Connect with us

ΟΜΟΓΕΝΕΙΑ

ΟΕΚ Γερμανίας: Είναι σημαντικό το κράτος να ακούει τις φωνές και τις ανάγκες κάθε κοινότητας του Απόδημου Ελληνισμού

Published

on

Πηγή φωτογραφίας: ΟΕΚ Γερμανίας

Για το θέμα της διαβούλευσης του Στρατηγικού Σχεδίου για τον Απόδημο Ελληνισμό του Υπουργείου Εξωτερικών τοποθετήθηκε η Ομοσπονδία Ελληνικών Κοινοτήτων Γερμανίας.

“Είναι σημαντικό να γίνει συνειδητό και κατανοητό, ότι ο διάλογος και η συνεργασία είναι απαραίτητα συστατικά στοιχεία για την πρόοδο και την ενίσχυση των δεσμών μας με την πατρίδα και θα πρέπει να αποτελούν τον βασικό παράγοντα επιτυχίας του στρατηγικού σχεδίου” σημειώνει στην τοποθέτησή της η ΟΕΚ και προσθέτει πως “ο διάλογος δεν μπορεί να είναι ευκαιριακός, αλλά θεσμοθετημένος, διαρκής, ειλικρινής και μέχρι κάποιο βαθμό δεσμευτικός για τις ελληνικές κυβερνήσεις.”

Η ΟΕΚ επισημαίνει την ανάγκη διαβούλευσης και συμμετοχής των Αποδήμων Ελλήνων πριν την σύνταξη του τελικού σχεδίου αφού, όπως παρατηρεί, “το συγκεκριμένο σχέδιο, που προφανώς γράφτηκε από Έλληνες της Ελλάδας, είναι πολύ πιθανό να μην ανταποκρίνεται στις πραγματικότητες, στις ανάγκες και στις διαφορετικές συνθήκες που αντιμετωπίζουν οι Έλληνες που ζουν εκτός Ελλάδας”.

Καταλήγοντας η Ομοσπονδία καταθέτει επιγραμματικά τις θέσεις και τις απόψεις της στα επιμέρους θέματα που αφορούν τον Απόδημο Ελληνισμό, “με την ελπίδα αυτές να γίνουν θέμα συζήτησης”, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει.Ολόκληρη η τοποθέτηση της Ομοσπονδίας Ελληνικών Κοινοτήτων Γερμανίας σχετικά με το Στρατηγικό Σχέδιο για τον Απόδημο Ελληνισμό είναι η εξής:

Τα τελευταία 60 χρόνια, η Ομοσπονδία Ελληνικών Κοινοτήτων Γερμανίας (ΟΕΚ) αλλά και οι κατά καιρούς πάνω από 100 Ελληνικές κοινότητες, δώσαμε επανειλημμένα και με σαφήνεια σε όλες τι κυβερνήσεις του ελληνικού κράτους, το στίγμα του ελληνισμού της διασποράς, όπως επίσης και συγκεκριμένες προτάσεις για όλα τα θέματα που απασχολούν τον Έλληνα μετανάστη, έτσι ώστε να μπορέσει ίσως να υπάρξει έστω και μια μικρή βάση για διάλογο.

Ωστόσο, παρά τις προσπάθειες μας αυτές, ο διάλογος με το ελληνικό κράτος συχνά αποδεικνύεται δύσκολος, ανεπαρκής ή και ανέφικτος. Πολλές από τις προτάσεις μας δεν λαμβάνονται υπόψη, ενώ η επικοινωνία συχνά περιορίζεται σε φαινομενικούς διαλόγους χωρίς πραγματικές αλλαγές.

Είναι σημαντικό να γίνει συνειδητό και κατανοητό, ότι ο διάλογος και η συνεργασία είναι απαραίτητα συστατικά στοιχεία για την πρόοδο και την ενίσχυση των δεσμών μας με την πατρίδα και θα πρέπει να αποτελούν τον βασικό παράγοντα επιτυχίας του στρατηγικού σχεδίου. Ο διάλογος δεν μπορεί να είναι ευκαιριακός, αλλά θεσμοθετημένος, διαρκής, ειλικρινής και μέχρι κάποιο βαθμό δεσμευτικός για τις ελληνικές κυβερνήσεις.

Έχει ξεκάθαρη γνώμη η Ελληνική Κυβέρνηση για το τι σημαίνει απόδημος ελληνισμός;

Ο όρος «Απόδημος» συμπεριλαμβάνει όλους αυτούς που ζουν εκτός της χώρας μας, σε άλλη χώρα. Άρα, το συγκεκριμένο σχέδιο, που προφανώς γράφτηκε από Έλληνες της Ελλάδας, είναι πολύ πιθανό να μην ανταποκρίνεται στις πραγματικότητες, στις ανάγκες και στις διαφορετικές συνθήκες που αντιμετωπίζουν οι Έλληνες που ζουν εκτός Ελλάδας. Από την ΟΕΚ δεν ζητήθηκε να κατατεθούν προτάσεις, πριν την σύνταξη αυτού του σχεδίου.

Κάθε κοινότητα έχει τις δικές της ιδιαιτερότητες και πρέπει να γίνεται σεβαστή η πολυμορφία των εμπειριών και προκλήσεων που αντιμετωπίζουν οι Έλληνες στα διάφορα μέρη του κόσμου. Είναι σημαντικό το Ελληνικό κράτος να ακούει τις φωνές και τις ανάγκες της κάθε κοινότητας και να διασφαλίζει ότι οι πολιτικές και οι προσεγγίσεις του λαμβάνουν υπόψη την κατά τόπους και καιρούς ισχύουσα πραγματικότητα.

Είναι ξεκάθαρο για την Ελληνική κυβέρνηση, ποιος είναι ή μπορεί να είναι ο ρόλος του ελληνικού κράτους για τους απόδημους;

Εάν ναι, τότε πρέπει να συζητήσει με τους απόδημους τα μέτρα και τις πολιτικές που πρέπει να ληφθούν προκειμένου να υποστηριχθούν οι απόδημοι Έλληνες σε όλο τον κόσμο και να διατηρηθεί η ελληνική ταυτότητά τους.

Εάν όχι, τότε πρέπει να ερευνήσουμε περαιτέρω τις απόψεις και τις ανησυχίες των αποδήμων Ελλήνων και να εργαστούμε από κοινού, με ειλικρίνεια, αλληλοσεβασμό, σοβαρότητα και συνέπεια, για μια βιώσιμη λύση που θα τους εξυπηρετεί καλύτερα. Είναι σημαντικό να κατανοήσουμε ότι η σχέση μεταξύ του ελληνικού κράτους και των αποδήμων Ελλήνων πρέπει να είναι εποικοδομητική και αμοιβαία επωφελής.

Οι Έλληνες μετανάστες έχουν αγωνιστεί για τα δικαιώματά τους, για ίσες ευκαιρίες στις χώρες που ζουν. Και όχι μόνο δεν αισθάνονται φοβισμένοι, αλλά αισθάνονται ενσωματωμένοι και αποδεκτοί.Αυτή η αλλαγή δεν ήρθε από μόνη της. Μέσα από συνεχείς αγώνες και πολυετείς προσπάθειες κατάφεραν να αλλάξουν τον τρόπο σκέψης και να αποκτήσουν την αναγνώριση και τον σεβασμό που τους αξίζει στις κοινωνίες που ζουν. Επίσης μέσα από την συμπαράσταση και την διαχρονικά εξασφαλισμένη πολύμορφη βοήθεια προς την πατρίδα απόκτησαν την αναγνώριση και τον σεβασμό των Ελλήνων στην Ελλάδα.

Ο Έλληνας μετανάστης σήμερα είναι ένα παράδειγμα αγώνα και αντίστασης, ένα παράδειγμα που δείχνει πώς η διαφορετικότητα και η πολυπολιτισμικότητα μπορούν να ενισχύουν μια κοινωνία, να σφυρηλατούν την ενότητά της και να δημιουργούν ένα καλύτερο και δικαιότερο μέλλον για όλα τα μέλη της.

Η ομογένεια στο εξωτερικό αναγνωρίζει και διατηρεί την ελληνική της ταυτότητα, τον πολιτισμό και τη γλώσσα της χώρας προέλευσής της, προσπαθώντας ταυτόχρονα να διατηρήσει τη σύνδεσή της με την ελληνική κουλτούρα και την ιστορία. Επίσης, η ομογένεια συμβάλλει στην προώθηση της ελληνικής παρουσίας και κληρονομιάς στις χώρες όπου ζει, μέσω της διατήρησης παραδόσεων, εορτών, γλώσσας και πολιτισμού.

Βασικό μας μέλημα αλλά και στόχος μας δημοκρατικός πρέπει να είναι η αύξηση της συμμετοχής και η εμπλοκή των Ελλήνων του εξωτερικού στην τρέχουσα πολιτική και στις εθνικές και άλλες εκλογικές διαδικασίες στην Ελλάδα.

Για να επιτευχθεί αυτό, είναι αναγκαίο να υπάρχει ένας συνεχής και θεσμοθετημένος διάλογος με τους Έλληνες του εξωτερικού, να ακούγονται οι απόψεις τους και να λαμβάνονται υπόψη στη λήψη αποφάσεων. Οι δομές της ενημέρωσης και επικοινωνίας πρέπει να ενισχυθούν, ώστε οι Έλληνες του εξωτερικού α) να έχουν πλήρη ενημέρωση για τα τρέχοντα γεγονότα και τις πολιτικές εξελίξεις στην Ελλάδα και β) να συμμετέχουν στην λήψη αποφάσεων που τους αφορούν.Επιπλέον, η δημιουργία δικών τους φόρουμ, όπως συνέδρια, εκδηλώσεις και διαδικτυακές πλατφόρμες, μπορεί επίσης να συμβάλει στην ενίσχυση της συμμετοχής τους και στην ανάπτυξη του διαλόγου. Έτσι, τα θέματα που αφορούν την Ελλάδα θα μπορούν να συζητηθούν σε διευρυμένη βάση, λαμβάνοντας υπόψη την γνώμη και τις ανησυχίες των Ελλήνων του εξωτερικού, προσφέροντας μια πραγματική εμπειρία συμμετοχής στην πολιτική ζωή της χώρας.

Στα επιμέρους θέματα που αφορούν τον Απόδημο Ελληνισμό καταθέτουμε εδώ επιγραμματικά τις θέσεις και απόψεις μας, με την ελπίδα αυτές να γίνουν θέμα συζήτησης, πριν την σύνταξη του τελικού σχεδίου.

Εκπαίδευση/Παιδεία

 • Η ένταξη της ελληνικής γλώσσας στο δημόσιο εκπαιδευτικό σύστημα κάθε χώρας ως μάθημα επιλογής, με εκπαιδευτικούς από την Ελλάδα, με έλεγχο και συμμετοχή στο κόστος του ελληνικού υπουργείου παιδείας.
 • Η ίδρυση, όπου αυτό είναι δυνατό και αποδεκτό από τα τοπικά υπουργεία παιδείας στις χώρες υποδοχής και πληρούνται συγκεκριμένες αυστηρές ποιοτικές προϋποθέσεις, δίγλωσσων σχολείων, με ταυτόχρονη ενίσχυση και επέκταση του θεσμού του ψηφιακού δίγλωσσου σχολείου.
 • Η ανάπτυξη εκπαιδευτικών προγραμμάτων και προγραμμάτων εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας είναι ζωτικής σημασίας για την προώθηση της γλώσσας και του πολιτισμού μας. Αυτά τα προγράμματα πρέπει να είναι προσβάσιμα σε όλες τις ηλικιακές και κοινωνικές ομάδες, προσφέροντας ευκαιρίες μάθησης σε όλους όσους ενδιαφέρονται.
 • Συγκεκριμένα, χρειάζονται προγράμματα που να απευθύνονται σε παιδιά και εφήβους που μαθαίνουν την ελληνική γλώσσα ως δεύτερη γλώσσα.
 • Επιπλέον, πρέπει να δημιουργηθούν νέα ή να ενισχυθούν υπάρχοντα ψηφιακά εκπαιδευτικά εργαλεία και πλατφόρμες που θα υποστηρίζουν την εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας μέσω του διαδικτύου, προσφέροντας ευελιξία και προσβασιμότητα σε όλους τους ενδιαφερόμενους, πέρα από μαθητές και εφήβους.
 • Τέλος, είναι σημαντικό να δημιουργηθούν προγράμματα που να απευθύνονται σε διαφορετικές κοινωνικές και οικονομικές ομάδες, προωθώντας την κοινωνική συνοχή και την πολυπολιτισμικότητα στην ελληνική κοινωνία. Μόνο έτσι μπορούμε να διασφαλίσουμε ότι η ελληνική γλώσσα θα διατηρηθεί ζωντανή και θα μεταδοθεί από γενιά σε γενιά.
 • Αναβάθμιση βιβλίων, εκπαιδευτικού υλικού, διατήρηση και ενίσχυση των υπαρχόντων και δημιουργία νέων εδρών προγραμμάτων ελληνικών σπουδών σε ξένα πανεπιστήμια. Κεντρικός συντονισμός όλων των σχετικών προσπαθειών, σε άμεση θεσμοθετημένη συνεργασία με τις υπάρχουσες έδρες στο εξωτερικό.
 • Διατήρηση και αναβάθμιση των Ελληνικών σχολείων.
  Η διατήρηση και αναβάθμιση των Ελληνικών σχολείων αποτελεί ένα ιδιαίτερα σημαντικό ζήτημα. Είναι απαραίτητο να διασφαλιστεί ότι τα σχολεία μας είναι εξοπλισμένα με απαραίτητες υποδομές και πόρους, για να παρέχουν μια υψηλής ποιότητας ελληνόγλωσση εκπαίδευση.
 • Πρέπει να γίνουν επενδύσεις σε νέες τεχνολογίες, εκπαιδευτικό εξοπλισμό, βιβλιοθήκες, κλπ.
  Οι εκάστοτε κυβερνώντες πρέπει να εστιάζουν στη διασφάλιση της εξοικονόμησης πόρων και τον κατάλληλο προγραμματισμό για την αποτελεσματική διατήρηση και αναβάθμιση των σχολείων μας, για να μην επαναλαμβάνονται καταστάσεις όπως με το σχολείο Αριστοτέλης στο Μόναχο, που απειλείται με κλείσιμο.
 • Αξιοκρατικά κριτήρια αξιολόγησης, εξασφάλιση αξιοπρεπούς διαβίωσης όπως και ιατροφαρμακευτικής ασφάλισης και περίθαλψης των Ελλήνων εκπαιδευτικών στις χώρες υποδοχής στο εξωτερικό.

Πολιτισμός

Η θεσμοθετημένη συνεργασία με φορείς, όπως το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου, η Ελληνική Ραδιοφωνία και Τηλεόραση, ιδρύματα του εξωτερικού κλπ., μπορεί να συμβάλει στη διάδοση του ελληνικού πολιτισμού στο εξωτερικό. Επίσης, η συνεργασία με άλλους θεσμούς και πρόσωπα με εμπειρία στο χώρο της ελληνικής τέχνης και πολιτισμού, μπορεί να δημιουργήσει μοναδικές εκδηλώσεις και εκδηλώσεις που θα ενθαρρύνουν την πολιτιστική ανταλλαγή και την διαπολιτισμική ιδέα. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί μα την διοργάνωση σεμιναρίων, εργαστηρίων και εκδηλώσεων, που θα εστιάζουν στην ελληνική γλώσσα, λογοτεχνία, μουσική κλπ. Επιπλέον, μπορούν να διοργανωθούν πολιτιστικά events και φεστιβάλ που θα προβάλλουν την ελληνική τέχνη και πολιτισμό.

Μέσα από αυτές τις συνεργασίες, οι Έλληνες της Διασποράς μπορούμε να ενισχύσουμε τις ρίζες μας και να διατηρήσουμε τη σύνδεσή μας με την πατρίδα. Μπορούμε, επίσης, με αυτόν τον τρόπο να διατηρήσουμε ζωντανό τον ελληνισμό σε ολόκληρο τον κόσμο και να προάγουμε την αλληλεγγύη και την κοινότητα μεταξύ των Ελλήνων παντού.Ελληνικά Προξενεία

Αναβάθμιση του ρόλου των Προξενείων.
Ο ελληνικός κρατικός μηχανισμός εξακολουθεί να είναι αργός, γραφειοκρατικός και αναποτελεσματικός. Υπάρχουν ακόμα πολλά προβλήματα που πρέπει να λυθούν και πολλές ανάγκες που πρέπει να καλυφθούν.
Τα ελληνικά Προξενεία πρέπει να είναι χώρος σωστής εξυπηρέτησης και όχι ταλαιπωρίας για τους ομογενείς
Προκειμένου να αναβαθμιστεί ο ρόλος των προξενικών αρχών και των υπηρεσιών που προσφέρουν, είναι σημαντικό να διασφαλιστεί η ύπαρξη αριθμητικά επαρκούς προσωπικού με τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες, σε αναλογία των Ελλήνων πολιτών που ζουν στην περιοχή ευθύνης τους. Οι προξενικές αρχές πρέπει να είναι σε θέση να παρέχουν ταχεία και αποτελεσματική υποστήριξη στους ομογενείς σε όλες τις υπηρεσίες που μπορεί να χρειάζονται.

Ελληνικές Κοινότητες

Αναβάθμιση του ρόλου των ελληνικών Κοινοτήτων.

Οι κοινότητες μπορούν να αναδειχθούν σε υποστηρικτές της οργάνωσης του ελληνικού κράτους στην διασπορά, ώστε να μην πέφτει όλο το βάρος στις ελληνικές προξενικές αρχές.

Προτείναμε ήδη στην γερμανική κυβέρνηση την δημιουργία ενός συστήματος πιστοποίησης ελληνικών και ξένων κοινοτήτων, στην βάση συγκεκριμένων κριτηρίων, ώστε να μπορούν να είναι πάροχοι υπηρεσιών για τους Έλληνες και τους ξένους πολίτες στην Γερμανία. Ένα παρόμοιο σύστημα πιστοποίησης πρέπει να οργανωθεί και στην Ελλάδα. Πιστοποιημένες ελληνικές κοινότητες του εξωτερικού θα μπορούν έτσι να παρέχουν υπηρεσίες σε Έλληνες της διασποράς, ώστε να σταματήσει η υπέρμετρη επιβάρυνση των ελληνικών Προξενείων. Οι πιστοποιημένες ελληνικές κοινότητες θα λειτουργούν σαν αναγνωρισμένα και θεσμοθετημένα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών Εξωτερικού, ΚΕΠΕ, και να ελαφρύνουν και να υποστηρίξουν, έτσι, την λειτουργία των Προξενείων, ενσωματωμένα στην διοικητική οργάνωση των ελληνικών υπηρεσιών στο εξωτερικό με ειδικό στάτους. Είμαστε έτοιμοι να καταθέσουμε συγκεκριμένη και εμπεριστατωμένη λεπτομερή σχετική πρόταση.

Δεν νοείται διατυπωμένο στρατηγικό σχέδιο του ελληνικού κράτους για τον απόδημο Ελληνισμό, στο οποίο δεν υπάρχει ούτε μία αναφορά στον όρο «ελληνική κοινότητα»! Οι ελληνικές κοινότητες στο εξωτερικό είναι οι πρώτοι φορείς πολιτικής, κοινωνικής και πολιτιστικής εκπροσώπησης των Ελλήνων της διασποράς. Και διαχρονικά οι πλέον σημαντικοί, όχι μόνο για την Ελλάδα, αλλά και για τις χώρες, στις οποίες είναι οργανωμένες. Οι ελληνικές κοινότητες είναι πρωτοπόρες και παίζουν ανέκαθεν έναν πρωταγωνιστικό ρόλο στην εκπροσώπηση των Ελλήνων αποδήμων, έτσι πρέπει να έχουν μία εξέχουσα θέση και έναν βασικό και θεσμοθετημένο, επίσημο ρόλο στην ανάπτυξη του στρατηγικού σχεδιασμού για τον ελληνισμό της διασποράς!Συμβούλιο Απόδημου Ελληνισμού, ΣΑΕ

Όμοια, όπως με τις κοινότητες, δεν νοείται διατυπωμένο στρατηγικό σχέδιο του ελληνικού κράτους για τον απόδημο Ελληνισμό, στο οποίο δεν υπάρχει ούτε μία αναφορά στο ΣΑΕ! Το Συμβούλιο Απόδημου Ελληνισμού πρέπει να αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι και απαραίτητο συνδετικό κρίκο ανάμεσα στο ελληνικό κράτος και τους απόδημους Έλληνες. Η συνταγματική επιταγή πρέπει, επιτέλους, να τηρηθεί. Μετά από τόσα χρόνια απαξίωσης και απραξίας, οφείλει η ελληνική κυβέρνηση να προβεί άμεσα στην επανεκκίνηση του ΣΑΕ.

Απαραίτητη προϋπόθεση γι’ αυτό αποτελεί η συμπερίληψη των ελληνικών κοινοτήτων του εξωτερικού ως βασικών συμμετοχικών φορέων στο Νέο ΣΑΕ. Δεν μπορεί να υπάρξει ΣΑΕ μόνο με την συμμετοχή των εθνικοτοπικών, επιστημονικών ή άλλων συλλόγων και Ομοσπονδιών, χωρίς τις κοινότητες και τις Ομοσπονδίες τους σε όλες της Ηπείρους, διότι έτσι το ΣΑΕ δεν θα είναι πολιτικό αλλά εθιμοτυπικό όργανο εκπροσώπησης, αντίθετα με την επιταγή του συντάγματος.

Επίσης δεν νοείται επανίδρυση του ΣΑΕ με εγκάθετους συνέδρους, που θα οριστούν με οποιαδήποτε διαδικασία σε κλειστά δωμάτια άσκησης εξουσίας. Το συνέδριο επανίδρυσης του Νέου ΣΑΕ πρέπει να συγκληθεί με δημοκρατικά εκλεγμένους αντιπροσώπους όλων των ελληνικών κοινοτήτων, των Ομοσπονδιών τους και των υπόλοιπων φορέων.

Πρέπει να εξασφαλιστεί η διατήρηση της ανεξαρτησίας του από την κεντρική ελληνική κυβέρνηση αλλά και η λειτουργία του, στην βάση της επιταγής του συντάγματος, ώστε να επιτελέσει τον συνταγματικά κατοχυρωμένο συμβουλευτικό του ρόλο.

Διάλογος με τις κοινότητες και τους απόδημους, ψήφος και συμμετοχική διαδικασία

Η ΟΕΚ κατέθεσε ήδη συγκεκριμένες προτάσεις στις αρμόδιες επιτροπές του ελληνικού κοινοβουλίου, για την θεσμοθέτηση και εδραίωση μορφών συνεχούς διαλόγου με τους απόδημους Έλληνες. Ο διάλογος αυτός πρέπει να είναι συνεχής, ουσιαστικός και στοχευμένος, ώστε να αντιμετωπίζονται από κοινού όλα τα προβλήματα που έχουν οι Έλληνες της διασποράς.

Η τελική σύνταξη και διατύπωση αυτού του σχεδίου πρέπει να γίνει μέσα από διάλογο με τις κοινότητες και τις Ομοσπονδίες του εξωτερικού, μαζί με άλλους αρμόδιους φορείς στην Ελλάδα. Το κατατεθειμένο «Στρατηγικό Σχέδιο για τον Απόδημο Ελληνισμό» μπορεί να εκληφθεί μόνο ως πρόταση, και μάλιστα με πολλές ελλείψεις, όπως τονίσαμε στην αρχή της πρότασής μας. Η πρόταση αυτή καθαυτή θα έπρεπε να είχε διατυπωθεί με την συμμετοχή των αποδήμων. Έστω και τώρα, πρέπει όλες οι προτάσεις που θα κατατεθούν στο πλαίσιο της διαβούλευσης να αναλυθούν από το Υπουργείο Εξωτερικών και την αρμόδια επιτροπή της Βουλής και, μαζί με τους απόδημους, να διατυπωθεί μία τελική πρόταση.Τέλος, μετά τις αλλαγές του νόμου για την συμμετοχή των αποδήμων στις εκλογικές διαδικασίες από τον τόπο κατοικίας τους και την άρση όλων των περιορισμών, η εφαρμογή της επιστολικής ψήφου όχι μόνο για τις ευρωεκλογές, αλλά κυρίως για τις εθνικές εκλογές, η καθιέρωση της ψηφιακής ψήφου, καθώς και η εκλογή διακριτών βουλευτών της διασποράς, είναι μέτρα που πρέπει να συμπεριληφθούν στο Στρατηγικό Σχέδιο, στην βάση του οποίου πρέπει να ξεδιπλωθούν και να υλοποιηθούν στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα και πάντως πριν τις επόμενες εθνικές εκλογές. Αυτά τα προτεινόμενα μέτρα μπορούν να γίνουν αντιληπτά, μόνο ως ένα βήμα και ένα λιθαράκι στο οικοδόμημα μίας νέας, ολοκληρωμένης και σταθερής στρατηγικής για τον Ελληνισμό της διασποράς.

Η έλλειψη αυτής της στρατηγικής τις τελευταίες δεκαετίες απομακρύνει ολοένα και περισσότερους Έλληνες απόδημους από την Ελλάδα. Πρέπει επιτέλους να σταματήσουμε αυτήν την κατρακύλα και να δημιουργήσουμε από κοινού τις προϋποθέσεις, ώστε να αντιστραφεί η διαπιστωμένη αρνητική πορεία μέσα στα επόμενα δέκα, είκοσι χρόνια!

Πρέπει η Ελλάδα να παύσει να παρακολουθεί αμέτοχη και ανήμπορη την πλήρη ενσωμάτωση των Ελλήνων στις κοινωνίες που ζουν, αποδεχόμενη την απώλεια αυτού του σημαντικού εθνικού κεφαλαίου και την αποξένωση των νέων Ελλήνων της διασποράς από την μητέρα πατρίδα!

Ελπίζουμε και καλούμε την ελληνική κυβέρνηση και όλα τα κόμματα του δημοκρατικού τόξου να εργαστούμε μαζί, ώστε να συζητηθεί, αποφασιστεί και εφαρμοστεί αυτή η πολύποθη νέα πολιτική και μία νέα στρατηγική για τον Ελληνισμό της διασποράς, γιατί η Ελλάδα μόνο οφέλη μπορεί να έχει από αυτό.


ΓΕΡΜΑΝΙΑ

Βαυαρική Κρατική Έκθεση Κήπου 2024 στην κωμόπολη Kircheim κοντά στο Μόναχο

Published

on

Από

"Σταυρός του Αγρού" με τον Καρδινάλιο Μονάχου Reinhard Marx και τον Ευαγγελικο Επίσκοπο Βαυαρίας κ. Christian Kopp. Photo credits: Robert Kiderle

Από το 1980 η Βαυαρία δημιουργεί κάθε χρόνο και σε διαφορετική πόλη μια Κρατική Έκθεση Κήπου με δενδροφυτείες, πάρκα με αμέτρητες ποικιλίες λουλουδιών, φράκτες, θάμνους, πολυετή φυτά, χώρους αναψυχής, παιδικές χαρές κ.λπ.

Εφέτος η Κρατική Έκθεση Κήπου με τον τίτλο „Zusammenwachsen“ (Μεγαλώνοντας μαζί) δημιουργήθηκε σε μια έκταση που βρίσκεται μεταξύ των κωμοπόλεων Kircheim και Heimstetten, κοντά στο Μόναχο.

Όπως μας πληροφορεί ο Πρωτοπρεσβύτερος Απόστολος Μαλαμούσης, ο τίτλος της Έκθεσης έχει συμβολικό χαρακτήρα και θέλει να τονίσει δύο γεγονότα: α) ότι μεγαλώνουν στον ίδιο χώρο μαζί 800 νεοφυτευμένα δένδρα και περίπου 150.000 νεοφυτευμένοι βολβοί λουλουδιών και β) ότι ενώνονται δύο κωμοπόλεις μεταξύ τους (Kircheim και Heimstetten) και προσφέρουν με την σύνδεσή τους νέες κοινοτικές και κοινωνικές εμπειρίες σε όλες τις γενιές.

Η Κρατική Έκθεση Κήπου χωρίζεται σε 5 διαφορετικές φυσικές περιοχές, τις αποκαλούμενες «πέντε σφαίρες»: «Κήπος», «Άγρια φύση», «Νερό», «Δάσος» και «Λιβάδι».

Με αυτές τις  «πέντε σφαίρες» δημιουργήθηκαν μοναδικές εμπειρίες στη φύση και χώρος για ανακαλύψεις στην ύπαιθρο, ακριβώς στο κατώφλι της πρωτεύουσας του κράτους της Βαυαρίας.

Στον χώρο της «σφαίρας των κήπων» δημιουργήθηκε και ο Ιερός Κήπος (HolyGarten) για εκκλησιαστικές και θρησκευτικές τελετές και εκδηλώσεις. Έχουν τοποθετηθεί εκεί οκτώ σύγχρονα έργα τέχνης και έχουν προγραμματιστεί 700 εκκλησιαστικές εκδηλώσεις με το σύνθημα “ανθίζοντας – μεγαλώνοντας – πιστεύοντας μαζί”.

Ο Ιερός Κήπος. Photo credits: Landesgartenausstellung

Ο Πρωτοπρεσβύτερος Απόστολος Μαλαμούσης κάνει ιδιαίτερη αναφορά σε δύο έργα τέχνης που κατέχουν κεντρική θέση στον Ιερό Κήπο:

 α) Εκκλησία και παράδεισος. Στο κέντρο του Ιερού Κήπου έχει σχηματιστεί με πρασινάδα το περίγραμμα μιας παλαιοχριστιανικής Εκκλησίας, βασιλικού ρυθμού. Μια παλαιοχριστιανική βασιλική εκκλησία είχε συχνά ένα προαύλιο που περιβαλλόταν από κίονες, τον «παράδεισο»: έναν τόπο εξαγνισμού με μια κρήνη, έναν τόπο ασύλου και έναν κήπο. Στον «παράδεισο» αυτό του Ιερού Κήπου υπάρχουν τοποθετημένα κιβώτια πυρομαχικών σε σχήμα σταυρού όπου έχουν φυτευτεί βότανα, λουλούδια, φρούτα, λαχανικά, ως επίσης και φυτά από εμπόλεμες ζώνες – άνθρωποι από αυτές τις περιοχές εργάζονται στον Ιερό Κήπο -, για να συμβολίσουν την ελπίδα για ειρήνη και την «Επιστροφή στην Εδέμ». Δύο μεγάλες θύρες συνδέουν την „Εκκλησία“ με τον „παράδεισο“. Οι θύρες  είναι διακοσμημένες με λάσπη βάλτου ηλικίας 4.000 ετών που έχει δημιουργηθεί από την αργή αποσύνθεση της βλάστησης. Η πύλη αυτή έχει σκοπό να θέσει το ερώτημα για το πώς οι άνθρωποι αντιμετωπίζουν τους φυσικούς πόρους.

Ο “Παράδεισος”. Photo credits: Apostolos Malamoussis

β) ο Σταυρός του Αγρού (Salva Vida Feldkreuz). Σε περίοπτη θέση στον Ιερό Κήπο έχει στηθεί ο Σταυρός του Αγρούοποίος φέρει το αποτύπωμα του σωσίβιου ενός παιδιού προσφύγων που διασώθηκε στο νησί της Λέσβου και δείχνει τη μοίρα χιλιάδων ανθρώπων που διέφυγαν από τη Μεσόγειο. Το μολύβδινο γλυπτό είναι τοποθετημένο πάνω σε σωληνωτό ατσάλινο σταυρό, όπως χρησιμοποιείται για την πρόσδεση των φέρι μποτ σε προβλήτες. Το γλυπτό αυτό συμβολίζει τη μοίρα ενός ατόμου, τον φόβο και την ελπίδα ενός άγνωστου προσώπου για σωτηρία. Είναι μια υπενθύμιση σε όσους δεν επηρεάζονται από την υποχρέωσή τους να βοηθήσουν και μια υπενθύμιση των θυμάτων της παραμελημένης βοήθειας.

Σημειώνεται ότι η περιγραφή των παραπάνω έργων του Ιερού Κήπου βασίζεται σε κείμενα του επίσημου προγράμματος της Βαυαρικής Κρατικής Έκθεσης Κήπου 2024.

Στις 15 Μαΐου 2024 έλαβαν χώρα τα εγκαίνια της Κρατικής Έκθεσης Κήπου παρουσία του πρωθυπουργού της Βαυαρίας κ. Dr. Markus Söder και επισήμων εκπροσώπων της βαυαρικής Πολιτείας και της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Εγκαίνια του Ιερού Κήπου με τον Καρδινάλιο Μονάχου Reinhard Marx και τον Ευαγγελικό Επίσκοπο Βαυαρίας κ. Christian Kopp. Photo credits: Dietmar Frey

Ο Σεβ. Καρδινάλιος Μονάχου κ. Reinhard Marx και ο Ευαγγελικός Επίσκοπος Βαυαρίας κ. Christian Kopp τέλεσαν τον αγιασμό των εγκαινίων της έκθεσης, καθώς επίσης και με ιδιαίτερη τελετή τον αγιασμό του Ιερού Κήπου της έκθεσης. Στην τελετή αγιασμού του Ιερού Κήπου παρέστη και ο πρωτοπρεσβύτερος Αποστολος Μαλαμούσης.

Ο σχεδιασμός, η διαμόρφωση και γενικά η υλοποίηση της Κρατικής Έκθεσης Κήπου, κόστισαν σχεδόν 23 εκατομμύρια ευρώ.

Η έκθεση θα διαρκέσει μέχρι 6 Οκτωβρίου 2024.


Continue Reading

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Πρόστιμα της Αρχής Προστασίας Δεδομένων για διαρροή προσωπικών δεδομένων Αποδήμων Ελλήνων

Published

on

Από

Photo credits: geralt / pixabay

Πρόστιμο ύψους 400.000 ευρώ στο υπουργείο Εσωτερικών και 40.000 ευρώ στην ευρωβουλευτή Άννα Μισέλ Ασημακοπούλου, επέβαλε η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, για την διαρροή αρχείου προσωπικών δεδομένων αποδήμων.

Η Αρχή, σε ανακοίνωσή της, διευκρινίζει ότι οι διαπιστωθείσες παραβάσεις δεν σχετίζονται με τη διαδικασία διενέργειας της ψηφοφορίας.

Αναλυτικότερα, η ανακοίνωση της Αρχής, αν αναφέρει:

«Η Αρχή Προστασίας Δεδομένων έλαβε μεγάλο πλήθος καταγγελιών σχετικά με αζήτητη πολιτική επικοινωνία μέσω e-mail που εστάλη την 1/3/2024, με τίτλο «100 ημέρες πριν από τις Ευρωεκλογές», από την Ευρωβουλευτή ‘Αννα Μισέλ Ασημακοπούλου. Κατόπιν αυτών η Αρχή διερεύνησε αυτεπάγγελτα την υπόθεση, ασκώντας τις εξουσίες έρευνας που διαθέτει άμεσα και ελέγχοντας τους εμπλεκόμενους φορείς.

Κατόπιν σειράς επιτόπιων ελέγχων και λήψης πειστηρίων και στοιχείων στο πλαίσιο του ελέγχου, διαπιστώθηκε ότι αρχείο με προσωπικά δεδομένα του συνόλου των εγγεγραμμένων εκλογέων εξωτερικού για τις εκλογές του Ιουνίου 2023, για το οποίο το Υπουργείο Εσωτερικών είναι υπεύθυνος επεξεργασίας, και για το οποίο η ισχύουσα νομοθεσία δεν προβλέπει καμία απολύτως περίπτωση διαβίβασής του σε αποδέκτες εκτός Υπουργείου, διακινήθηκε εκτός του Υπουργείου. Το εν λόγω αρχείο περιείχε, πέραν των γνωστών στοιχείων των εκλογικών καταλόγων, τις διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τα τηλέφωνα επικοινωνίας των εκλογέων εξωτερικού, στοιχεία τα οποία εξαιρούνται από τη χορήγηση στους δικαιούχους αντιτύπων εκλογικών καταλόγων.

Το εν λόγω αρχείο δημιουργήθηκε στις 8 Ιουνίου 2023 για εσωτερική χρήση στο Υπουργείο Εσωτερικών σε σχέση με σκοπό που αφορά την εκλογική διαδικασία. Συμπεραίνεται ότι η διαρροή του συγκεκριμένου αρχείου συνέβη μεταξύ 8 και 23 Ιουνίου 2023, καθώς αποδείχθηκε ότι στις 23 Ιουνίου 2023 το αρχείο διαβιβάστηκε στον τότε Γραμματέα Αποδήμων της Νέας Δημοκρατίας, Νίκο Θεοδωρόπουλο, από αποστολέα του οποίου δεν έχει προσδιοριστεί μέχρι σήμερα η ταυτότητα και η ιδιότητα, προκειμένου, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του, να το χρησιμοποιήσει για την ανάλυση των αποτελεσμάτων των εκλογών.Στις 20 Ιανουαρίου 2024 το εν λόγω αρχείο εστάλη στην κ. Ασημακοπούλου από τον κ. Θεοδωρόπουλο. Η κ. Ασημακοπούλου στη συνέχεια επεξεργάστηκε το προερχόμενο από το Υπουργείο Εσωτερικών αρχείο με σκοπό την αποστολή e-mail σε όλους τους εκλογείς που περιέχονταν σε αυτό. Το ηλεκτρονικό μήνυμα της κ. Ασημακοπούλου δεν περιλάμβανε τις απαιτούμενες από το άρθρο 14 ΓΚΠΔ πληροφορίες προς ενημέρωση των αποδεκτών του, ιδίως για την πηγή προέλευσης των προσωπικών τους δεδομένων.

Όσον αφορά στο Υπουργείο Εσωτερικών, η διαρροή αρχείου που προορίζεται αποκλειστικά για εσωτερική χρήση αποτελεί περιστατικό παραβίασης της εμπιστευτικότητας προσωπικών δεδομένων και άρα παραβίαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Κατά τον έλεγχο που διενήργησε η Αρχή στο Υπουργείο Εσωτερικών εντοπίστηκαν ελλείψεις στις διαδικασίες και τις εφαρμοζόμενες πολιτικές προστασίας των δεδομένων, πλημμέλειες στη διερεύνηση του περιστατικού καθώς και μη τεκμηριωμένες ανακοινώσεις των συνθηκών του περιστατικού. Τέλος, διαπιστώθηκαν ελλείψεις και ανακρίβειες στο περιεχόμενο των σχετικών τηρούμενων αρχείων δραστηριοτήτων.

Όσον αφορά στην κ. Ασημακοπούλου, η Αρχή διαπίστωσε ότι η συλλογή προσωπικών δεδομένων αποδήμων ψηφοφόρων, συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων ηλεκτρονικής επικοινωνίας και η χρήση τους για την αποστολή μηνύματος πολιτικής επικοινωνίας έγινε κατά παράβαση της βασικής αρχής της νομιμότητας, αντικειμενικότητας και διαφάνειας της επεξεργασίας, καθώς έγινε κατά παράβαση μιας σειράς διατάξεων της εκλογικής νομοθεσίας και επιπλέον δεν θα μπορούσε να είναι ευλόγως αναμενόμενη για τα υποκείμενα των δεδομένων (εκλογείς εξωτερικού).Η Αρχή επέβαλε στο Υπουργείο Εσωτερικών, ως υπεύθυνο επεξεργασίας, διοικητικό χρηματικό πρόστιμο συνολικού ύψους 400.000 ευρώ για παραβάσεις των άρθρων 5, 25, 30, 32 και 33 του ΓΚΠΔ και έδωσε εντολή να προβεί σε ενέργειες που αφορούν τη συμμόρφωση των τηρούμενων μέτρων και διαδικασιών με τον ΓΚΠΔ, σε συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα.

Η Αρχή επισημαίνει ότι οι διαπιστωθείσες παραβάσεις δεν σχετίζονται με τη διαδικασία διενέργειας της ψηφοφορίας.

Η Αρχή επέβαλε στην ‘Αννα Μισέλ Ασημακοπούλου, ως υπεύθυνο επεξεργασίας, διοικητικό χρηματικό πρόστιμο συνολικού ύψους 40.000 ευρώ για παραβάσεις των άρθρων 5, 6 και 14 του ΓΚΠΔ και έδωσε εντολή διαγραφής των εν λόγω δεδομένων.

Ως προς τη Νέα Δημοκρατία και τον κ. Θεοδωρόπουλο, η Αρχή ανέβαλε την έκδοση απόφασης, δεδομένου ότι ο τελευταίος μετά την ακρόαση και την υποβολή υπομνημάτων, προσκόμισε ένορκη βεβαίωσή του ως προς τον τρόπο περιέλευσης σε αυτόν των εκλογικών καταλόγων, ως νεότερο κρίσιμο στοιχείο, από το περιεχόμενο του οποίου προκύπτει η ανάγκη περαιτέρω διερεύνησης των εκεί προβαλλόμενων ισχυρισμών».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ


Continue Reading

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Επιστολική ψήφος: Λήγει η προθεσμία αποστολής του ψηφοδελτίου για τις ευρωεκλογές

Published

on

Από

Πηγή φωτογραφίας: Dimitris Papamitsos

Οι κάλπες των ευρωεκλογών θα στηθούν σε 15 μέρες αλλά οι εκλογείς που θα ψηφίσουν μέσω επιστολικής ψήφου πρέπει να σπεύσουν καθώς η προθεσμία για την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος εκπνέει σε λίγες ημέρες.

Η διαδικασία παράδοσης του εκλογικού υλικού σε 202.516 εκλογείς σε κάθε γωνιά της Ελλάδας και σε πάνω από 120 χώρες του εξωτερικού σχεδόν έχει ολοκληρωθεί, καθώς έως το μεσημέρι της Παρασκευής 24 Μαΐου το είχαν παραλάβει πάνω από 194.000, δηλαδή περίπου το 96% των εγγεγραμμένων.

Η ομαλή διεκπεραίωση της δυσκολότερης φάσης του νέου εγχειρήματος γεννά αισιοδοξία στην κυβέρνηση για την υιοθέτηση της επιστολικής ψήφου και στις εθνικές εκλογές, καθώς μετά τις ευρωκάλπες θα κατατεθεί σχετική νομοθετική ρύθμιση όπως έχουν προαναγγείλει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και η υπουργός Εσωτερικών Νίκη Κεραμέως.

Το ίδιο χρονικό διάστημα έφτασαν στο κέντρο διαλογής επιστολικής ψήφου, μέσω κούριερ, τα σφραγισμένα ψηφοδέλτια πάνω από 60.000 εκλογέων, που σημαίνει ότι δεν έχουν παραληφθεί τα ψηφοδέλτια από τους 2 στους 3 ψηφοφόρους.

Υπενθυμίζεται ότι για να καταμετρηθούν οι επιστολικές ψήφοι θα πρέπει να φτάσουν στον τελικό προορισμό τους έως την παραμονή των εκλογών και συγκεκριμένα έως και το Σάββατο 8 Ιουνίου και ώρα Ελλάδας 17:00.Για να είναι εντός της προθεσμίας, οι εκλογείς του εξωτερικού θα πρέπει να αποστείλουν τον φάκελο με το ψηφοδέλτιο το αργότερο μέχρι μεθαύριο Τρίτη 28 Μαΐου, ενώ οι διαμένοντες στην Ελλάδα έως τη Δευτέρα 3 Ιουνίου εάν τον φάκελο παραλάβει υπάλληλος της ταχυδρομικής εταιρείας και έως την Τρίτη 4 Ιουνίου στην περίπτωση που καταθέσουν τον φάκελο απευθείας σε ένα από τα καταστήματα της εταιρείας.

Αν ο φάκελος δεν φτάσει εγκαίρως στον χώρο συλλογής των επιστολικών ψήφων, επιστρέφεται στον αποστολέα χωρίς να ανοιχτεί.

Σε αυτή την περίπτωση όπως και για όσους δεν στείλουν καθόλου τον φάκελο, θα μπορούν να ψηφίσουν με φυσική παρουσία στο εκλογικό τμήμα όπου είναι εγγεγραμμένοι την ημέρα των εκλογών, αλλά μετά τις 11.00 το πρωί.

Όπως θα έχουν διαπιστώσει οι ψηφοφόροι της επιστολικής, το ψηφοδέλτιο είναι ενιαίο. Στη μία σελίδα εμφανίζει και τα 31 κόμματα που συμμετέχουν στις ευρωεκλογές και ο εκλογέας βάζει σταυρό σε αυτό που επιλέγει ή στη διακριτή επιλογή «Δεν επιλέγω κανέναν από τους ανωτέρω – Ψηφίζω λευκό».

Στην πίσω σελίδα υπάρχει πίνακας με αριθμούς από το 1 έως το 42, που είναι ο ανώτερος αριθμός υποψηφίων που μπορεί να έχει το κάθε κόμμα. Ο εκλογέας επιλέγει από κανέναν έως τέσσερις υποψηφίους σημειώνοντας τον αριθμό που αντιστοιχεί στον καθένα, όπως αυτός αναγράφεται στον κατάλογο υποψηφίων που περιλαμβάνεται στο εκλογικό υλικό. Στη συνέχεια σε διακριτό πεδίο θα πρέπει να κυκλώσει (ή εναλλακτικά να σημειώσει με «χ» ή με τελεία) τον συνολικό αριθμό των επιλεγμένων υποψηφίων (από 0 έως 4).

Αν ο εκλογέας δεν συμπληρώσει τον συνολικό αριθμό των σταυρών προτίμησης στο οικείο πεδίο το ψηφοδέλτιο θεωρείται έγκυρο όσον αφορά στον συνδυασμό, ωστόσο δεν λαμβάνεται υπόψη κανένας σταυρός προτίμησης. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση που επιλέξει πάνω από τέσσερις υποψηφίους.Αντίθετα, άκυρα θα θεωρούνται τα ψηφοδέλτια:

α. που έχουν επιλεγεί υποψήφιοι αλλά όχι συνδυασμός,

β. που έχουν επιλεγεί πάνω από ένας συνδυασμός,

γ. που δεν βρίσκονται μέσα σε φακέλους ψηφοφορίας επιστολικής ψήφου,

δ. που φέρουν στίγματα, σημεία ή λέξεις,

ε. που έχουν σχήμα ή διαστάσεις που διαφέρουν φανερά από το κανονικό ψηφοδέλτιο (μέγεθος χαρτιού Α4 ή Letter) και

στ. όσα βρεθούν στον ίδιο φάκελο μαζί με ένα ή περισσότερα άλλα ψηφοδέλτια ή άλλα έγγραφα ή υλικά.

Οι εκλογείς που θα ψηφίσουν επιστολικά έχουν κατανεμηθεί σε 237 εκλογικά τμήματα, τα οποία στεγάζονται στο εκθεσιακό κέντρο Περιστερίου, όπου είναι ο τελικός προορισμός των φακέλων με τις επιστολικές ψήφους από όλο τον κόσμο. Για λόγους ασφαλείας οι χώροι φυλάσσονται από την Αστυνομία και παρακολουθούνται από κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης όλο το 24ώρο.

Τους φακέλους παραλαμβάνει ειδική επιτροπή και αφού τους καταγράψει τους φυλάσσει σε ειδικές κάλπες. Την ημέρα των ευρωεκλογών, οι κάλπες αυτές θα παραδοθούν στις εφορευτικές επιτροπές διαλογής επιστολικής ψήφου, οι οποίες θα ανοίξουν τους φακέλους, θα ελέγξουν τα στοιχεία των εκλογέων και θα διαχωρίσουν τους φακέλους ψηφοφορίας, τους οποίους θα τοποθετήσουν στις κάλπες ψηφοφορίας.

Στις 19:00, που ολοκληρώνεται η ψηφοφορία, οι κάλπες θα ανοίξουν και οι επιστολικές ψήφοι θα καταμετρηθούν, ταυτόχρονα με τις ψήφους σε όλη τη χώρα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ


Continue Reading

ΟΜΟΓΕΝΕΙΑ

Επίσκεψη του Γραμματέα Ελλήνων της Διασποράς της ΝΔ Φ. Φόρτωμα σε Γερμανία και Βέλγιο

Published

on

Από

Ο κ. Φόρτωμας παρέστη στις εκδηλώσεις ομογενειακών ποντιακών συλλόγων για την Ημέρα Μνήμης της Γενοκτονίας των Ποντίων, σε Στουτγάρδη και Ντίσελντορφ. Πηγή φωτογραφίας: Φίλιππος Φόρτωμας, Πρόεδρος ΕΜΕ Ελληνισμού της Διασποράς

Στο πλαίσιο των επισκέψεων της Νέας Δημοκρατίας, ενόψει των ευρωεκλογών της 9ης Ιουνίου, ο Γραμματέας Ελλήνων της Διασποράς, βουλευτής Κυκλάδων Φίλιππος Φόρτωμας, πραγματοποίησε επισκέψεις στη Στουτγκάρδη, το Ντίσελντορφ και τις Βρυξέλλες, όπου μετέφερε το μήνυμα του Πρωθυπουργού και Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκου Μητσοτάκη για πολιτική σταθερότητα.

Ο Γραμματέας Ελλήνων της Διασποράς συναντήθηκε με κομματικά στελέχη στη Βάδη-Βυρτεμβέργη και με στελέχη της ΝΟΔΕ Στουτγάρδης, όπου τόνισε την ανάγκη συσπείρωσης δυνάμεων για την επιτυχή πορεία της Ελλάδας στην Ευρώπη, συνθήκη που διασφαλίζει η σημερινή Κυβέρνηση με συνεχείς πράξεις και πρωτοβουλίες από την πρώτη ημέρα της θητείας της.

Πηγή φωτογραφίας: Φίλιππος Φόρτωμας, Πρόεδρος ΕΜΕ Ελληνισμού της Διασποράς

Ο κ. Φόρτωμας είχε συνάντηση εργασίας με τον Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του CDU/CSU του Κοινοβουλίου της Βάδης – Βυρτεμβέργης, Manuel Hagel.

Εστίασαν στις μεγάλες προκλήσεις της εποχής και στη σημασία μιας ισχυρής Ευρώπης, όπου το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα θα έχει μια πλατιά παρουσία και θα συνεχίσει με τον ίδιο ζήλο, τη διατήρηση της συνοχής και της συνεργατικότητας των κρατών μελών. 

Πηγή φωτογραφίας: Φίλιππος Φόρτωμας, Πρόεδρος ΕΜΕ Ελληνισμού της Διασποράς

Στη συνέχεια συναντήθηκε με ελληνικής καταγωγής υποψήφιους δημοτικούς συμβούλους στο κρατίδιο, από τους οποίους ζήτησε συνεχή επικοινωνία και μετά τις ευρωεκλογές, με σκοπό την σταθερή συνεργασία και ανταλλαγή απόψεων σε θέματα που απασχολούν τους ομογενείς της περιοχής. 

Πηγή φωτογραφίας: Φίλιππος Φόρτωμας, Πρόεδρος ΕΜΕ Ελληνισμού της Διασποράς

Ο κ. Φόρτωμας παρέστη στις εκδηλώσεις ομογενειακών ποντιακών συλλόγων για την Ημέρα Μνήμης της Γενοκτονίας των Ποντίων που πραγματοποιήθηκαν στη Στουτγάρδη και το Ντίσελντορφ, ενώ κατά την επίσκεψή του στις Βρυξέλλες, παρέστη μαζί με τον βουλευτή Ανατολικής Αττικής Στέλιο Πέτσα στους εορτασμούς της «Ελληνικής Ημέρας» στο Πάρκο D’ Enghien.

Πηγή φωτογραφίας: Φίλιππος Φόρτωμας, Πρόεδρος ΕΜΕ Ελληνισμού της Διασποράς

Συναντήθηκε επίσης με τον Μητροπολίτη Βελγίου κ.κ. Αθηναγόρα και επισκέφθηκε το Κεστεκίδειο Σχολείο Βρυξελλών.

Πηγή φωτογραφίας: Φίλιππος Φόρτωμας, Πρόεδρος ΕΜΕ Ελληνισμού της Διασποράς
Πηγή φωτογραφίας: Φίλιππος Φόρτωμας, Πρόεδρος ΕΜΕ Ελληνισμού της Διασποράς

Οι κ.κ. Φόρτωμας και Πέτσας μίλησαν σε εκδήλωση της  ΝΟΔΕ Βελγίου, όπου υπογράμμισαν την ανάγκη συσπείρωσης και συμμετοχής στις ευρωεκλογές. Υπογράμμισαν το συνεπή ευρωπαϊκό λόγο  της Νέας Δημοκρατίας από την ημέρα της ίδρυσής της από τον Κωνσταντίνο Καραμανλή πριν από 50 χρόνια έως και σήμερα. Αναφέρθηκαν, επίσης, στο σημαντικό ρόλο που διαδραματίζουν οι ελληνικές οργανώσεις στη σύνδεση των αποδήμων με την Ελλάδα. 

Πηγή φωτογραφίας: Φίλιππος Φόρτωμας, Πρόεδρος ΕΜΕ Ελληνισμού της Διασποράς

Μετά το τέλος της περιοδείας σε Γερμανία και Βέλγιο  ο Γραμματέας Ελλήνων της Διασποράς της Νέας Δημοκρατίας,  προέβη στην ακόλουθη δήλωση: «Σήμερα, όλα τα μέλη των ελληνικών κοινοτήτων, με τη δυνατότητα που τους δίνεται μέσω της επιστολικής ψήφου, θα διαδραματίσουν καθοριστικό ρόλο και στην επίτευξη των εθνικών στόχων μας για δυνατή εκπροσώπηση της Ελλάδας στην Ευρώπη.

Πηγή φωτογραφίας: Φίλιππος Φόρτωμας, Πρόεδρος ΕΜΕ Ελληνισμού της Διασποράς

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, θεματοφύλακας των αρχών και αξιών της Νέας Δημοκρατίας, της Παράταξης που εδώ και 50 χρόνια στέκεται αποφασιστικά στη σωστή πλευρά της Ιστορίας με το βλέμμα στραμμένο αποκλειστικά στην Ευρώπη της Δημοκρατίας και η Κυβέρνησή μας, είναι περήφανοι για τους συμπατριώτες μας που, αν και βρίσκονται μακριά από την Πατρίδα, την κουβαλάνε μέσα τους κάθε στιγμή. Η στήριξη στη Νέα Δημοκρατία είναι αναγκαία και πιο επιτακτική από ποτέ».


Continue Reading

ΟΜΟΓΕΝΕΙΑ

“Η μπάντα…”: Προβολή ντοκιμαντέρ στην Ελληνική Κοινότητα Βερολίνου

Published

on

Από

Πηγή φωτογραφίας: Ελληνική Κοινότητα Βερολίνου

Η Ελληνική Κοινότητα Βερολίνου και ο Σύλλογος Ποντίων Βερολίνου, με αφορμή τη συμπλήρωση των 105 χρόνων από τη Γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου, παρουσιάζουν το Σάββατο 25 Μαΐου 2024, το ντοκιμαντέρ του Νίκου Ασλανίδη “Η μπάντα…”.

Η προβολή θα πραγματοποιηθεί στις 18:00, στους χώρους της Ελληνικής Κοινότητας Βερολίνου (Mittelstr. 33, 12167 Berlin), ενώ η είσοδος για το κοινό θα είναι δωρεάν. Μετά την προβολή θα ακολουθήσει συζήτηση με τον κ. Ασλανίδη.

Το δραματοποιημένο ντοκιμαντέρ “Η μπάντα …” βασίζεται στο βιβλίο που έγραψε ο Γιάννης Παπαδόπουλος, από την Κερασούντα.

Ήταν μουσικός, μέλος της φιλαρμονικής ορχήστρας της Κερασούντας που “επιστρατεύτηκε” βίαια από τον σφαγέα των Ποντίων Τοπάλ Οσμάν. Η ορχήστρα αυτή αποτελείτο από 13 Έλληνες και τρεις Τούρκους. Ήταν υποχρεωμένοι να ακολουθούν τις περιοδείες του Τοπάλ Οσμάν και να παίζουν τουρκικά εμβατήρια την ώρα που οι τσέτες έσφαζαν, βίαζαν και λήστευαν τους Έλληνες…

Στο τέλος ο αιμοσταγής Τούρκος έδωσε εντολή και σφαγιάστηκε όλη η ορχήστρα. Ο μόνος που επέζησε ως εκ θαύματος ήταν ο Γιάννης Παπαδόπουλος… Κατάφερε να έρθει στην Ελλάδα αλλά δεν ξανάπαιξε μουσική…Στα γυρίσματα του ντοκιμαντέρ συμμετείχαν τα παιδιά και τα εγγόνια του Γιάννη Παπαδόπουλου, αφού ο ίδιος δεν ζει πια… Επίσης μιλάνε αρκετά άτομα ποντιακής καταγωγής που έχουν συγγενείς – θύματα του Τοπάλ Οσμάν.

Πρόκειται για δραματοποιημένο ντοκιμαντέρ στο οποίο συμμετέχουν περίπου 80 ηθοποιοί και η φιλαρμονική ορχήστρα του Δήμου Γιαννιτσών.

Η δημοσιογραφική έρευνα και η σκηνοθεσία έγινε από τον Νίκο Ασλανίδη, ο οποίος επί 25 χρόνια εργάστηκε στην τηλεόραση. Η επιμέλεια του ντοκιμαντέρ έγινε από τους ιστορικούς Κ. Φωτιάδη, Θ. Κυριακίδη και Λ. Βασιλειάδη.


Continue Reading

ΟΜΟΓΕΝΕΙΑ

Προβολή της ταινίας «Βενιζέλος, αγώνας για τη Μικρά Ασία» στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα του Αμβούργου

Published

on

Από

Photo credits: onkelglocke / pixabay

Η ταινία «Βενιζέλος, αγώνας για τη Μικρά Ασία» προβλήθηκε στο Αμβούργο στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας του Αμβούργου από την Παγκρητική Ομοσπονδία Ευρώπης και το Σύλλογο Κρητών Αμβούργου και Περιχώρων.

Μετά το πέρας της προβολής ακολούθησε συζήτηση με τους παρευρισκόμενους για τον εθνάρχη.

Η πρόεδρος του Συλλόγου Κρητών Αμβούργου και της Παγκρητικής Ομοσπονδίας Ευρώπης Ευτυχία Όλοφσον-Σαβιολάκη καλωσόρισε τους θεατές, και μαζί με τον πρόεδρο της Κοινότητας Ελλήνων Αμβούργου και Περιχώρων και της Ομοσπονδίας Ελληνικών Κοινοτήτων Γερμανίας Παναγιώτη Δροσινάκη άνοιξαν και συντόνισαν τη συζήτηση που ακολούθησε.Στην προβολή της ταινίας παρευρέθηκαν ο πρόεδρος της Ελληνικής Κοινότητας Αμβούργου Νίκος Φωτεινός, ο πρόεδρος της Ελληνογερμανικής Εταιρίας Παντελής Παντελούρης, η πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων Σοφία Σάμπου, ο καθηγητής στο τμήμα Νεοελληνικών και Βυζαντινολογίας του Πανεπιστήμιου του Αμβούργου Δρ Αθανάσιος Αναστασιάδης, η Ελληνίδα δημοσιογράφος Ελευθερία Κουρτίδου, καθώς και εκπρόσωποι άλλων συλλόγων του Αμβούργου και πλήθος κόσμου.

Η ταινία άφησε εξαιρετικές εντυπώσεις και έδωσε έναυσμα για μια πολύ ζωντανή συζήτηση.Η πρόεδρος της Παγκρητικής Ομοσπονδίας Ευρώπης και του Συλλόγου Κρητών Αμβούργου και Περιχώρων Ευτυχία Όλοφσον-Σαβιολάκη ανέφερε στον χαιρετισμό της: «Ευχαριστούμε και πάλι θερμά το Εθνικό Ίδρυμα “Ελευθέριος Βενιζέλος” για την ευγενική παραχώρηση αυτής της πολύ αξιόλογης ταινίας, η προβολή της οποίας διοργανώθηκε στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας του Αμβούργου από την Παγκρητική Ομοσπονδία Ευρώπης και το Σύλλογο Κρητών Αμβούργου και Περιχώρων, σε συνεργασία με τους λοιπούς ελληνικούς Συλλόγους του Αμβούργου.

Με τη συγκατάθεση του Ιδρύματος, στόχος μας είναι η ταινία να προβληθεί και σε άλλες πόλεις της Ευρώπης. Φέτος, συμπληρώνονται 160 χρόνια από τη γέννηση του μεγαλύτερου Έλληνα πολιτικού του 20ου αιώνα. Το πολύ πετυχημένο αυτό ντοκιμαντέρ φωτίζει την προσωπικότητα του Ελευθέριου Βενιζέλου και μέσα από πηγές και τοποθετήσεις κορυφαίων Ελλήνων και ξένων ιστορικών διαφωτίζονται τα γεγονότα εκείνης της κρίσιμης δεκαετίας και δίνονται απαντήσεις σε πολλά ερωτήματα που μας απασχολούν μέχρι και σήμερα».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ


Continue Reading
Advertisement Europolitis

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΔΙΑΔΩΣΤΕ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΟΛΙΤΗ

Advertisement Europolitis
Advertisement Europolitis
Advertisement Europolitis
Advertisement Europolitis

ΕΝΤΥΠΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ – GEDRUCKTE VERSIONEN

Like us on Facebook

Advertisement
Europolitis TV1 μήνα ago

5ο Medical Forum με θέμα: «Γυναίκες στην Ιατρική» Genesis e.V

Europolitis TV2 μήνες ago

Εθελοντική αιμοδοσία στο Ντύσσελντορφ με συνεργασία του Ιατρικού συλλόγου Genesis e.V και Ενορίας Αποστόλου Αγίου Ανδρέα

Europolitis TV12 μήνες ago

Η αιμορραγία ιατρικού επιστημονικού προσωπικού, να γίνει μετάγγιση και αναζωογόνηση της χώρας αξιοποιώντας κατάρτιση και εμπειρία.

Europolitis TV1 έτος ago

Παρέλαση των Ελλήνων του Βούπερταλ

Europolitis TV3 έτη ago

(E.E) Το μέλλον του τουρισμού: βιώσιμος, υπεύθυνος, έξυπνος τουρισμός

Deutsch3 έτη ago

«This is Arcadia»

Deutsch3 έτη ago

Beleuchtung des Rheinturms Düsseldorf – 200 Jahre Griechische Revolution vom 25. März 1821-2021!

Deutsch3 έτη ago

200 Jahre Griechische Revolution I Gedenkveranstaltung (Rhein-Neckar am 20.3.2021)

Europolitis TV3 έτη ago

Διαδικτυακή εκδήλωση παρουσίασης της Τουριστικής Καμπάνιας του Επιμελητηρίου Αρκαδίας «This is Arcadia»

Europolitis TV3 έτη ago

RescEU : H E.E έχει περισσότερο ανάγκη από ποτέ την αλληλεγγύη στην αντιμετώπιση καταστροφών

Advertisement Europolitis
Advertisement Europolitis