἀγαπητοί μου Χριστιανοὶ Ὀρθόδοξοι τῆς Γερμανίας!

Κάθε Πρωτοχρονιά, ἀμέσως μετὰ τὴ Θεία Λειτουργία, τελοῦμε Δοξολογία γιὰ τὴν εἴσοδό μας στὸ νέο ἔτος. Ὅπως τὸ λέει καὶ ἡ λέξη, σ᾽ αὐτὴν τὴν ἀκολουθία πρωτίστως δοξάζουμε τὸν Θεὸ ποὺ μᾶς ἀξιώνει νὰ περάσουμε τὸ κατώφλι ἑνὸς ἀκόμα χρόνου τῆς ζωῆς μας καὶ Τὸν παρακαλοῦμε νὰ μᾶς εὐλογήσει μὲ τὴ θεία χάρη Του. Στὴ συνέχεια εὐχόμαστε νὰ ἔχουμε εἰρήνη καὶ ὁμόνοια καί, τέλος, στολισμένοι μὲ τὶς ἀρετές, νὰ προκόβουμε σὲ ἔργα ἀγάπης.

Στὴ σημερινὴ Δοξολογία οἱ Ὀρθόδοξοι Χριστιανοὶ στὴ Γερμανία ἔχουμε κι ἕναν ἐπιπλέον λόγο νὰ δοξάζουμε τὸ ὄνομα τοῦ Θεοῦ. Φέτος συμπληρώνονται 60 χρόνια ἀπὸ τὴν ἵδρυση τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας. Μὲ ἀφορμὴ αὐτὴν τὴν ἐπέτειο θὰ ἤθελα νὰ ἀνακαλέσω στὴ μνήμη σας τὸ ἀκόμα ἐπίκαιρο γράμμα μου ποὺ σᾶς εἶχα ἀπευθύνει στὴν 50ὴ ἐπέτειο, τότε ποὺ εἴχαμε τὴ μεγάλη εὐλογία νὰ ἐπισκεφθεῖ ἐπίσημα τὴν Ἱερὰ Μητρόπολή μας ὁ Παναγιώτατος Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης μας κ. κ. Βαρθολομαῖος. Σ᾽ αὐτὸ ἔγραφα μεταξὺ ἄλλων τὰ ἑξῆς.

Τὴν 5η Φεβρουαρίου 1963, ἡ Ἁγία καὶ Ἱερὰ Σύνοδος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου ἐξέδωσε τὸν ἱδρυτικὸ τόμο τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Γερμανίας. Ἀπὸ τὴν ἡμέρα ἐκείνη ἡ Μητρόπολή μας ἀπέκτησε ὑπόσταση καὶ μὲ τὴν εὐλογία τῆς Μητέρας Ἐκκλησίας μας συγκροτήθηκε σὲ νέες στέρεες βάσεις ἡ ὀρθόδοξη παρουσία στὴ Γερμανία μετὰ τὰ μέσα τοῦ 20οῦ αἰώνα.

Ἀφορμὴ γιὰ τὸ καταπληκτικὸ αὐτὸ γεγονὸς στάθηκε ἡ ἐγκατάσταση ἐδῶ χιλιάδων Ἑλλήνων ἐργατῶν, οἱ ὁποῖοι, μαζὶ μὲ ἐργάτες ἀπὸ ἄλλες χῶρες, δέχθηκαν τὴν πρόσκληση τῆς τότε Δυτικῆς Γερμανίας νὰ ἐνισχύσουν τὸ ἐργατικὸ δυναμικό της στὴν κρίσιμη μεταπολεμικὴ ἐποχή. Οἱ λεγόμενοι Gastarbeiter ἐγκατέλειψαν τὴν πατρίδα ἀναζητώντας ἕνα καλύτερο μέλλον γιὰ τοὺς ἴδιους καὶ τὶς οἰκογένειές τους. Κανεὶς τότε δὲν μποροῦσε νὰ προβλέψει τὴ δυναμικὴ αὐτῆς τῆς μεταφύτευσης. Αὐτὸ ποὺ ξεκίνησε ὡς πικρὴ ἀναγκαιότητα, κατέληξε νὰ εἶναι πιὰ μιὰ δημιουργικὴ πραγματικότητα. Ἤρθαμε τότε στὴ Γερμανία μὲ μία βαλίτσα στὸ χέρι, στὴν ὁποία δὲν ὑπῆρχε χῶρος παρὰ μόνο γιὰ τὰ στοιχειώδη, κατοικούσαμε σὲ πρόχειρα καταλύματα καὶ ὁ ἐκκλησιασμός μας ἦταν πραγματικὸ κατόρθωμα. Μιὰ χούφτα ἱερεῖς, δίχως ναούς, δίχως μέσα, καὶ μιὰ Ἐκκλησία διαρκῶς ἐν κινήσει· ἔτσι ξεκινήσαμε.

Σήμερα μποροῦμε νὰ ποῦμε ὅτι στήσαμε πλέον τὴ ζωή μας, ζοῦμε ἀξιοπρεπῶς καὶ ἐξασφαλίσαμε στὶς γενιὲς ποὺ ἀκολουθοῦν τὶς δυνατότητες νὰ προκόψουν. Ὁρόσημο τοῦ ριζώματος καὶ τῆς καρποφορίας μας ἐδῶ ἀποτελεῖ τὸ γεγονὸς ὅτι ἔχουμε πλέον ἰδιόκτητους ναοὺς καὶ πνευματικὰ κέντρα στὶς κυριώτερες πόλεις τῆς Γερμανίας. Ἡ Θεία Λειτουργία καὶ τὰ μυστήρια τῆς Ἐκκλησίας μας τελοῦνται σχεδὸν παντοῦ, ὅπου ὑπάρχουν Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί. Δημιουργήσαμε, ὅπως συνηθίζω νὰ λέω, μικρὲς πατρίδες. Ἂν ἀναλογιστοῦμε, μάλιστα, τὶς δυσκολίες τόσο τοῦ παρελθόντος ὅσο καὶ τοῦ παρόντος, δὲν θὰ εἶναι ὑπερβολὴ νὰ ἰσχυριστοῦμε πὼς πρόκειται γιὰ ἕνα θαῦμα. Ἕνα θαῦμα ποὺ ὀφείλεται στὴν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ, ποὺ μᾶς χάρισε τὰ πάντα, ἀλλὰ καὶ στὸ φιλότιμο μυριάδων ἀνθρώπων, ἐπωνύμων καὶ ἀνωνύμων, ποὺ συνέβαλαν μὲ ἀνιδιοτέλεια καὶ αὐτοθυσία στὸ ἐκκλησιαστικὸ ἔργο.

Μὲ τὸ μήνυμά μου αὐτὸ θέλω νὰ δοξολογήσω τὸν Κύριο τῆς δόξης γιὰ τὴν εὐκαιρία ποὺ μᾶς ἔδωσε νὰ μετατρέψουμε τὸ πικρὸ σὲ γλυκύ, ἀπὸ ἀπόδημοι νὰ γίνουμε μόνιμοι καὶ ἰσότιμοι πολίτες καὶ νὰ συνεχίσουμε νὰ δίνουμε τὴν ὀρθόδοξη μαρτυρία στὸ κέντρο τῆς Εὐρώπης. Θέλω νὰ ἐκφράσω βαθιὰ εὐγνωμοσύνη καὶ πηγαία εὐχαριστία σὲ ὅλους ἐσᾶς, ποὺ ἀπὸ τὴν πρώτη ὥρα ἕως σήμερα σταθήκατε συνεργάτες καὶ συμπαραστάτες, ἠθικὰ καὶ ὑλικά, στὸν ἀμπελώνα τοῦ Κυρίου στὴ Γερμανία. Ἰδιαίτερη εὐχαριστία ὀφείλω καὶ στὶς ἀδελφές μας Ἐκκλησίες τῆς χώρας αὐτῆς, ποὺ μᾶς βοήθησαν ἔμπρακτα: κτηριακά, οἰκονομικὰ καὶ συμβουλευτικά. Προσεύχομαι γιὰ τὶς θεοφιλεῖς ψυχὲς ὅσων δὲν βρίσκονται πλέον ἀνάμεσά μας καὶ ἀναπαύονται εἴτε στὰ πάτρια χώματα εἴτε στὰ κοιμητήρια τῆς νέας πατρίδας μας. Εὔχομαι καὶ προσεύχομαι νὰ εὐλογήσει ὁ Θεὸς τὶς ὑποδομὲς τῆς Ἐκκλησίας μας στὴ Γερμανία, νὰ διατηρηθοῦν, νὰ αὐξηθοῦν καὶ νὰ ἀποτελοῦν πάντοτε καταφύγιο πίστης, ἐλπίδας καὶ ἀγάπης γιὰ κάθε μέλος τῆς Ἐκκλησίας μας καὶ γιὰ κάθε ἄνθρωπο καλῆς θελήσεως. Νὰ ὑπενθυμίζουν καὶ νὰ προσφέρουν, στοὺς καιροὺς τῆς ἀποϊεροποίησης τῶν πάντων καὶ τῆς ἐγκατάλειψης τοῦ Θεοῦ, τὴν ὀμορφιὰ τῆς ἁγιότητας, τὴ μεταμορφωτικὴ δύναμη τῆς χριστιανικῆς ἀγάπης καὶ ἀλληλεγγύης, τὴν καταξίωση τοῦ ἀνθρώπινου προσώπου καὶ τὸ νόημα τῆς ζωῆς. Γιὰ νὰ τὸ ἐπιτύχουμε αὐτὸ σᾶς παρακαλῶ καὶ πάλι θερμὰ νὰ συμβάλουμε ὅλοι μὲ τὸ νὰ γίνουμε ἐθελοντικὰ συνδρομητὲς στὴν ἐνορία μας.

Τὸ μυστικὸ τῆς ὀρθόδοξης ἐκκλησιαστικῆς παράδοσής μας ἦταν ἀνέκαθεν ἡ ἁπλότητα, ἡ ἀνθρωπιά, ἡ ἀνοιχτὴ ἀγκαλιά, ἡ συμπάθεια καὶ ἡ συμπαράσταση ἰδίως στὸν ἀδύναμο καὶ πεσμένο συνάνθρωπο. Μ᾽ αὐτὸ τὸ πνεῦμα θὰ ἤθελα νὰ γιορτάσουμε καὶ τὴν 60ὴ ἐπέτειο τῆς ἱδρύσεως τῆς Μητροπόλεώς μας. Νὰ γιορτάσουμε οἰκογενειακά, στὶς κατὰ τόπους ἐνορίες μας, μὲ ἔμπνευση ἀλλὰ καὶ λιτότητα, μὴ ξεχνώντας ὅσους ὑποφέρουν δίπλα ἢ μακριά μας.

Ἀπὸ καρδιᾶς εὔχομαι σὲ ὅλους σας νὰ εἶστε ἑνωμένοι στὴ Μητέρα Ἐκκλησία μας, χαρούμενοι σὲ κάθε βῆμα τῆς ζωῆς σας καὶ νὰ ἔχετε πάντοτε ὅλα τὰ καλὰ τοῦ Θεοῦ!

Βόννη, 1 Ἰανουαρίου 2023

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΣΑΣ

+ ὁ Γερμανίας Αὐγουστῖνος

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.

ΟΜΟΓΕΝΕΙΑ

Επίσκεψη του Γραμματέα Ελλήνων της Διασποράς της ΝΔ Φ. Φόρτωμα σε Γερμανία και Βέλγιο

Published

on

Από

Ο κ. Φόρτωμας παρέστη στις εκδηλώσεις ομογενειακών ποντιακών συλλόγων για την Ημέρα Μνήμης της Γενοκτονίας των Ποντίων, σε Στουτγάρδη και Ντίσελντορφ. Πηγή φωτογραφίας: Φίλιππος Φόρτωμας, Πρόεδρος ΕΜΕ Ελληνισμού της Διασποράς

Στο πλαίσιο των επισκέψεων της Νέας Δημοκρατίας, ενόψει των ευρωεκλογών της 9ης Ιουνίου, ο Γραμματέας Ελλήνων της Διασποράς, βουλευτής Κυκλάδων Φίλιππος Φόρτωμας, πραγματοποίησε επισκέψεις στη Στουτγκάρδη, το Ντίσελντορφ και τις Βρυξέλλες, όπου μετέφερε το μήνυμα του Πρωθυπουργού και Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκου Μητσοτάκη για πολιτική σταθερότητα.

Ο Γραμματέας Ελλήνων της Διασποράς συναντήθηκε με κομματικά στελέχη στη Βάδη-Βυρτεμβέργη και με στελέχη της ΝΟΔΕ Στουτγάρδης, όπου τόνισε την ανάγκη συσπείρωσης δυνάμεων για την επιτυχή πορεία της Ελλάδας στην Ευρώπη, συνθήκη που διασφαλίζει η σημερινή Κυβέρνηση με συνεχείς πράξεις και πρωτοβουλίες από την πρώτη ημέρα της θητείας της.

Πηγή φωτογραφίας: Φίλιππος Φόρτωμας, Πρόεδρος ΕΜΕ Ελληνισμού της Διασποράς

Ο κ. Φόρτωμας είχε συνάντηση εργασίας με τον Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του CDU/CSU του Κοινοβουλίου της Βάδης – Βυρτεμβέργης, Manuel Hagel.

Εστίασαν στις μεγάλες προκλήσεις της εποχής και στη σημασία μιας ισχυρής Ευρώπης, όπου το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα θα έχει μια πλατιά παρουσία και θα συνεχίσει με τον ίδιο ζήλο, τη διατήρηση της συνοχής και της συνεργατικότητας των κρατών μελών. 

Πηγή φωτογραφίας: Φίλιππος Φόρτωμας, Πρόεδρος ΕΜΕ Ελληνισμού της Διασποράς

Στη συνέχεια συναντήθηκε με ελληνικής καταγωγής υποψήφιους δημοτικούς συμβούλους στο κρατίδιο, από τους οποίους ζήτησε συνεχή επικοινωνία και μετά τις ευρωεκλογές, με σκοπό την σταθερή συνεργασία και ανταλλαγή απόψεων σε θέματα που απασχολούν τους ομογενείς της περιοχής. 

Πηγή φωτογραφίας: Φίλιππος Φόρτωμας, Πρόεδρος ΕΜΕ Ελληνισμού της Διασποράς

Ο κ. Φόρτωμας παρέστη στις εκδηλώσεις ομογενειακών ποντιακών συλλόγων για την Ημέρα Μνήμης της Γενοκτονίας των Ποντίων που πραγματοποιήθηκαν στη Στουτγάρδη και το Ντίσελντορφ, ενώ κατά την επίσκεψή του στις Βρυξέλλες, παρέστη μαζί με τον βουλευτή Ανατολικής Αττικής Στέλιο Πέτσα στους εορτασμούς της «Ελληνικής Ημέρας» στο Πάρκο D’ Enghien.

Πηγή φωτογραφίας: Φίλιππος Φόρτωμας, Πρόεδρος ΕΜΕ Ελληνισμού της Διασποράς

Συναντήθηκε επίσης με τον Μητροπολίτη Βελγίου κ.κ. Αθηναγόρα και επισκέφθηκε το Κεστεκίδειο Σχολείο Βρυξελλών.

Πηγή φωτογραφίας: Φίλιππος Φόρτωμας, Πρόεδρος ΕΜΕ Ελληνισμού της Διασποράς
Πηγή φωτογραφίας: Φίλιππος Φόρτωμας, Πρόεδρος ΕΜΕ Ελληνισμού της Διασποράς

Οι κ.κ. Φόρτωμας και Πέτσας μίλησαν σε εκδήλωση της  ΝΟΔΕ Βελγίου, όπου υπογράμμισαν την ανάγκη συσπείρωσης και συμμετοχής στις ευρωεκλογές. Υπογράμμισαν το συνεπή ευρωπαϊκό λόγο  της Νέας Δημοκρατίας από την ημέρα της ίδρυσής της από τον Κωνσταντίνο Καραμανλή πριν από 50 χρόνια έως και σήμερα. Αναφέρθηκαν, επίσης, στο σημαντικό ρόλο που διαδραματίζουν οι ελληνικές οργανώσεις στη σύνδεση των αποδήμων με την Ελλάδα. 

Πηγή φωτογραφίας: Φίλιππος Φόρτωμας, Πρόεδρος ΕΜΕ Ελληνισμού της Διασποράς

Μετά το τέλος της περιοδείας σε Γερμανία και Βέλγιο  ο Γραμματέας Ελλήνων της Διασποράς της Νέας Δημοκρατίας,  προέβη στην ακόλουθη δήλωση: «Σήμερα, όλα τα μέλη των ελληνικών κοινοτήτων, με τη δυνατότητα που τους δίνεται μέσω της επιστολικής ψήφου, θα διαδραματίσουν καθοριστικό ρόλο και στην επίτευξη των εθνικών στόχων μας για δυνατή εκπροσώπηση της Ελλάδας στην Ευρώπη.

Πηγή φωτογραφίας: Φίλιππος Φόρτωμας, Πρόεδρος ΕΜΕ Ελληνισμού της Διασποράς

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, θεματοφύλακας των αρχών και αξιών της Νέας Δημοκρατίας, της Παράταξης που εδώ και 50 χρόνια στέκεται αποφασιστικά στη σωστή πλευρά της Ιστορίας με το βλέμμα στραμμένο αποκλειστικά στην Ευρώπη της Δημοκρατίας και η Κυβέρνησή μας, είναι περήφανοι για τους συμπατριώτες μας που, αν και βρίσκονται μακριά από την Πατρίδα, την κουβαλάνε μέσα τους κάθε στιγμή. Η στήριξη στη Νέα Δημοκρατία είναι αναγκαία και πιο επιτακτική από ποτέ».


Continue Reading

ΟΜΟΓΕΝΕΙΑ

“Η μπάντα…”: Προβολή ντοκιμαντέρ στην Ελληνική Κοινότητα Βερολίνου

Published

on

Από

Πηγή φωτογραφίας: Ελληνική Κοινότητα Βερολίνου

Η Ελληνική Κοινότητα Βερολίνου και ο Σύλλογος Ποντίων Βερολίνου, με αφορμή τη συμπλήρωση των 105 χρόνων από τη Γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου, παρουσιάζουν το Σάββατο 25 Μαΐου 2024, το ντοκιμαντέρ του Νίκου Ασλανίδη “Η μπάντα…”.

Η προβολή θα πραγματοποιηθεί στις 18:00, στους χώρους της Ελληνικής Κοινότητας Βερολίνου (Mittelstr. 33, 12167 Berlin), ενώ η είσοδος για το κοινό θα είναι δωρεάν. Μετά την προβολή θα ακολουθήσει συζήτηση με τον κ. Ασλανίδη.

Το δραματοποιημένο ντοκιμαντέρ “Η μπάντα …” βασίζεται στο βιβλίο που έγραψε ο Γιάννης Παπαδόπουλος, από την Κερασούντα.

Ήταν μουσικός, μέλος της φιλαρμονικής ορχήστρας της Κερασούντας που “επιστρατεύτηκε” βίαια από τον σφαγέα των Ποντίων Τοπάλ Οσμάν. Η ορχήστρα αυτή αποτελείτο από 13 Έλληνες και τρεις Τούρκους. Ήταν υποχρεωμένοι να ακολουθούν τις περιοδείες του Τοπάλ Οσμάν και να παίζουν τουρκικά εμβατήρια την ώρα που οι τσέτες έσφαζαν, βίαζαν και λήστευαν τους Έλληνες…

Στο τέλος ο αιμοσταγής Τούρκος έδωσε εντολή και σφαγιάστηκε όλη η ορχήστρα. Ο μόνος που επέζησε ως εκ θαύματος ήταν ο Γιάννης Παπαδόπουλος… Κατάφερε να έρθει στην Ελλάδα αλλά δεν ξανάπαιξε μουσική…Στα γυρίσματα του ντοκιμαντέρ συμμετείχαν τα παιδιά και τα εγγόνια του Γιάννη Παπαδόπουλου, αφού ο ίδιος δεν ζει πια… Επίσης μιλάνε αρκετά άτομα ποντιακής καταγωγής που έχουν συγγενείς – θύματα του Τοπάλ Οσμάν.

Πρόκειται για δραματοποιημένο ντοκιμαντέρ στο οποίο συμμετέχουν περίπου 80 ηθοποιοί και η φιλαρμονική ορχήστρα του Δήμου Γιαννιτσών.

Η δημοσιογραφική έρευνα και η σκηνοθεσία έγινε από τον Νίκο Ασλανίδη, ο οποίος επί 25 χρόνια εργάστηκε στην τηλεόραση. Η επιμέλεια του ντοκιμαντέρ έγινε από τους ιστορικούς Κ. Φωτιάδη, Θ. Κυριακίδη και Λ. Βασιλειάδη.


Continue Reading

ΟΜΟΓΕΝΕΙΑ

Προβολή της ταινίας «Βενιζέλος, αγώνας για τη Μικρά Ασία» στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα του Αμβούργου

Published

on

Από

Photo credits: onkelglocke / pixabay

Η ταινία «Βενιζέλος, αγώνας για τη Μικρά Ασία» προβλήθηκε στο Αμβούργο στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας του Αμβούργου από την Παγκρητική Ομοσπονδία Ευρώπης και το Σύλλογο Κρητών Αμβούργου και Περιχώρων.

Μετά το πέρας της προβολής ακολούθησε συζήτηση με τους παρευρισκόμενους για τον εθνάρχη.

Η πρόεδρος του Συλλόγου Κρητών Αμβούργου και της Παγκρητικής Ομοσπονδίας Ευρώπης Ευτυχία Όλοφσον-Σαβιολάκη καλωσόρισε τους θεατές, και μαζί με τον πρόεδρο της Κοινότητας Ελλήνων Αμβούργου και Περιχώρων και της Ομοσπονδίας Ελληνικών Κοινοτήτων Γερμανίας Παναγιώτη Δροσινάκη άνοιξαν και συντόνισαν τη συζήτηση που ακολούθησε.Στην προβολή της ταινίας παρευρέθηκαν ο πρόεδρος της Ελληνικής Κοινότητας Αμβούργου Νίκος Φωτεινός, ο πρόεδρος της Ελληνογερμανικής Εταιρίας Παντελής Παντελούρης, η πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων Σοφία Σάμπου, ο καθηγητής στο τμήμα Νεοελληνικών και Βυζαντινολογίας του Πανεπιστήμιου του Αμβούργου Δρ Αθανάσιος Αναστασιάδης, η Ελληνίδα δημοσιογράφος Ελευθερία Κουρτίδου, καθώς και εκπρόσωποι άλλων συλλόγων του Αμβούργου και πλήθος κόσμου.

Η ταινία άφησε εξαιρετικές εντυπώσεις και έδωσε έναυσμα για μια πολύ ζωντανή συζήτηση.Η πρόεδρος της Παγκρητικής Ομοσπονδίας Ευρώπης και του Συλλόγου Κρητών Αμβούργου και Περιχώρων Ευτυχία Όλοφσον-Σαβιολάκη ανέφερε στον χαιρετισμό της: «Ευχαριστούμε και πάλι θερμά το Εθνικό Ίδρυμα “Ελευθέριος Βενιζέλος” για την ευγενική παραχώρηση αυτής της πολύ αξιόλογης ταινίας, η προβολή της οποίας διοργανώθηκε στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας του Αμβούργου από την Παγκρητική Ομοσπονδία Ευρώπης και το Σύλλογο Κρητών Αμβούργου και Περιχώρων, σε συνεργασία με τους λοιπούς ελληνικούς Συλλόγους του Αμβούργου.

Με τη συγκατάθεση του Ιδρύματος, στόχος μας είναι η ταινία να προβληθεί και σε άλλες πόλεις της Ευρώπης. Φέτος, συμπληρώνονται 160 χρόνια από τη γέννηση του μεγαλύτερου Έλληνα πολιτικού του 20ου αιώνα. Το πολύ πετυχημένο αυτό ντοκιμαντέρ φωτίζει την προσωπικότητα του Ελευθέριου Βενιζέλου και μέσα από πηγές και τοποθετήσεις κορυφαίων Ελλήνων και ξένων ιστορικών διαφωτίζονται τα γεγονότα εκείνης της κρίσιμης δεκαετίας και δίνονται απαντήσεις σε πολλά ερωτήματα που μας απασχολούν μέχρι και σήμερα».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ


Continue Reading

ΟΜΟΓΕΝΕΙΑ

Το ελληνικό φεστιβάλ κινηματογράφου της Ν. Υόρκης επιστρέφει

Published

on

Από

Photo credits: mermyhh / pixabay

Ο εμβληματικός θεσμός προβολής του ελληνικού σινεμά στις ΗΠΑ, το «Ελληνικό Φεστιβάλ Κινηματογράφου Ν. Υόρκης» επιστρέφει από τον Σεπτέμβριο, μετά από πέντε ολόκληρα χρόνια παύσης λόγω της πανδημίας.

Το Φεστιβάλ αυτή τη φορά θα έχει θεματικό καλλιτεχνικό αφιέρωμα στην Κρήτη, με τη συμμετοχή πολλών καλλιτεχνών από το νησί.

Η ανακοίνωση της επαναφοράς του Ελληνικού Φεστιβάλ Κινηματογράφου έγινε στην 72η ετήσια εκδήλωση του Ελληνοαμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου στο Μανχάταν με αφορμή τη βράβευση του Έλληνα εφοπλιστή Γιώργου Οικονόμου ως «Πρόσωπο της Χρονιάς», με μαζική παρουσία επιφανών στελεχών της ναυτιλίας, των επιχειρήσεων, του εμπορίου, του τραπεζικού αλλά και του επενδυτικού κλάδου.

Στην εκδήλωση παραβρέθηκε η καλλιτεχνική διευθύντρια του Φεστιβάλ Ελληνικού Κινηματογράφου Νέας Υόρκης (New York City Greek Film Festival) και γνωστή Ελληνίδα ηθοποιός Μαρία Τζομπανάκη, η οποία μίλησε για τη σημασία του φεστιβάλ στην ελληνική ομογένεια.Ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Κλέι Μάιτλαντ απηύθυνε χαιρετισμό εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη του στα μέλη του Επιμελητηρίου, ενώ συντονιστής της μεγάλης εκδήλωσης ήταν ο πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής, Μάρκος Δρακωτός, ο οποίος αναφέρθηκε στη σημασία της αποστολής του Ελληνοαμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου για τα μέλη της Κοινότητας.

Στην εκδήλωση παρέστησαν ο μόνιμος αντιπρόσωπος της Ελλάδας στον ΟΗΕ, πρέσβης Ευάγγελος Σέκερης και ο γενικός πρόξενος της Ελλάδας στη Νέα Υόρκη, πρέσβης Ντίνος Κωνσταντίνου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ


Continue Reading

ΟΜΟΓΕΝΕΙΑ

Λογοτεχνικό βραδινό 18 Μάη 2024, στο Κρέφελντ

Published

on

Από

Πηγή φωτογραφίας: Σπύρος Σωτηρίου

Στις 18 Μαΐου 2024 έλαβε χώρα στην Ελληνική Κοινότητα Κρέφελντ, με εξαιρετικό τρόπο, η παρουσίαση του ξεχωριστού μυθιστορήματος «Ο χορός τού Χάντινγκτον» από τον συγγραφέα του, Μιχάλη Πατένταλη, ο οποίος είναι ο ιδρυτής και Πρόεδρος της Εταιρείας Ελλήνων Συγγραφέων στη Γερμανία.

Η εκδήλωση ήταν το αποτέλεσμα της επιτυχούς συνεργασίας μεταξύ της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΡΕΦΕΛΝΤ & ΠΕΡΙΧΩΡΩΝ Α.Σ. και της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΝ ΣΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ Α.Σ.

Η παρουσίαση του μυθιστορήματος έγινε από τον συγγραφέα του βιβλίου, γλαφυρά και παραστατικά, με αφοπλιστική αμεσότητα, κεντρίζοντας εξ αρχής το ενδιαφέρον του κοινού, τόσο πολύ που στο τέλος αγόρασαν όλα τα βιβλία του που είχε μαζί του ο συγγραφέας.

Πηγή φωτογραφίας: Σπύρος Σωτηρίου

Πάρα πολύ ενδιαφέρουσα και κατατοπιστική ήταν η σύντομη εισαγωγή – αναφορά κι επισκόπηση τής ίδρυσης και δράσης της Εταιρείας Ελλήνων Συγγραφέων στη Γερμανία Α.Σ., τόσο στη Γερμανία όσο και στην Ελλάδα, διανθισμένη με ανέκδοτες ιστοριούλες προσωπικές και άλλων.

Πηγή φωτογραφίας: Σπύρος Σωτηρίου

Ο νεαρός κιθαρίστας Ares Gnauk με τις μουσικές του μελωδίες προσέδωσε εμβόλιμα ανάλαφρη χάρη, μια γλυκειά χαλάρωση και μια πολιτιστική ανταλλαγή στην όλη παρουσίαση, η οποία δεν υπήρξε έτσι κι αλλιώς καθόλου ανιαρή και κουραστική.

Το ποιοτικό αυτό λογοτεχνικό βραδινό θα χαραχτεί ευχάριστα στη μνήμη του εκλεκτού ακροατηρίου.

Πηγή φωτογραφίας: Σπύρος Σωτηρίου

Την εκδήλωση τίμησαν εκτός των άλλων με την παρουσία τους ο Γενικός Πρόξενος της Ελλάδας στο Ντύσσελντορφ, κ. Βασίλης Κοϊνης, ο Πρόεδρος της Ελληνικής Κοινότητας Ντύσσελντορφ κ. Αριστοφάνης Οσμανλής, αρκετοί άλλοι επισκέπτες από άλλες πόλεις, εκπρόσωποι της Ενορίας και του θεάτρου, όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινότητας – μόνιμα και αναπληρωματικά – και φυσικά αρκετοί συμπατριώτες και συμπατριώτισσες της παροικίας.

Πηγή φωτογραφίας: Σπύρος Σωτηρίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Κοινότητας Κρέφελντ εκφράζει τις ευχαριστίες του στον συγγραφέα για τη συνεργασία του καθώς επίσης και σε όσους πρόσφεραν αφιλοκερδώς εδέσματα για την εκδήλωση και γενικά για την παρουσία του καθενός χωριστά, για την κάθε είδους βοήθεια, συμβολή και στήριξη στο δύσκολο αλλά ενδιαφέρον έργο της Κοινότητας.

Πηγή φωτογραφίας: Σπύρος Σωτηρίου

“Η Ελληνική Κοινότητα Κρέφελντ φιλοδοξεί να επιτελέσει στο μέτρο των δυνατοτήτων της εθνικό, κοινωνικό και πολιτιστικό έργο με μια ανάλογη βαρύτητα στην πολιτιστική και γιατί όχι στην πολιτική παρέμβαση προς τη γερμανική κοινωνία με διάφορες δραστηριότητες κι εκδηλώσεις, στις οποίες καλούμαστε όλοι μας άτομα και φορείς να βοηθήσουμε και να συμβάλουμε”, σημειώνει χαρακτηριστικά το Διοικητικό Συμβούλιο.


Continue Reading

ΟΜΟΓΕΝΕΙΑ

Την Ημέρα Μνήμης για τη Γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου τιμά η ΟΕΚ Γερμανίας

Published

on

Από

Πηγή φωτογραφίας: ΟΕΚ Γερμανίας

“Η Γενοκτονία του Πόντου αποτελεί μια από τις σκοτεινότερες και μαύρες σελίδες της ιστορίας του 20ού αιώνα” σημειώνει η Ομοσπονδία Ελληνικών Κοινοτήτων Γερμανίας σε ανακοίνωσή της, με αφορμή την σημερινή Ημέρα Μνήμης για τη Γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου.

“Η διεθνής αναγνώριση της Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου εκκρεμεί μέχρι και σήμερα. Είναι χρέος της χώρας αποφασιστικά και με συντονισμένη πολιτική στρατηγική, να αγωνιστεί και να πετύχει τη διεθνή αναγνώριση, για τη δικαίωση των 353.000 νεκρών Ελλήνων του Πόντου”, τονίζει χαρακτηριστικά η ΟΕΚ.

Η Ομοσπονδία, με σεβασμό στις θυσίες των Ελλήνων του Πόντου, απαιτεί δράση από όλη τη διεθνή κοινότητα, προκειμένου “να διασφαλιστεί η δικαιοσύνη και η αποκατάσταση της ιστορικής αλήθειας”.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Ομοσπονδίας Ελληνικών Κοινοτήτων Γερμανίας αναφέρει:

Με απόφαση του Ελληνικού Κοινοβουλίου το 1994, η 19η Μαΐου καθιερώθηκε ως Ημέρα Μνήμης για τη γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου.

Σήμερα δεν ξεχνάμε!

Σήμερα τιμάμε τούς 353.000 Έλληνες του Πόντου που σφαγιάστηκαν.

Τιμάμε όλους αυτούς που βασανίστηκαν, που υποχρεώθηκαν σε πορείες θανάτου, που ξεριζώθηκαν από τις εστίες τους.

Σήμερα τιμάμε και όλους αυτούς που κράτησαν και κρατούν ζωντανή τη μνήμη των θυμάτων της Γενοκτονίας του Πόντου, διατηρούν ζωντανή την ιστορία τους, για να μην επαναληφθούν ποτέ ξανά τέτοιες τραγωδίες.

Η Γενοκτονία του Πόντου αποτελεί μια από τις σκοτεινότερες και μαύρες σελίδες της ιστορίας του 20ού αιώνα. Ο νεοτουρκικός εθνικισμός και ο κεμαλικός κρατικός μηχανισμός, εκπλήρωσαν με συστηματικό τρόπο το σχέδιο εξόντωσης του ελληνικού πληθυσμού του Πόντου, με τη χρήση βαρβαρότητας, βίαιων πράξεων, βιασμών και συλλήψεων και προσπάθησε με εγκληματικό τρόπο να σβήσει κάθε ίχνος της γλώσσας, της θρησκείας, των εθίμων, των παραδόσεων και κάθε μορφής ύπαρξής του.

Ο αριθμός των θυμάτων της Γενοκτονίας του Πόντου εκτιμάται σε εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους, που αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους και να εγκατασταθούν σε άλλες περιοχές, όπως η Ελλάδα, η Ουκρανία, η Γεωργία και η Ρωσία.

Η διεθνής αναγνώριση της Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου εκκρεμεί μέχρι και σήμερα.

Είναι χρέος της χώρας αποφασιστικά και με συντονισμένη πολιτική στρατηγική, να αγωνιστεί και να πετύχει τη διεθνή αναγνώριση, για τη δικαίωση των 353.000 νεκρών Ελλήνων του Πόντου. Η αναγνώριση της Γενοκτονίας των Αρμενίων από τις Η.Π.Α., τη Γαλλία και πρόσφατα από την Γερμανία, δείχνει το δρόμο για δικαίωση.

Η αναγνώριση της Γενοκτονίας των Ποντίων από την διεθνή κοινότητα, είναι σημαντική όχι μόνο για τη δικαιοσύνη και την αναγνώριση των θυμάτων, αλλά και για την πρόληψη μελλοντικών γενοκτονιών σε άλλες περιοχές του κόσμου. Η διαφύλαξη της μνήμης των θυμάτων είναι απαραίτητη για να μην επαναληφθούν παρόμοια εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας στο μέλλον.

Η Ομοσπονδία ελληνικών Κοινοτήτων με σεβασμό στις θυσίες των Ελλήνων του Πόντου, απαιτεί δράση από όλη τη διεθνή κοινότητα, προκειμένου να διασφαλιστεί η δικαιοσύνη και η αποκατάσταση της ιστορικής αλήθειας. Μέσα από την αναγνώριση των γεγονότων και την ανάδειξη της αλήθειας μπορούμε να εξασφαλίσουμε ένα μέλλον χωρίς γενοκτονίες και κατάφωρες αδικίες αυτής της μορφής.

Ένα μέλλον όπου θα επικρατούν, η ειρήνη, η αλληλεγγύη, ο αλληλοσεβασμός και η δικαιοσύνη!

Οφείλουμε όλοι μαζί ενωμένοι να συνεχίσουμε τους αγώνες για τη διεθνή αναγνώριση της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου.

Η ΟΕΚ στηρίζει τους αγώνες του οργανωμένου Ποντιακού Ελληνισμού όπου γης, για την διατήρηση της μνήμης άσβεστης και για την αναγνώριση της γενοκτονίας.

Όχι στην λήθη!

Οφείλουμε όλοι να θυμόμαστε και να τιμάμε!


Continue Reading
Advertisement Europolitis

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΔΙΑΔΩΣΤΕ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΟΛΙΤΗ

Advertisement Europolitis
Advertisement Europolitis
Advertisement Europolitis
Advertisement Europolitis

ΕΝΤΥΠΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ – GEDRUCKTE VERSIONEN

Like us on Facebook

Advertisement
ΕΛΛΑΔΑ12 ώρες ago

Η Ελλάδα δεύτερη σε Γαλάζιες Σημαίες στον κόσμο μεταξύ 52 χωρών

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ13 ώρες ago

Οι ακραίες θερμοκρασίες μπορεί να αυξήσουν τον κίνδυνο θνησιμότητας από εγκεφαλικά επεισόδια

ΕΙΔΗΣΕΙΣ14 ώρες ago

Αυξήθηκαν οι πωλήσεις των υβριδικών αυτοκινήτων στην ΕΕ τον Απρίλιο

ΟΜΟΓΕΝΕΙΑ16 ώρες ago

Επίσκεψη του Γραμματέα Ελλήνων της Διασποράς της ΝΔ Φ. Φόρτωμα σε Γερμανία και Βέλγιο

ΕΙΔΗΣΕΙΣ18 ώρες ago

United Airlines: Ξεκινά νέα καθημερινή απευθείας πτήση από Αθήνα προς Σικάγο

ΕΛΛΑΔΑ2 ημέρες ago

Πρώτη στις προτιμήσεις και αναζητήσεις των Γερμανών ταξιδιωτών η Άνδρος

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ2 ημέρες ago

750.000 θάνατοι που συνδέονται με τη μικροβιακή αντοχή θα μπορούσαν να αποτραπούν κάθε χρόνο

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ2 ημέρες ago

Πώς να συντηρήσουμε το κλιματιστικό του αυτοκινήτου μας πριν το καλοκαίρι

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ2 ημέρες ago

Βέλγιο: Πλήθος κόσμου συρρέει για να θαυμάσει ένα σπάνιο γιγάντιο λουλούδι

ΟΜΟΓΕΝΕΙΑ2 ημέρες ago

“Η μπάντα…”: Προβολή ντοκιμαντέρ στην Ελληνική Κοινότητα Βερολίνου

Europolitis TV1 μήνα ago

5ο Medical Forum με θέμα: «Γυναίκες στην Ιατρική» Genesis e.V

Europolitis TV2 μήνες ago

Εθελοντική αιμοδοσία στο Ντύσσελντορφ με συνεργασία του Ιατρικού συλλόγου Genesis e.V και Ενορίας Αποστόλου Αγίου Ανδρέα

Europolitis TV12 μήνες ago

Η αιμορραγία ιατρικού επιστημονικού προσωπικού, να γίνει μετάγγιση και αναζωογόνηση της χώρας αξιοποιώντας κατάρτιση και εμπειρία.

Europolitis TV1 έτος ago

Παρέλαση των Ελλήνων του Βούπερταλ

Europolitis TV3 έτη ago

(E.E) Το μέλλον του τουρισμού: βιώσιμος, υπεύθυνος, έξυπνος τουρισμός

Deutsch3 έτη ago

«This is Arcadia»

Deutsch3 έτη ago

Beleuchtung des Rheinturms Düsseldorf – 200 Jahre Griechische Revolution vom 25. März 1821-2021!

Deutsch3 έτη ago

200 Jahre Griechische Revolution I Gedenkveranstaltung (Rhein-Neckar am 20.3.2021)

Europolitis TV3 έτη ago

Διαδικτυακή εκδήλωση παρουσίασης της Τουριστικής Καμπάνιας του Επιμελητηρίου Αρκαδίας «This is Arcadia»

Europolitis TV3 έτη ago

RescEU : H E.E έχει περισσότερο ανάγκη από ποτέ την αλληλεγγύη στην αντιμετώπιση καταστροφών

Advertisement Europolitis
Advertisement Europolitis