Connect with us

ΟΜΟΓΕΝΕΙΑ

ΠΑΙΔΕΙΑ:ΤΟ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΟΓΛΩΣΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΟΜΟΓΕΝΩΝ (2016)

Published

on

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ : ΟΡΙΣΜΟΣ ΣΚΟΠΟΣ, ΜΟΡΦΕΣ, ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΟΓΛΩΣΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

Άρθρο 1
Αντικείμενο του νόμου
Αντικείμενο του παρόντος νόμου είναι η ρύθμιση του πλαισίου για την ανάπτυξη πρωτοβουλιών και την ενίσχυση δραστηριοτήτων στον τομέα της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στο εξωτερικό, με στόχο την ποιοτική αναβάθμιση και βελτίωσή της, ώστε να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των ελληνικής καταγωγής μαθητών του εξωτερικού αλλά και των ατόμων μη ελληνικής καταγωγής που επιθυμούν να γνωρίσουν την ελληνική γλώσσα και τον πολιτισμό, σε απόλυτη συνάρτηση με τις επικρατούσες κατά τόπους συνθήκες και τις ιδιαίτερες και αυξημένες ανάγκες της εκπαίδευσης σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο παγκόσμιο περιβάλλον.

Άρθρο 2

Ορισμός και σκοπός της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στο εξωτερικό
1. Ορισμός της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στο εξωτερικό
Με τον όρο “ελληνόγλωσση εκπαίδευση στο εξωτερικό” νοείται κάθε μορφής εκπαίδευση των μαθητών ελληνικής καταγωγής που διαμένουν εκτός Ελλάδας με στόχο την ενίσχυση της γλωσσικής και πολιτισμικής τους ταυτότητας αλλά και την παράλληλη διασφάλιση της ισότιμης ένταξής τους στη χώρα υποδοχής. Η ελληνόγλωσση εκπαίδευση απευθύνεται και σε άτομα μη ελληνικής καταγωγής με αυξημένο ενδιαφέρον για την ελληνική γλώσσα και τον πολιτισμό.
2. Σκοπός της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στο εξωτερικό είναι:

α) η υποστήριξη της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στο εξωτερικό λαμβάνοντας υπόψη τις κατά τόπους ιδιαιτερότητες και ανάγκες στο πλαίσιο μιας συνεχώς ενισχυόμενης πολυπολιτισμικής φυσιογνωμίας των σύγχρονων κοινωνιών,
β) η παιδαγωγική υποστήριξη των Ελλήνων μαθητών του εξωτερικού, ώστε αφ’ ενός να επιτυγχάνεται η ένταξη των Ελλήνων μαθητών στη χώρα υποδοχής με διατήρηση του γλωσσικού και πολιτιστικού δεσμού και επαφής με την Ελλάδα και τον πολιτισμό της και αφ’ ετέρου να εξασφαλίζεται η δυνατότητα πρόσβασης στα δύο εκπαιδευτικά συστήματα – της Ελλάδας και της χώρας υποδοχής,
γ) η προώθηση της γνώσης και η ευαισθητοποίηση σε σχέση με την ελληνική πολιτισμική και φυσική κληρονομιά,
δ) η προώθηση και ανάδειξη της διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας και του πολιτισμού στο πλαίσιο μιας ευρύτερης προσπάθειας για τη διάδοσή τους σε παγκόσμιο επίπεδο,
ε) η προώθηση δίγλωσσων σχολείων, με κύριες γλώσσες την ελληνική και τη γλώσσα της χώρας υποδοχής, με την εκπόνηση σχετικών προγραμμάτων σπουδών
στ) η ανάδειξη και ανάπτυξη των πολιτισμικών ιδιαιτεροτήτων και της εμπειρίας της ελληνικής ομογένειας και η αξιοποίησή της με τη δημιουργία δικτύων πολιτισμικών ανταλλαγών.
ζ) η υποστήριξη φορέων και δράσεων που αφορούν στην ελληνόγλωσση διδασκαλία και στην έρευνα για την ελληνική γλώσσα και πολιτισμό στο πλαίσιο της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.
3. Οι διατάξεις του παρόντος νόμου εφαρμόζονται, εφόσον δεν αντίκεινται στη νομοθεσία των ξένων χωρών ή σε διατάξεις διακρατικών συμφωνιών, που έχει υπογράψει η Ελλάδα.

Άρθρο 3
Μορφές οργάνωσης της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στο εξωτερικό
1. Η ελληνική εκπαίδευση στο εξωτερικό παρέχεται από τις ακόλουθες μορφές οργάνωσης:
α) Σχολικές μονάδες ενταγμένες σε τυπικό εκπαιδευτικό σύστημα i) με ελληνόγλωσσο ή ii) με δίγλωσσο (ελληνόγλωσσο και ξενόγλωσσο) πρόγραμμα
β) Τμήματα Ελληνικής Γλώσσας και Πολιτισμού i) ενταγμένα σε εκπαιδευτικές μονάδες άλλων χωρών, ii) μη ενταγμένα σε τυπικό εκπαιδευτικό σύστημα iii) ενταγμένα σε ΑΕΙ της ημεδαπής τα οποία προσφέρουν εξ αποστάσεως εκπαίδευση.
γ) Ελληνικά τμήματα των Ευρωπαϊκών Σχολείων και των σχολείων Διεθνών Οργανισμών που ακολουθούν τους κανονισμούς λειτουργίας των σχολείων αυτών.
δ) Τμήματα ελληνικών σπουδών ή άλλες μορφές οργάνωσης ελληνικών σπουδών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση ξένων χωρών, καθώς και θεολογικές σχολές ή μονάδες θεολογικής εκπαίδευσης.

Αρθρο 4
Φορείς της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στο εξωτερικό
Φορείς της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης του εξωτερικού μπορεί να είναι οι ελληνικές διπλωματικές ή προξενικές αρχές, οι ορθόδοξες εκκλησίες, οι εκπαιδευτικές ή άλλες αρχές των άλλων χωρών, οι ελληνικές κοινότητες, ελληνικά ιδρύματα, σύλλογοι γονέων και πολιτιστικοί ή μορφωτικοί σύλλογοι, σωματεία και άλλα νομικά και φυσικά πρόσωπα, τα οποία εγκρίνονται από την αρμόδια Διεύθυνση Παιδείας Ομογενών, Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, Ξένων και Μειονοτικών Σχολείων αφού πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις σύστασης στη χώρα υποδοχής.

 

 

Άρθρο 5
Ίδρυση – αναγνώριση μορφών οργάνωσης της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στο εξωτερικό
Α. Σχολικές Μονάδες:
1. Οι σχολικές μονάδες κάθε βαθμίδας εκπαίδευσης, οι οποίες υφίστανται κατά τη δημοσίευση του παρόντος και στους αποφοίτους των οποίων χορηγούνται τίτλοι σπουδών που αναγνωρίζονται ως ισότιμοι με τους τίτλους των αντίστοιχων σχολείων της ημεδαπής με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, εξακολουθούν να χορηγούν τίτλους σπουδών που αναγνωρίζονται ως ισότιμοι με τους τίτλους των αντίστοιχων σχολείων της ημεδαπής.
2. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, ιδρύονται αναβαθμίζονται, συγχωνεύονται ή καταργούνται σχολικές μονάδες, αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων, ανάλογα με τον αριθμό των μαθητών τους.
3. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, μπορεί να ιδρύονται σε ξένες χώρες σχολικές μονάδες με δίγλωσσο πρόγραμμα από φορείς του άρθρου 4, εφόσον αυτό επιτρέπεται από το θεσμικό σύστημα των ξένων χωρών ή από διεθνείς ή διακρατικές συμφωνίες, Η αναγνώριση και η ισοτιμία των τίτλων σπουδών για τις ξένες χώρες θα καθορίζονται από τις διμερείς συμφωνίες Οι απολυτήριοι τίτλοι σπουδών που χορηγούν τα σχολεία αυτά αναγνωρίζονται ως ισότιμοι με τους τίτλους των αντίστοιχων σχολείων της ημεδαπής.
4. Στις σχολικές μονάδες της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στο εξωτερικό εφαρμόζονται κατ’ αρχήν όσα ισχύουν στα δημόσια σχολεία της ημεδαπής ως προς την έναρξη, διάρκεια και λήξη του σχολικού και διδακτικού έτους, τις αργίες και διακοπές, τα προγράμματα διδασκαλίας, τις εγγραφές, μετεγγραφές, τη φοίτηση και τις εξετάσεις κάθε είδους και τη χορήγηση τίτλων σπουδών. Παρεκκλίσεις από την προηγούμενη παράγραφο μπορεί να διαμορφώνονται από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ύστερα από πρόταση του οικείου φορέα, ανάλογα με τις συνθήκες που επικρατούν στις χώρες υποδοχής.
5. Το ωρολόγιο πρόγραμμα και το πρόγραμμα σπουδών των σχολικών μονάδων διαμορφώνεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων κατόπιν γνωμοδότησης του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής. Το πρόγραμμα σπουδών αξιολογείται από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής ανά τριετία. Οι μεταβολές μπορεί να αφορούν και στη διδασκαλία της γλώσσας και του πολιτισμού της χώρας υποδοχής. Σε περίπτωση που ακολουθείται δίγλωσσο πρόγραμμα, απαραίτητη προϋπόθεση είναι οι ώρες διδασκαλίας στην ελληνική γλώσσα να είναι τουλάχιστον δέκα (10) κάθε εβδομάδα.
6. Τα δημόσια σχολεία της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της Κυπριακής Δημοκρατίας είναι ισότιμα προς τα αντίστοιχα σχολεία της ημεδαπής.
Β. Τμήματα Ελληνικής Γλώσσας και Πολιτισμού:
1. Στα Τμήματα ελληνικής γλώσσας και πολιτισμού που είναι ενταγμένα σε εκπαιδευτικές μονάδες ξένων χωρών και επιχορηγούνται, έστω και μερικώς, από το εκπαιδευτικό σύστημα ξένων χωρών, εφαρμόζεται το πρόγραμμα που αναγνωρίζεται από την ξένη χώρα και στους αποφοίτους χορηγείται αποδεικτικό έγγραφο, το οποίο περιλαμβάνει τη βαθμολογία των μαθημάτων της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης.
2. Κατά τη συνεργασία με τις εκπαιδευτικές αρχές της χώρας υποδοχής για τη διαμόρφωση και την τροποποίηση του προγράμματος σπουδών στα ενταγμένα τμήματα ή για την σύνταξη του προγράμματος σπουδών στα μη ενταγμένα συμμετέχουν το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας και το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής με διατύπωση σχετικής γνώμης για τα θέματα αρμοδιότητάς τους ενδεχομένως σε συνεργασία με φορείς συναφούς εξειδίκευσης (Εργαστήριο Διαπολιτισμικών και Μεταναστευτικών Μελετών (Ε.ΔΙΑ.Μ.ΜΕ), Διδασκαλεία Νέας Ελληνικής Γλώσσας, εκπαιδευτικά, ερευνητικά ιδρύματα και λοιποί επιστημονικοί φορείς στην Ελλάδα ή άλλες χώρες). Για τα ενταγμένα σε ΑΕΙ της ημεδαπής Τμήματα Ελληνικής Γλώσσας και Πολιτισμού το πρόγραμμα σπουδών εγκρίνεται από τη Γενική Συνέλευση του οικείου Τμήματος.
3. Η διδασκαλία μπορεί να πραγματοποιείται και εξ αποστάσεως με τη χρήση των νέων Τεχνολογιών Πληροφοριών και Επικοινωνίας ειδικά σε περιπτώσεις ολιγομελών τμημάτων σε απομακρυσμένες περιοχές όπου είναι ανέφικτο οικονομικά να αποσπαστεί εκπαιδευτικός.
4. Για την αναγνώριση των Τμημάτων ελληνικής γλώσσας και πολιτισμού τα οποία δεν είναι ενταγμένα σε εκπαιδευτικές μονάδες ξένων χωρών, καθώς και για τη διατήρηση της αναγνώρισής τους, αυτά υποχρεούνται:
α) να ακολουθούν το εγκεκριμένο πρόγραμμα σπουδών, όπως αυτό έχει διαμορφωθεί με τη διαδικασία της παρ. 2
β) να λειτουργούν τουλάχιστον τριάντα (30) εβδομάδες ανά έτος και συγκεκριμένες ώρες ανά εβδομάδα, που δεν μπορούν να είναι λιγότερες από είκοσι (20) συνολικά για όλα τα τμήματα διδασκαλίας,
Η αναγνώριση εκδίδεται απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.
4. Το πρόγραμμα σπουδών των αναγνωρισμένων Τμημάτων Ελληνικής Γλώσσας και Πολιτισμού αξιολογείται ανά τριετία από το ΙΕΠ και το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσα και λαμβάνεται υπόψη ο αριθμός των μαθητών που συμμετέχουν στις εξετάσεις πιστοποίησης ελληνομάθειας του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας και τα ποσοστά επιτυχίας. Τα αναγνωρισμένα Τμήματα Ελληνικής Γλώσσας και Πολιτισμού διατηρούν σε ψηφιακή μορφή
i) ημερήσιο παρουσιολόγιο μαθητών ανά ώρα διδασκαλίας και
ii) αρχείο των μαθητών τους που μετέχουν στις εξετάσεις για την απόκτηση πιστοποιητικού ελληνομάθειας.
Τα ανωτέρω αποστέλλονται μέσω του Συντονιστή Εκπαίδευσης στην αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου
Άρθρο 6
Ενίσχυση της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στο εξωτερικό
1. Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων μπορεί να ενισχύει τις μονάδες ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στο εξωτερικό, σύμφωνα με όσα ορίζονται ειδικότερα στον παρόντα νόμο.
2. Η ενίσχυση γίνεται με:
α) (i) τη διάθεση εκπαιδευτικών από την Ελλάδα με απόσπαση στο εξωτερικό,
(ii) την πρόσληψη ομογενών ή αλλοδαπών ως συμβασιούχων
β) την επιχορήγηση των εκπαιδευτικών μονάδων,
γ) τη συγγραφή και την ηλεκτρονική διάθεση βιβλίων,
δ) την επιμόρφωση και μετεκπαίδευση Ελλήνων εκπαιδευτικών για διάθεση στο εξωτερικό, καθώς και ομογενών και άλλων εκπαιδευτικών,
ε) τη διάθεση ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού,
στ) τη σύνταξη αναλυτικών προγραμμάτων σπουδών, προσαρμοσμένων στις συνθήκες των άλλων χωρών,
ζ) τη χορήγηση βραβείων και επαίνων σε μαθητές και φοιτητές, που αριστεύουν στην ελληνική γλώσσα στο εξωτερικό, καθώς και σε ομογενείς και αλλογενείς, που επιδεικνύουν δραστηριότητα στη διάδοση και διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας.
3.Για την αναγνώριση και ενίσχυση των Τμημάτων ελληνικής γλώσσας και πολιτισμού τα οποία δεν είναι ενταγμένα σε εκπαιδευτικές μονάδες ξένων χωρών, καθώς και για τη διατήρηση της αναγνώρισής τους, αυτά υποχρεούνται:
α) να ακολουθούν το εγκεκριμένο πρόγραμμα σπουδών του…..,
β) να λειτουργούν τουλάχιστον τριάντα (30) εβδομάδες ανά έτος και συγκεκριμένες ώρες ανά εβδομάδα, που δεν μπορούν να είναι λιγότερες από είκοσι (20) συνολικά για όλα τα τμήματα διδασκαλίας,
4. Τα αναγνωρισμένα Τμήματα Ελληνικής Γλώσσας και Πολιτισμού της παρ. ……… μπορούν να ενισχύονται σύμφωνα με τα ανωτέρω, εφόσον:
α) ο αριθμός των μαθητών υπερβαίνει συνολικά τα πενήντα (50) άτομα και ανά τμήμα επιπέδου γλωσσομάθειας τα έξι (6) τουλάχιστον άτομα.
β) Ο ορισμός των τμημάτων ακολουθεί τα επίπεδα γλωσσομάθειας, όπως έχουν οριστεί από το Συμβούλιο της Ευρώπης (Α1, Α2, Β1, Β2, Γ1, Γ2). Σε περίπτωση που ο αριθμός των μαθητών ανά τμήμα είναι μικρότερος των έξι (6) ατόμων, δίνεται η δυνατότητα σύμπτυξης δύο τμημάτων διαδοχικών επιπέδων ελληνομάθειας σε ένα (π.χ. Α1+Α2, Β2+Γ1, κ.λπ.) με ταυτόχρονη διαφοροποίηση της μεθόδου διδασκαλίας σύμφωνα με τις οδηγίες του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας.
γ) τα τμήματα ολοκληρώνουν τις οριζόμενες ώρες ανά επίπεδο και οι μαθητές δεν απουσιάζουν σε ποσοστό άνω του 20% των ωρών διδασκαλίας
Σε περίπτωση που δεν πληρείται κάποια από τις ανωτέρω τρεις προϋποθέσεις, η ενίσχυση μπορεί να γίνεται μόνο με τη διάθεση εκπαιδευτικού υλικού.
3. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων καθορίζονται οι ειδικότερες περιπτώσεις και οι προϋποθέσεις εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος άρθρου.
4. Για την παρακολούθηση της εφαρμογής του παρόντος άρθρου στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων δημιουργείται και λειτουργεί Ολοκληρωμένο Πληροφορικό Σύστημα- διαλειτουργικό και συμβατό με ήδη υπάρχοντα -με φορέα λειτουργίας την Διεύθυνση Παιδείας Ομογενών, Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, Ξένων και Μειονοτικών Σχολείων του Υπουργείου, στην οποία καταχωρίζονται όλα τα δεδομένα ενίσχυσης των εκπαιδευτικών μονάδων.
Σκοπός του Ολοκληρωμένου Πληροφορικού Συστήματος είναι: α) η υποστήριξη του Υπουργείου για τη διαμόρφωση πολιτικής β) ο σχεδιασμός και η οργάνωση της ενίσχυσης των εκπαιδευτικών μονάδων στο εξωτερικό, γ) η εποπτεία και ο συντονισμός ενεργειών για τον έλεγχο των δαπανών ενίσχυσης των εκπαιδευτικών μονάδων στο εξωτερικό, δ) η εποπτεία του έργου εδρών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης
Άρθρο 7
Μόνιμη Διϋπουργική Επιτροπή Συνεργασίας
1. Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων συνεργάζεται με τα συναρμόδια υπουργεία για τη διάδοση της ελληνικής γλώσσας και πολιτισμού στο εξωτερικό. Για την προώθηση της συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, του Υπουργείου Εξωτερικών και της Γενικής Γραμματείας Απόδημου Ελληνισμού ιδρύεται άμισθη Μόνιμη Επιτροπή Συνεργασίας ως όργανο μόνιμης συνεργασίας, η οποία συγκαλείται από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και συνέρχεται τουλάχιστον δύο φορές ετησίως. Στην Επιτροπή μετέχει ένας εκπρόσωπος από κάθε Υπουργείο και ένας εκπρόσωπος της Γενικής Γραμματείας Απόδημου Ελληνισμού, που ορίζεται από τον αρμόδιο Υπουργό και προεδρεύει ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, ενώ παρίσταται ως σύμβουλος και ο εκάστοτε πρόεδρος του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής. Η Επιτροπή έχει ως έργο τον ετήσιο προγραμματισμό και απολογισμό της κοινής δράσης των τριών υπουργείων αναφορικά με την προώθηση της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης και εν γένει της ελληνικής παιδείας και πολιτισμού στο εξωτερικό και συντάσσει ετήσια Έκθεση Προγραμματισμού και Απολογισμού Κοινής Δράσης, η οποία διαβιβάζεται στις αρμόδιες υπηρεσίες των αντίστοιχων Υπουργείων.

Άρθρο 8
Προγράμματα ανταλλαγών
1. Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς του εσωτερικού και του εξωτερικού, μπορεί να οργανώνει προγράμματα ανταλλαγών Ελλήνων μαθητών και εκπαιδευτικών της ημεδαπής με μαθητές και εκπαιδευτικούς ελληνικής ή ξένης καταγωγής από άλλες χώρες σύμφωνα με τα ισχύοντα προγράμματα της ΕΕ.
Άρθρο 9
Πιστοποιητικό ελληνομάθειας
1. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, προβλέπεται η χορήγηση πιστοποιητικών ελληνομάθειας σε ομογενείς και αλλογενείς και καθορίζεται ο τύπος των πιστοποιητικών αυτών, οι προϋποθέσεις για την απόκτησή τους, η διαδικασία και το περιεχόμενο των εξετάσεων, οι προϋποθέσεις συμμετοχής σε αυτές και κάθε σχετική λεπτομέρεια.
2. Το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου, εποπτευόμενο από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, έχει την ευθύνη για τη σύνταξη πλαισίου προδιαγραφών, για τον προσδιορισμό των επιπέδων ελληνομάθειας και για τη διεξαγωγή των εξετάσεων για την πιστοποίηση της επάρκειας ελληνομάθειας.
Το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, βάσει των Προεδρικών Διαταγμάτων 363/15-10-1998 και 60/30-6-2010, είναι ο αρμόδιος φορέας για τη χορήγηση του Πιστοποιητικού Ελληνομάθειας, κατόπιν εξετάσεων, σε πλήρη αντιστοιχία με τα επίπεδα του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες (ΚΕΠΑ).

Άρθρο 10
Μόνιμη Επιτροπή για την παρακολούθηση-προώθηση του έργου φορέων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
1. Συνιστάται Μόνιμη Επιτροπή με τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
α. Την παρακολούθηση του έργου των φορέων ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στο εξωτερικό της περίπτωσης δ της παραγράφου 1 του άρθρου 3.
β. Τη μελέτη του τρόπου ενισχύσεων των φορέων ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στο εξωτερικό της περίπτωσης δ της παραγράφου 1 του άρθρου 3, λαμβάνοντας υπόψη το παρεχόμενο έργο τους και τις συνθήκες λειτουργίας τους, και τη διατύπωση σχετικών εισηγήσεων προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.
γ. Την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου των εκπαιδευτικών που αποσπώνται και υπηρετούν σε φορείς ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στο εξωτερικό της περίπτωσης δ της παραγράφου 1 του άρθρου 3.
2. Η Μόνιμη Επιτροπή είναι επταμελής και αποτελείται από πρόσωπα με εμπειρία στα θέματα των αρμοδιοτήτων της ως εξής: α) τον Πρόεδρο και δύο μέλη που ορίζει με απόφασή του ο Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, ένα εκ των οποίων είναι o Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Παιδείας Ομογενών, Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, Ξένων και Μειονοτικών Σχολείων β) ένα μέλος που ορίζει ο Υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού, γ) δύο μέλη που ορίζει ο Υπουργός Εξωτερικών ένα εκ των οποίων υπηρετεί στη Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού, και δ) ένα μέλος που ορίζεται από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας Τα μέλη μπορεί να ορίζονται με τους αναπληρωτές τους. Η Μόνιμη Επιτροπή συγκροτείται με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού και Εξωτερικών.
Για την αμοιβή ή αποζημίωση των μελών της Μόνιμης Επιτροπής εφαρμόζεται η διάταξη του άρθρου 21 του ν. 4354/2015 (Α΄ 176), όπως εκάστοτε ισχύει.
3. Η επιχορήγηση της παραγράφου 1 χορηγείται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ύστερα από εισήγηση της Μόνιμης Επιτροπής.
4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων καθορίζονται ο τρόπος διαχείρισης των επιχορηγήσεων των προηγούμενων παραγράφων, η διαδικασία απόδοσης των σχετικών λογαριασμών και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται.

ΑΡΘΡΟ 11
Διοίκηση και Εποπτεία
1. Η διοίκηση και εποπτεία της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στο εξωτερικό ασκείται :
α) από τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και από τους συντονιστές εκπαίδευσης στις εκπαιδευτικές μονάδες, με φορές τις ελληνικές διπλωματικές ή προξενικές αρχές. Όταν δεν υπάρχουν συντονιστές εκπαίδευσης, η εποπτεία ασκείται από τις ελληνικές διπλωματικές ή προξενικές αρχές σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων,
β) από τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και από τους συντονιστές εκπαίδευσης στις εκπαιδευτικές μονάδες των οποίων φορείς είναι άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, εφόσον το μεγαλύτερο μέρος του διδακτικού προσωπικού αποσπάται από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Όταν δεν υπάρχουν συντονιστές εκπαίδευσης, η εποπτεία ασκείται από τις ελληνικές διπλωματικές ή προξενικές αρχές σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων,
γ) Στις εκπαιδευτικές μονάδες που εντάσσονται στα σχολεία ξένων χωρών ή διεθνών οργανισμών ή αναγνωρίζονται και επιχορηγούνται από το εκπαιδευτικό σύστημα ξένων χωρών ασκείται από τις αρμόδιες αρχές αυτών.
δ) Για τα δίγλωσσα σχολεία η εποπτεία ορίζεται ρητά στην διακρατική συμφωνία
2. Οι αρμόδιες ελληνικές αρχές επιδιώκουν, στο πλαίσιο διεθνών και διακρατικών συμφωνιών, τη συνεργασία με τις εκπαιδευτικές αρχές των χωρών υποδοχής για την καλύτερη λειτουργία των εκπαιδευτικών μονάδων και των προγραμμάτων της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης.
3. Όργανα διοίκησης των εκπαιδευτικών μονάδων ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης, των οποίων φορείς είναι οι ελληνικές διπλωματικές ή προξενικές αρχές, ορίζονται σύμφωνα με τη νομοθεσία της ημεδαπής.

Αρθρο 12
Όργανα συντονισμού, διοίκησης και εποπτείας
1. Όργανα συντονισμού, διοίκησης και εποπτείας των εκπαιδευτικών μονάδων και του εκπαιδευτικού προσωπικού είναι οι συντονιστές εκπαίδευσης, οι οποίοι, στην περιοχή ευθύνης τους ασκούν καθήκοντα σε θέματα που αφορούν: α) τη λειτουργία όλων των μονάδων που παρέχουν ελληνόγλωσση εκπαίδευση β) το εκπαιδευτικό προσωπικό που αποσπάται ή προσλαμβάνεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων σε εκπαιδευτικές μονάδες γ) το συντονισμό των δράσεων ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης και τη συνεργασία με τις αρχές της χώρας υποδοχής
2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εξωτερικών και Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων αποσπώνται στις ελληνικές διπλωματικές και προξενικές αρχές του εξωτερικού, ανάλογα με τις εκπαιδευτικές ανάγκες, μέχρι δεκαπέντε εκπαιδευτικοί, που ασκούν καθήκοντα συντονιστών εκπαίδευσης, οι οποίοι επιλέγονται κατά τις διατάξεις των παραγράφων …. έως του άρθρου. ..
3. Το έργο των συντονιστών εκπαίδευσης αφορά τους ακόλουθους τομείς και περιλαμβάνει την άσκηση των σχετικών αρμοδιοτήτων στην περιοχή ευθύνης τους:
α. Συμβουλευτικός − επιστημονικός τομέας. αα) Συμβουλευτική και υποστηρικτική εργασία για τους εκπαιδευτικούς, που αποσπώνται ή προσλαμβάνονται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων σε εκπαιδευτικές μονάδες ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης. ββ) Διοργάνωση σε κάθε σχολικό έτος ενδοσχολικών σεμιναρίων επιμόρφωσης δια ζώσης ή και με μεθόδους ψηφιακής διδασκαλίας από απόσταση για τους εκπαιδευτικούς της περιοχής ευθύνης τους σε συνεργασία με τους προϊσταμένους παιδαγωγικής καθοδήγησης της ημεδαπής.
Με υπουργική απόφαση θα ορίζονται σε ετήσια βάση οι σύμβουλοι των ειδικοτήτων των αποσπασμένων εκπαιδευτικών. Η επικοινωνία θα γίνεται με τηλεδιάσκεψη.

β. Διοικητικός − κοινωνικός − μορφωτικός τομέας. αα) Διοίκηση και συντονισμός των εκπαιδευτικών μονάδων, σύμφωνα με το ισχύον νομικό καθεστώς των χωρών υποδοχής. ββ) Συνεργασία με τις ελληνικές διπλωματικές ή προξενικές αρχές για την εφαρμογή της ελληνικής εκπαιδευτικής πολιτικής και συνεργασία με τους ομογενειακούς φορείς. γγ) Συνεργασία με τους φορείς ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στο εξωτερικό για την ενίσχυση, το συντονισμό και τη στήριξη των ενεργειών που αφορούν τη λειτουργία των εκπαιδευτικών μονάδων και την προώθηση της ελληνικής γλώσσας και πολιτισμού. δδ) Συνεργασία με τις ξένες διοικητικές − σχολικές, κυβερνητικές και τοπικές αρχές για την επίλυση προβλημάτων λειτουργίας των εκπαιδευτικών μονάδων και την προώθηση των δίγλωσσων προγραμμάτων σπουδών. εε) Τήρηση στοιχείων και δεδομένων σε ψηφιακή μορφή για τον προσδιορισμό των υπηρεσιακών αναγκών για τις αποσπάσεις εκπαιδευτικών στις εκπαιδευτικές μονάδες και διαβίβασή τους στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων Σύνταξη ετήσιας έκθεσης για την υπάρχουσα κατάσταση και τη λειτουργία της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στην περιοχή ευθύνης τους που θα συμπεριλαμβάνει και την έκθεση για τον προγραμματισμό και τη βιωσιμότητα των εκπαιδευτικών μονάδων

γ. Εποπτικός τομέας. αα) Εποπτικό και καθοδηγητικό έργο για την εφαρμογή των διοικητικών, παιδαγωγικών και άλλων οδηγιών και αποφάσεων του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και ενημέρωση του Υπουργείου με κατάλληλες εισηγήσεις για την εξειδίκευση και την εφαρμογή της εκπαιδευτικής πολιτικής στην περιοχή ευθύνης τους. ββ) Μέριμνα για τη σύνταξη και τη διαβίβαση στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ετήσιων Εκθέσεων ανάλογα με τα ισχύοντα στην ημεδαπή για την αξιολόγηση κάθε εκπαιδευτικού της περιοχής ευθύνης τους. γγ) Μέριμνα για τη σύνταξη έκθεσης αξιολόγησης του εκπαιδευτικού και του έργου του από το ίδρυμα τρ ιτοβάθμιας εκπαίδευσης στο εξωτερικό, στο οποίο έχει αποσπαστεί εκπαιδευτικός, και διαβίβαση στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
4. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων καθορίζονται τα ειδικότερα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες των συντονιστών εκπαίδευσης, η έδρα, η περιοχή ευθύνης τους και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

5. Οι συντονιστές εκπαίδευσης ασκούν, στην περιοχή ευθύνης τους, πειθαρχικές αρμοδιότητες στους εκπαιδευτικούς και στους διοικητικούς υπαλλήλους, που αποσπώνται ή προσλαμβάνονται για τις εκπαιδευτικές μονάδες αντίστοιχες με τις πειθαρχικές αρμοδιότητες των διευθυντών των διευθύνσεων εκπαίδευσης της ημεδαπής.

Άρθρο 13

Καθήκοντα Διευθυντών – Προϊσταμένων σχολικών μονάδων
1. Στις εκπαιδευτικές μονάδες με φορέα τις ελληνικές διπλωματικές ή προξενικές αρχές τοποθετούνται Διευθυντές ή Προϊστάμενοι σχολικών μονάδων σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία της ημεδαπής
2. Τα καθήκοντα των διευθυντών ή προϊσταμένων σχολικών μονάδων και το εβδομαδιαίο ωράριο διδασκαλίας είναι ανάλογα με αυτά που ορίζονται από τις ισχύουσες διατάξεις για τα αντίστοιχα σχολεία της ημεδαπής, εφόσον δεν αντιβαίνουν στις σχετικές διατάξεις που προκύπτουν από διακρατικές συμφωνίες με τη χώρας υποδοχής, άλλως είναι ανάλογα με αυτά που ορίζονται για τη χώρα υποδοχής. Το εβδομαδιαίο ωράριο διδασκαλίας των διευθυντών μπορεί να τροποποιείται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, εφόσον αυτό επιβάλλεται από τις τοπικές συνθήκες. Οι διευθυντές κάθε εκπαιδευτικής μονάδας μεριμνούν για την καταγραφή στο ηλεκτρονικό σύστημα του Υπουργείου όλων των στοιχείων που προβλέπονται και για τη διαβίβαση στο γραφείο του συντονιστή εκπαίδευσης κάθε στοιχείου αναγκαίου για τον προσδιορισμό των υπηρεσιακών αναγκών για την απόσπαση εκπαιδευτικών, καθώς και οποιονδήποτε άλλων μεταβολών αφορούν το μαθητικό δυναμικό.
Ειδικότερα τα τμήματα, που λειτουργούν, τον αριθμό των μαθητών κατά τάξη, τμήμα, κατεύθυνση ή άλλη ενότητα, τις θέσεις εκπαιδευτικών, το ονοματεπώνυμο, το έτος απόσπασης και το υποχρεωτικό ωράριο των εκπαιδευτικών που τις κατέχουν, τον αριθμό των εκπαιδευτικών, που ανήκουν στην εκπαιδευτική μονάδα και τον αριθμό των εκπαιδευτικών, που υπηρετούν σε αυτήν, το ωρολόγιο πρόγραμμα, τη δεύτερη ειδικότητα των εκπαιδευτικών, τη δυνατότητα διδασκαλίας μαθημάτων με δεύτερη ανάθεση και τις κενές θέσεις, που προβλέπεται ότι θα προκύψουν μέχρι τις 31 Αυγούστου του έτους λόγω αυτοδίκαιης αποχώρησης ή παραίτησης εκπαιδευτικών από την υπηρεσία ή λήξης της απόσπασης.
Ειδικότερα για τους εκπαιδευτικούς που το διδακτικό έτος στη χώρα απόσπασης λήγει μετά από την ημερομηνία της αυτοδίκαιης αποχώρησης από την Υπηρεσία επιτρέπεται η παραμονή ως τη λήξη του διδακτικού έτους της χώρας για την εύρυθμη λειτουργία της εκπαιδευτικής μονάδας της αλλοδαπής
Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, ‘Έρευνας και Θρησκευμάτων μπορεί να καθορίζεται κάθε ειδικότερο θέμα για την εφαρμογή της παρούσας.
3. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων μπορεί να ορίζεται ενιαία διεύθυνση γυμνασίων και λυκείων, εφόσον αυτό επιβάλλεται από υπηρεσιακούς λόγους, από τις τοπικές συνθήκες ή σε ολιγοδύναμα σχολεία.
4. Για τους συλλόγους των διδασκόντων εφαρμόζονται όσα ισχύουν για τους συλλόγους διδασκόντων των σχολείων της ημεδαπής, εφόσον δεν αντιβαίνουν στις σχετικές διατάξεις της άλλης χώρας.
Σε Τμήματα Ελληνικής Γλώσσας με πάνω από δύο διδάσκοντες ως Υπεύθυνος ορίζεται ο αρχαιότερος αποσπασμένος και έχει ευθύνη για την λειτουργία των τμημάτων, την καταγραφή των στοιχείων στο Ολοκληρωμένο Πληροφορικό Σύστημα καθώς και την αποστολή τους στο Συντονιστή Εκπαίδευσης.

Αρθρο 14
Επιλογές και τοποθετήσεις
Α. Συντονιστές Εκπαίδευσης
1. Για την επιλογή των συντονιστών εκπαίδευσης εξωτερικού συνιστάται Συμβούλιο Επιλογής, η συγκρότηση του οποίου ορίζεται ως εξής: α) ένα μέλος Δ.Ε.Π. παιδαγωγικού τμήματος ή παιδαγωγικού τομέα τμήματος πανεπιστημίου, που ορίζεται με τον αναπληρωτή του από τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. β) ένας σύμβουλος του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, που ορίζεται με τον αναπληρωτή του από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής. γ) ένας εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών, που ορίζεται με τον αναπληρωτή του από τον Υπουργό Εξωτερικών δ) ένα μέλος από την Γενική Γραμματεία Αποδήμου Ελληνισμού που ορίζεται με τον αναπληρωτή του ε) ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Παιδείας Ομογενών και Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, με αναπληρωτή του Προϊστάμενο Τμήματος της ίδιας Διεύθυνσης. στ) ένα μέλος του επιστημονικού προσωπικού του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης που ορίζεται με τον Αναπληρωτή του από το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης. ζ) ένα μέλος ΔΕΠ ειδικευμένος σε θέματα Σχολικής Ψυχολογίας με τον αναπληρωτή του
2. Το Συμβούλιο Επιλογής συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
Η θητεία των μελών είναι τριετής.
3. Καθήκοντα Προέδρου του Συμβουλίου Επιλογής ασκεί το μέλος της περίπτωσης α΄ που αναπληρώνεται από τον αναπληρωτή του.
4. Γραμματέας του Συμβουλίου Επιλογής με τον αναπληρωτή του ορίζεται με την απόφαση συγκρότησης υπάλληλος της Κεντρικής υπηρεσίας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ή εκπαιδευτικός αποσπασμένος στην υπηρεσία αυτή.
5. Το Συμβούλιο Επιλογής εδρεύει στην Κεντρική υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.
6. Υποψήφιοι για τις θέσεις συντονιστών εκπαίδευσης μπορεί να είναι εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, εφόσον έχουν: α) Δωδεκαετή τουλάχιστον πραγματική υπηρεσία στην εκπαίδευση, από την οποία δέκα έτη τουλάχιστον σε δημόσια σχολεία πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. β) Πολύ καλή γνώση της γλώσσας της χώρας υποδοχής και μία εκ των αγγλικής ή γαλλικής ή γερμανικής γλώσσας.
7. Κατά την επιλογή συνεκτιμώνται η υπηρεσιακή κατάσταση, το διδακτορικό δίπλωμα η συνάφεια με το αντικείμενο της θέσης, οι μεταπτυχιακές σπουδές, η μετεκπαίδευση, η επιμόρφωση, η γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας, η κατοχή και άλλων πανεπιστημιακών πτυχίων, η παιδαγωγική ικανότητα και η εμπειρία σε καθοδηγητικό έργο, η πείρα στη διοίκηση σχολικών μονάδων, γραφείων και διευθύνσεων εκπαίδευσης, η εμπειρία της εκπαίδευσης στο εξωτερικό, η προσωπικότητα, η ικανότητα συνεργασίας, επικοινωνιακές ικανότητες η ικανότητα συνεργασίας με διοικητικές, κυβερνητικές και τοπικές αρχές και με κοινωνικούς φορείς και το αξιόλογο επιστημονικό συγγραφικό έργο.
8. α. Οι συντονιστές εκπαίδευσης, που επιλέγονται με τις διαδικασίες του παρόντος άρθρου τοποθετούνται στις θέσεις για τις οποίες έχουν επιλεγεί και υπηρετούν σε αυτές για τρία έτη, μετά τη συμπλήρωση των οποίων, η απόσπασή τους μπορεί να παρατείνεται, για δύο έτη ακόμη, κατόπιν αιτήσεώς τους, αφού επανακριθούν από το Συμβούλιο Επιλογής της παραγράφου 1 και η προσφορά των υπηρεσιών τους κριθεί ως ικανοποιητική.
Περαιτέρω παράταση της απόσπασης αποκλείεται.
β. Ήδη υπηρετήσαντες συντονιστές έχουν τη δυνατότητα να αιτηθούν νέας απόσπασης ως συντονιστές εκπαίδευσης μετά την παρέλευση μιας πενταετίας και αποκλειστικά για μια ακόμη θητεία.
γ. Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην διαδικασία όσοι εκπαιδευτικοί συνταξιοδοτούνται εντός της θητείας του συντονιστή
9. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων καθορίζονται ειδικότερα τα θέματα που αναφέρονται στην έκδοση προκηρύξεων για πλήρωση των θέσεων των συντονιστών εκπαίδευσης, στα υποβλητέα δικαιολογητικά στοιχεία και στις προθεσμίες υποβολής αυτών, στον τρόπο απόδειξης της γνώσης της ξένης γλώσσας, στην αποτίμηση των κριτηρίων σε αξιολογικές μονάδες, στη διαδικασία επιλογής, στην οποία περιλαμβάνεται και προσωπική συνέντευξη των υποψηφίων με τα μέλη του Συμβουλίου Επιλογής, στη σύνταξη πινάκων επιλογής και τη διάρκεια ισχύος τους, στην τοποθέτηση, στην επανάκριση για παράταση της απόσπασης, στη μετακίνηση, στην καταχώριση των αποσπάσεων στο Πληροφορικό Σύστημα και σε κάθε άλλο σχετικό θέμα.
Η επιλογή πραγματοποιείται σε δύο φάσεις.
α. αξιολόγηση τυπικών προσόντων
β. συνέντευξη και προφορική εξέταση επιπέδου γλώσσας
10.α.Στους συντονιστές εκπαίδευσης που επιλέγονται παρέχεται υποχρεωτικά πριν την ανάληψη των καθηκόντων τους επιμόρφωση σε θέματα διοικητικής/διαχειριστικής/νομικής φύσης σε συνάρτηση με την περιοχή ευθύνης τους.
Β. Οι συντονιστές εκπαίδευσης διατηρούν τις οργανικές τους θέσεις στην εκπαίδευση της Ελλάδας και κατά τη διάρκεια της θητείας τους μπορούν να μετατεθούν ως εκπαιδευτικοί, σύμφωνα με τις διατάξεις, που ισχύουν για τις μεταθέσεις των εκπαιδευτικών.
Β. ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ
11. Η επιλογή των διευθυντών με φορέα τις ελληνικές διπλωματικές ή προξενικές αρχές στην αλλοδαπή σε όσες μονάδες δεν ορίζεται διευθυντής από διακρατική συμφωνία ή άλλες ειδικές περιπτώσεις, γίνεται σε δύο στάδια
α μοριοδότηση ανάλογα με τα τυπικά προσόντα
β με συνέντευξη μετά από εισήγηση του συλλόγου διδασκόντων από το συντονιστή εκπαίδευση και το διευθυντή της ΔΙΠΟΔΕΞΜΣ,
Ο Συντονιστής ορίζει την γραμματειακή υποστήριξη του συλλογικού οργάνου, καθώς και κάθε άλλο θέμα σχετικό με τη λειτουργία του. Η Επιτροπή συνεδριάζει μέσω τηλεδιάσκεψης
Υποψήφιοι για τις παραπάνω θέσεις διευθυντών μπορεί να είναι εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης αντίστοιχα, που υπηρετούν σε εκπαιδευτικές μονάδες του εξωτερικού, εφόσον έχουν και: α) Πενταετή τουλάχιστον πραγματική υπηρεσία στην εκπαίδευση, σε δημόσια σχολεία. β)πολύ καλή γνώση της γλώσσας της χώρας υποδοχής Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων καθορίζονται τα κριτήρια μοριοδότησης και κάθε άλλο θέμα σχετικά με τη διαδικασία επιλογής και τοποθέτησης.
Η διάρκεια της θητείας δεν μπορεί να ξεπερνά τα τρία έτη. Η θητεία λήγει αυτοδίκαια με τη λήξη της απόσπασης του εκπαιδευτικού ή με τη λύση της υπαλληλικής σχέσης.
12. Κατά την επιλογή συνεκτιμώνται η επιμόρφωση, η μετεκπαίδευση, οι μεταπτυχιακές σπουδές, η γνώση τους για τα εκπαιδευτικά πράγματα του εσωτερικού και εξωτερικού, η ικανότητα για την ανάληψη διοικητικών καθηκόντων και μορφωτικών και πολιτιστικών πρωτοβουλιών, η γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας και το συγγραφικό έργο. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων καθορίζονται ειδικότερα τα θέματα που αναφέρονται στη διαδικασία επιλογής διευθυντών, στα υποβλητέα δικαιολογητικά στοιχεία και σε κάθε άλλο σχετικό ζήτημα.
13. Οι διευθυντές εκπαιδευτικών μονάδων, οι οποίοι επιλέγονται με τις διαδικασίες του παρόντος άρθρου υπηρετούν με την ιδιότητα αυτή στις θέσεις, στις οποίες έχουν τοποθετηθεί μέχρι τη λήξη της αρχικής τους απόσπασης ή της παράτασης αυτής, εφόσον έχουν επιλεγεί ως διευθυντές κατά τη διάρκεια της παράτασης.
14 α.Για τους διευθυντές των εκπαιδευτικών μονάδων ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης του εξωτερικού έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 16 Κεφάλαιο Γ΄ παράγραφος 9 του ν. 1566/1985, όπως ισχύουν κάθε φορά.
15 Ειδικά για τους συντονιστές εκπαίδευσης και τους διευθυντές των εκπαιδευτικών μονάδων ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης του εξωτερικού το Συμβούλιο Επιλογής της παραγράφου 1 ασκεί αρμοδιότητες υπηρεσιακού και πειθαρχικού συμβουλίου με τη συμμετοχή και ενός αιρετού μέλους της ανάλογης βαθμίδας
16. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, ύστερα από γνώμη του Συμβουλίου Επιλογής της παραγράφου 1, μπορεί να απαλλάσσονται των καθηκόντων τους συντονιστές εκπαίδευσης, καθώς και διευθυντές σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του εξωτερικού για: α) σοβαρούς προσωπικούς ή οικογενειακούς λόγους ή λόγους υγείας, ύστερα από αίτησή τους και β) για σοβαρό λόγο αναγόμενο σε πλημμελή άσκηση των υπηρεσιακών τους καθηκόντων, όπως ιδίως για αδυναμία άσκησης ελέγχου επί των υπαλλήλων, αδικαιολόγητη επιείκεια ή μεροληψία κατά τη σύνταξη των εκθέσεων αξιολόγησης, μη προσήκουσα συμπεριφορά προς τους πολίτες, ευθυνοφοβία, απροθυμία εφαρμογής νέων μεθόδων οργάνωσης, λειτουργίας και αποδοτικότητας, αδικαιολόγητη καθυστέρηση στη διεκπεραίωση των υποθέσεων, κακή συνεργασία με τους προϊσταμένους, τους υφισταμένους και τα λοιπά στελέχη της διοίκησης της εκπαίδευσης και μειωμένη ποιοτική και ποσοτική απόδοση.

¨Αρθρο 15

Αναπλήρωση
1. Οι συντονιστές εκπαίδευσης εξωτερικού, όταν ελλείπουν ή κωλύονται αναπληρώνονται από δημόσιο εκπαιδευτικό πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που έχει τα προσόντα της παραγράφου… του άρθρου ….ήδη αποσπασμένο, ως τη λήξη της θητείας του αναπληρούμενου Συντονιστή Εκπαίδευσης
14. Στην περίπτωση αυτή οι αναπληρωτές των συντονιστών εκπαίδευσης του εξωτερικού ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, ύστερα από αιτιολογημένη πρόταση της αρμόδιας Διεύθυνσης του Υπουργείου.
3. Όταν ελλείπουν, απουσιάζουν ή κωλύονται διευθυντές εκπαιδευτικών μονάδων ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης του εξωτερικού, ορίζονται αναπληρωτές οι υποδιευθυντές ή αν δεν υπάρχουν αποσπασμένοι εκπαιδευτικοί της ίδιας ή άλλης εκπαιδευτικής μονάδας, με απόφαση του συντονιστή εκπαίδευσης.

Άρθρο 16
Κατηγορίες διδακτικού προσωπικού
1. Το διδακτικό προσωπικό ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης αποτελούν Έλληνες δημόσιοι εκπαιδευτικοί, που έχουν τις απαιτούμενες κατά κλάδο ειδικότητες, με απόσπαση και ομογενείς ή αλλογενείς που έχουν τα κατά νόμο για διορισμό προσόντα και επιλέγονται για πρόσληψη με σύμβαση μετά από προκήρυξη σε κάθε χώρα, λαμβάνοντας υπόψη το θεσμικό πλαίσιο της χώρας. Για τα συντονιστικά γραφεία μετά από προκήρυξη καταρτίζεται πίνακας ομογενών ή αλλογενών εκπαιδευτικών οι οποίοι μπορούν να προσλαμβάνονται ως ωρομίσθιοι για την κάλυψη τοπικών αναγκών. Για τη μοριοδότηση των ανωτέρω λαμβάνονται υπόψη τα ειδικότερα προσόντα και κριτήρια που ισχύουν για την απόσπαση των δημόσιων εκπαιδευτικών και ορίζονται με σχετική απόφαση του Υπουργού Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων Με την ίδια απόφαση ορίζεται και κάθε άλλο θέμα σχετικό με τη διαδικασία πρόσληψης
.
2. Οι εκπαιδευτικοί της παραγράφου 1 επιμορφώνονται α) πριν από την ανάληψη των καθηκόντων τους και β) κατά τη διάρκεια της θητείας τους. Η επιμόρφωση μπορεί να γίνεται και με μεθόδους εξαποστάσεως διδασκαλίας.. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ορίζεται το ειδικότερο περιεχόμενο και η διάρκεια της επιμόρφωσης.
3.. Οι διατάξεις του άρθρου 55 του ν. 1566/1985 εφαρμόζονται αναλόγως και για τις υποχρεώσεις των εκπαιδευτικών, οι οποίοι αποσπώνται στο εξωτερικό.
Άρθρο 17
Αποσπάσεις εκπαιδευτικών − Προσδιορισμός υπηρεσιακών αναγκών

1. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων επιτρέπεται να αποσπώνται στις εκπαιδευτικές μονάδες των περιπτώσεων…. του άρθρου 2, ύστερα από αίτησή τους, δημόσιοι εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής, οι οποίοι: α) έχουν πενταετή εκπαιδευτική υπηρεσία εκ των οποίων τρία έτη να είναι διδακτική σε σχολεία πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. β) έχουν καλή γνώση της γλώσσας της χώρας στην οποία αποσπώνται ή μιας από τις γλώσσες αγγλική, γαλλική ή γερμανική, όταν αυτή δεν είναι η γλώσσα της χώρας απόσπασής τους. γ) για τις περιπτώσεις που απαιτείται διδασκαλία σε δύο γλώσσες να έχει πολύ καλή γνώση της χώρας υποδοχής
2. Για τον προσδιορισμό των υπηρεσιακών αναγκών και την κάλυψή τους σε κάθε εκπαιδευτική μονάδα της παραγράφου 1 με ευθύνη του συντονιστή εκπαίδευσης καταγράφονται στο ηλεκτρονικό σύστημα του γραφείου συντονιστή εκπαίδευσης, αντιστοίχως, και όποτε επέλθει μεταβολή επικαιροποιούνται στοιχεία για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση όπως τα τμήματα, που λειτουργούν, ο αριθμός των μαθητών κατά τάξη, τμήμα, κατεύθυνση ή άλλη ενότητα, οι θέσεις εκπαιδευτικών, το ονοματεπώνυμο, το έτος απόσπασης και το υποχρεωτικό ωράριο των εκπαιδευτικών που τις κατέχουν, ο αριθμός των εκπαιδευτικών, που ανήκουν στην εκπαιδευτική μονάδα και ο αριθμός των εκπαιδευτικών που υπηρετούν σε αυτήν, το ωρολόγιο πρόγραμμα, η δεύτερη ειδικότητα των εκπαιδευτικών, η δυνατότητα διδασκαλίας μαθημάτων με δεύτερη ανάθεση και οι κενές θέσεις που προβλέπεται ότι θα προκύψουν μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους της χώρας υποδοχής λόγω αυτοδίκαιης αποχώρησης ή παραίτησης εκπαιδευτικών από την υπηρεσία ή λήξης της απόσπασης. Τα παραπάνω στοιχεία διαβιβάζονται ηλεκτρονικά κατά την έναρξη του σχολικού έτους με ευθύνη του συντονιστή εκπαίδευσης στην Διεύθυνση Παιδείας Ομογενών και Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και καταχωρίζονται στο Πληροφορικό Σύστημα της παραγράφου … άρθρου 5 και επανυποβάλλονται ανακεφαλαιωτικά και επικαιροποιημένα μέσα στο πρώτο τρίμηνο κάθε ημερολογιακού έτους. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων καθορίζεται κάθε ειδικότερο θέμα για την εφαρμογή της παρούσας.
3. α) Η απόσπαση των εκπαιδευτικών με αποδοχές στην Ελλάδα και επιμίσθιο στο εξωτερικό ή μόνο με αποδοχές γίνεται για τρία συνολικά σχολικά έτη.
Ο χρόνος απόσπασης υπολογίζεται από την έναρξη του σχολικού έτους απόσπασης, εφόσον η ανάληψη υπηρεσίας γίνεται μέσα στο Α΄ τετράμηνο του σχολικού έτους απόσπασης. Η απόσπαση που γίνεται μετά το Α΄ τετράμηνο του σχολικού έτους διαρκεί μέχρι τη λήξη του αντίστοιχου τετραμήνου του τελευταίου σχολικού έτους.
β) Παράταση της απόσπασης μπορεί να χορηγηθεί με αίτηση του εκπαιδευτικού, που υποβάλλεται μέσα στο πρώτο δίμηνο του ημερολογιακού έτους, για δύο ακόμη έτη, κατόπιν εισήγησης του οικείου συντονιστή εκπαίδευσης σχετικά με τις ανάγκες της υπηρεσίας και την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού.
Περαιτέρω παράταση της απόσπασης αποκλείεται.
Εκπαιδευτικοί που δεν έχουν συμπληρώσει τρία συνολικά έτη απόσπασης μπορούν να αποσπαστούν μέχρι τη συμπλήρωση αυτών.
Δυνατότητα νέας απόσπασης στο εξωτερικό δεν υπάρχει για εκπαιδευτικούς που συμπληρώνουν ή έχουν συμπληρώσει πέντε συνολικά έτη απόσπασης. Για όσους έχουν αποσπαστεί με επιμίσθιο, συνεχίζουν με το ίδιο καθεστώς.
γ) Κατ’ εξαίρεση παράταση της απόσπασης μπορεί να γίνει και πέραν της πενταετίας όταν: αα) επιβάλλεται από διακρατικές συμφωνίες,
ββ) οι ανάγκες της Υπηρεσίας είναι επείγουσες και δεν είναι δυνατή η αντικατάσταση του αποσπασμένου. Στην παραπάνω περίπτωση του εδαφίου ββ΄ η παράταση χορηγείται για ένα μόνο σχολικό έτος κατόπιν αξιολόγησης του εκπαιδευτικού από τον οικείο συντονιστή εκπαίδευσης.
δ) Ο αριθμός των εκπαιδευτικών, που αποσπώνται στις εκπαιδευτικές μονάδες της παραγράφου 1 ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Με όμοια απόφαση καθορίζονται η ειδικότερη διαδικασία για την απόσπαση, τα ειδικότερα προσόντα, τα κριτήρια και τα όργανα επιλογής των αποσπασμένων, καθώς και οι ειδικότερες περιπτώσεις απόσπασης εκπαιδευτικών με αποδοχές και επιμίσθιο ή μόνο με αποδοχές.
4. Οι διατάξεις του άρθρου 16 Κεφάλαιο Γ΄ παράγραφος 9 του ν. 1566/1985 (Α΄ 167) εξακολουθούν να ισχύουν.
5. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων επιτρέπεται να αποσπώνται, εκπαιδευτικοί ιερωμένοι (δάσκαλοι ή καθηγητές), ασκώντας παράλληλα, μετά τη λήξη του ωραρίου διδασκαλίας, όπως ορίζεται στο παρόν, και τα ιερατικά τους καθήκοντα. Για τις αποσπάσεις αυτών και την παράταση απόσπασης ισχύουν οι διατάξεις της παραγράφου 3 και επιπλέον απαιτείται άδεια του ιερατικού τους προϊσταμένου στην Ελλάδα, του οικείου μητροπολίτη στη χώρα υποδοχής, καθώς και η σύμφωνη γνώμη του οικείου συντονιστή εκπαίδευσης. Για τα λοιπά θέματα της απόσπασης των εκπαιδευτικών της παρούσας παραγράφου ισχύουν όσα ορίζονται στα άρθρα στο παρόν και στα άρθρα…..
6. Η τοποθέτηση και μετακίνηση των αποσπώμενων εκπαιδευτικών γίνεται με απόφαση του συντονιστή εκπαίδευσης. Σε περίπτωση που λόγω αντικειμενικών συνθηκών ο εκπαιδευτικός πλεονάζει και δεν υπάρχει άλλη θέση να μετακινηθεί, διακόπτεται η απόσπασή του.
Ο εκπαιδευτικός δεν επιτρέπεται να διακόψει την απόσπασή σου μετά την ανάληψη υπηρεσίας στο εξωτερικό εκτός από εξαιρετικά έκτακτο λόγο υγείας και θα πρέπει να υποβάλει τη σχετική αίτηση στο τέλος της διδακτικής χρονιάς.
7. Το ωράριο διδασκαλίας των εκπαιδευτικών που υπηρετούν σε εκπαιδευτικές μονάδες του εξωτερικού καθορίζεται σύμφωνα με το ωράριο απασχόλησης των αντίστοιχων εκπαιδευτικών της ημεδαπής, εφόσον δεν αντίκειται στη νομοθεσία της χώρας υποδοχής, άλλως σύμφωνα με το ωράριο της χώρας υποδοχής.
Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ρυθμίζονται παρεκκλίσεις, εφόσον τούτο επιβάλλουν τοπικές συνθήκες ή εκπαιδευτικές ανάγκες. Με ίδια απόφαση καθορίζεται ο τρόπος συμπλήρωσης του υποχρεωτικού ωραρίου διδασκαλίας και του ωραρίου υποχρεωτικής παραμονής των εκπαιδευτικών στο σχολείο και με ανάθεση εργασιών διοικητικού, πολιτιστικού και μορφωτικού περιεχομένου, καθώς και οι προϋποθέσεις ανάθεσης υπερωριακής διδασκαλίας για τη συμπλήρωση του προγράμματος.
8. Οι διατάξεις του άρθρου 74 του ν. 1566/1985 και του άρθρου 33 του ν. 1824/1988 (Α΄ 296) εφαρμόζονται στους εκπαιδευτικούς των εκπαιδευτικών μονάδων των περιπτώσεων α΄, β΄ και γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου
2. Για την εφαρμογή των διατάξεων αυτών θεωρείται ως εκπαιδευτικός και ο διευθυντής του Γραφείου Παιδείας Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αμερικής.
9. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων αποσπώνται στα ευρωπαϊκά σχολεία και στα σχολεία διεθνών οργανισμών, ύστερα από αίτηση τους, δημόσιοι εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, με αυξημένα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, οι οποίοι έχουν άριστη γνώση της γλώσσας της χώρας στην οποία λειτουργούν τα σχολεία αυτά ή μιας από τις γλώσσες αγγλική, γαλλική, γερμανική, όταν αυτή δεν είναι η γλώσσα της χώρας απόσπασής τους.
Για τις αποσπάσεις στα σχολεία διεθνών οργανισμών ισχύουν οι διατάξεις της παραγράφου 3, εφόσον δεν προσκρούουν σε διεθνή ή διακρατική συμφωνία άλλως οι διατάξεις της συμφωνίας.
10. Οι αποσπάσεις κατά την παράγραφο 9 στα ευρωπαϊκά σχολεία διαρκούν επτά σχολικά έτη μετά από δοκιμαστική περίοδο δύο ετών υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις, που προβλέπονται στο καταστατικό των ευρωπαϊκών σχολείων. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων μπορεί να αυξομειώνεται η διάρκεια της απόσπασης εφόσον αυτό απαιτείται από το καταστατικό των ευρωπαϊκών σχολείων. Παράταση της απόσπασης επιτρέπεται μόνο αν επιβάλλεται από διεθνή ή διακρατική συμφωνία και για το χρόνο, που ορίζεται σε αυτήν. Για τα λοιπά θέματα της απόσπασης των εκπαιδευτικών της παρούσας παραγράφου ισχύουν όσα ορίζονται στο παρόν και στα άρθρα…..
11. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων καθορίζονται η ειδικότερη διαδικασία απόσπασης εκπαιδευτικών στα ευρωπαϊκά σχολεία και στα σχολεία διεθνών οργανισμών, τα ειδικότερα προσόντα, οι όροι, τα κριτήρια, τα όργανα και ο τρόπος επιλογής, καθώς και οι περιπτώσεις απόσπασης αυτών με αποδοχές και επιμίσθιο ή μόνο με αποδοχές ή χωρίς αποδοχές και επιμίσθιο και κάθε άλλο σχετικό θέμα.
13.α) Εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, των οποίων οι σύζυγοι είναι είτε μόνιμοι υπάλληλοι του Υπουργείου Εξωτερικών που υπηρετούν σε αρχή της εξωτερικής υπηρεσίας είτε μόνιμοι υπάλληλοι άλλων Υπουργείων και δημόσιων υπηρεσιών, που υπηρετούν ή είναι διαπιστευμένοι σε αρχή της εξωτερικής υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών, επιτρέπεται να αποσπώνται, με αίτηση τους, για συνυπηρέτηση σε υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ή του Δημοσίου που βρίσκεται στο εξωτερικό στην ίδια πόλη με την αρχή που υπηρετεί ο ή η σύζυγος ή στην ίδια την αρχή ή σε αρχή που εδρεύει στην ίδια πόλη και για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η τοποθέτηση του συζύγου. Η απόσπαση γίνεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και του συναρμόδιου Υπουργού ύστερα από γνώμη του προϊσταμένου της οικείας διπλωματικής ή προξενικής αρχής στην περίπτωση που η απόσπαση γίνεται σε αυτήν. Κατά προτεραιότητα καλύπτονται διδακτικές ανάγκες. β) Οι αποσπώμενοι εκπαιδευτικοί της παραπάνω περίπτωσης α΄ δεν λαμβάνουν επιμίσθιο ή επίδομα υπηρεσίας αλλοδαπής, αλλά μόνον τις αποδοχές του εσωτερικού, οι οποίες τους καταβάλλονται από τον εκκαθαριστή των αποδοχών της οργανικής τους θέσης.
γ) Οι αποσπάσεις εκπαιδευτικών της περίπτωσης α΄ δεν μπορούν να υπερβαίνουν συνολικά τα έξι έτη στη διάρκεια της υπηρεσίας του εκπαιδευτικού και δεν ενεργούνται εάν ο εκπαιδευτικός δεν έχει συμπληρώσει δύο έτη πραγματικής υπηρεσίας στην εκπαίδευση.
Παράταση των αποσπάσεων αυτών αποκλείεται.
δ) Οι διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 10 του ν. 3072/ 2002 (Α΄ 294) εφαρμόζονται και για τη χορήγηση άδειας άνευ αποδοχών στους εκπαιδευτικούς που προβλέπονται στην περίπτωση α΄. Για τα λοιπά θέματα της απόσπασης των εκπαιδευτικών της παρούσας παραγράφου ισχύουν όσα ορίζονται στο παρόν και στα άρθρα…..
14. Η απόσπαση εκπαιδευτικού μπορεί να διακοπεί πριν από τη συμπλήρωση του χρόνου της διάρκειάς της ή της παράτασης στις περιπτώσεις:
α) πλημμελούς άσκησης των καθηκόντων του ή ανεπάρκειας στην άσκηση αυτών ή αδυναμίας ανταπόκρισης στα καθήκοντά του,
β) συχνής και αδικαιολόγητης ή μακράς απουσίας από τα καθήκοντά του.
γ) υποβολής σχετικής αίτησης από τον εκπαιδευτικό, εφόσον συντρέχουν σοβαροί λόγοι που αιτιολογούνται ειδικά και δεν διαταράσσεται η εύρυθμη λειτουργία της εκπαιδευτικής μονάδας.
δ) όταν η παραμονή του εκπαιδευτικού στη θέση απόσπασης δεν δικαιολογείται από υπηρεσιακές ανάγκες, σύμφωνα με τα στοιχεία που τηρούνται στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.
ε) για την εξυπηρέτηση επιτακτικών υπηρεσιακών και εκπαιδευτικών αναγκών της ημεδαπής. Η διακοπή της απόσπασης γίνεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ύστερα από εισήγηση για τις περιπτώσεις α΄ και β΄ του οργάνου επιλογής της περίπτωσης δ΄ της παραγράφου 3, το οποίο εκτιμά πραγματικά περιστατικά, όπως αυτά συνάγονται από τις ετήσιες Εκθέσεις Αξιολόγησης του εκπαιδευτικού ή τις αναφορές του συντονιστή εκπαίδευσης και του προϊσταμένου της εκπαιδευτικής μονάδας.
15. Εκπαιδευτικοί που αποσπώνται στο εξωτερικό ή των οποίων η απόσπαση παρατείνεται υποχρεούνται να παραμείνουν στο εξωτερικό για όλη τη διάρκεια της απόσπασης ή της παράτασης.
Η παροχή του επιμισθίου είναι σε άμεση συνάρτηση με την παροχή διδακτικού έργου, Αν για οποιοδήποτε λόγο, ο εκπαιδευτικός κατά τη διάρκεια της απόσπασής του δεν παρέχει διδακτικό έργο πέραν του διμήνου, η παροχή επιμισθίου διακόπτεται για να επαναληφθεί όταν αναλάβει και πάλι τα καθήκοντα του.
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδεία, Έρευνας και Θρησκευμάτων καθορίζεται το ύψος του επιμισθίου σε κάθε χώρα για τους εκπαιδευτικούς και τους συντονιστές, οι όροι και διαδικασία χορήγησής του.
Σε περίπτωση διακοπής της απόσπασης του εκπαιδευτικού κατά τις περιπτώσεις α΄ και β΄ της παραγράφου 14 κατά τη διάρκεια της απόσπασης ή της παράτασής της, ο εκπαιδευτικός επιστρέφει τα έξοδα πρώτης μετάβασης και δεν λαμβάνει τα έξοδα επιστροφής στην Ελλάδα. Σε περίπτωση διακοπής της απόσπασης του εκπαιδευτικού κατά την περίπτωση γ΄ της παραγράφου 14 κατά τη διάρκεια των τριών ετών της απόσπασής του, ο εκπαιδευτικός επιστρέφει τα έξοδα πρώτης μετάβασης και δεν λαμβάνει τα έξοδα επιστροφής στην Ελλάδα.
16. Εκπαιδευτικοί που αποσπώνται στο εξωτερικό και των οποίων η απόσπαση ή η παράτασή της διακόπτεται κατά τις περιπτώσεις α΄ και β΄ της παραγράφου 14 δεν μπορούν να υποβάλουν νέα αίτηση απόσπασης. Εκπαιδευτικοί, των οποίων η απόσπαση ή η παράτασή της διακόπτεται κατά την περίπτωση γ΄ της ίδιας παραγράφου δεν μπορούν να υποβάλουν αίτηση απόσπασης για τα δύο σχολικά έτη μετά τη διακοπή.

Άρθρο 18
Λοιπά θέματα διοίκησης και εποπτείας
1. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ρυθμίζονται τα θέματα οργάνωσης και λειτουργίας των γραφείων συντονιστών εκπαίδευσης και κάθε άλλο σχετικό θέμα.
2. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και των συναρμόδιων Υπουργών μπορεί να ανατίθενται νομικές υποθέσεις της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στο εξωτερικό σε νομικό που διαμένει στην ξένη χώρα, με αμοιβή κατά περίπτωση, εφόσον στη χώρα αυτή δεν υπάρχει νομικός σύμβουλος στην οικεία ελληνική διπλωματική ή προξενική αρχή ή αυτός που υπάρχει δεν επαρκεί.
3. Στους αποσπώμενους κατά τις διατάξεις του παρόντος νόμου, όταν συντρέχουν σοβαροί λόγοι που επιβάλλουν τη μετάβασή τους στην Ελλάδα χορηγείται ειδική άδεια μέχρι επτά ημέρες κάθε έτος. Αρμόδια όργανα για τη χορήγηση των αδειών της παρούσας είναι: α) για τους συντονιστές εκπαίδευσης ο Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και β) για τους λοιπούς εκπαιδευτικούς και διοικητικούς υπαλλήλους ο συντονιστής εκπαίδευσης. Οι συντονιστές εκπαίδευσης είναι αρμόδιοι και για τη χορήγηση στους εκπαιδευτικούς κανονικής άδειας, ειδικής άδειας, άδειας για επιμορφωτικούς ή επιστημονικούς λόγους ή άδειες εξετάσεων.
4. Η Διεύθυνση Παιδείας Ομογενών, Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, Ξένων και Μειονοτικών Σχολείων, στο πλαίσιο άσκησης των αρμοδιοτήτων της α) συνεργάζεται με τα συναρμόδια υπουργεία των ξένων χωρών καθώς και με επιστημονικούς, ερευνητικούς, κοινωνικούς φορείς και ιδρύματα της ημεδαπής και της αλλοδαπής, β) επιθεωρεί διασφαλίζοντας την εμπιστευτικότητα εκπαιδευτικές μονάδες της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης του εξωτερικού ακόμα και με επιτόπιες επισκέψεις κατόπιν απόφασης του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, συμπεριλαμβανομένων οικονομικών θεμάτων σε συνεργασία με τη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών γ)παρακολουθεί σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων τα αποτελέσματα επιτυχίας πρόσβασης στην Τριτοβάθμιας Εκπαίδευση των μαθητών των φορέων ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στο εξωτερικό, δ) υποβάλλει προτάσεις προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για τη βελτίωση του τρόπου λειτουργίας της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στο εξωτερικό

Αρθρο 19
Γραφεία συντονιστών εκπαίδευσης Διοικητικοί υπάλληλοι με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου

1. Τα γραφεία των συντονιστών εκπαίδευσης στελεχώνονται με διοικητικούς υπαλλήλους, που αποσπώνται για το σκοπό αυτόν και δεν μπορούν να είναι περισσότεροι από τρεις ανά γραφείο. Αποσπασμένοι εκπαιδευτικοί μπορούν να συμπληρώνουν ωράριο στα γραφεία αυτά με απόφαση του οικείου συντονιστή εκπαίδευσης. ….. Η συμπλήρωση ωραρίου δεν μπορεί να υπερβαίνει το 50% του υποχρεωτικού ωραρίου του εκπαιδευτικού.
2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εξωτερικών και Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων μπορεί να αποσπώνται διοικητικοί υπάλληλοι αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων σε γραφεία συντονιστών εκπαίδευσης, εφόσον διαπιστώνεται η ύπαρξη υπηρεσιακών αναγκών. Οι αποσπώμενοι διοικητικοί υπάλληλοι πρέπει να έχουν διοικητική εμπειρία τουλάχιστον δύο ετών, καλή γνώση της γλώσσας της χώρας απόσπασης και ελλείψει αυτών μιας από τις γλώσσες αγγλική, γαλλική ή γερμανική, εφόσον αυτή δεν είναι η γλώσσα της χώρας απόσπασης, καθώς και επαρκείς γνώσεις πληροφορικής. Οι διατάξεις των παραγράφων …. του άρθρου εφαρμόζονται ανάλογα για τους διοικητικούς υπαλλήλους και για τις αποσπάσεις αυτών.
3. Για περιοδικές ανάγκες των γραφείων των συντονιστών εκπαίδευσης και των σχολείων, με φορείς τις ελληνικές διπλωματικές ή προξενικές αρχές μπορεί να προσλαμβάνεται κατά τις διατάξεις του ν. 2190/1994 (Α΄ 28) προσωπικό, πέραν του εκπαιδευτικού ή διδακτικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, η διάρκεια της οποίας μπορεί να είναι ίση με την αντίστοιχη σχολική περίοδο, σύμφωνα με το πρόγραμμα του σχολείου.
Αποκλείεται η αναγνώριση των συμβάσεων αυτών ως συμβάσεων αορίστου χρόνου.

Άρθρο 20
Διάθεση και τοποθέτηση εκπαιδευτικών

1. Οι εκπαιδευτικοί της παραγράφου 1 του άρθρου … τίθενται στη διάθεση των συντονιστών εκπαίδευσης ή των διπλωματικών ή προξενικών αρχών, όπου δεν υπάρχουν συντονιστές και τοποθετούνται σε εκπαιδευτικές μονάδες των περιπτώσεων….΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 2 της περιοχής ευθύνης τους.
2. Εκπαιδευτικοί, που υπηρετούν σε εκπαιδευτικές μονάδες των περιπτώσεων α΄ και β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 2 των οποίων φορέας δεν είναι οι ελληνικές διπλωματικές ή προξενικές αρχές και διορίζονται κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους στη δημόσια εκπαίδευση της ημεδαπής, δικαιούνται παράταση ορκωμοσίας μέχρι το τέλος του διδακτικού έτους της χώρας όπου εργάζονται.
3. Υπεράριθμος εκπαιδευτικός στο εξωτερικό κρίνεται ο τελευταίος τοποθετηθείς και σε περίπτωση ταυτόχρονης τοποθέτησης ο εκπαιδευτικός με τη χαμηλότερη σειρά στον πίνακα επιλογής.

Μεταβατικές διατάξεις
1 Εκπαιδευτικοί που υπηρετούν σε εκπαιδευτικές μονάδες του άρθρου … με απόσπαση για χρονικό διάστημα άνω των 10 ετών συνεχόμενα, και είναι ομογενείς οι ίδιοι ή έχουν σύζυγο ομογενή ή αλλογενή, μόνιμο κάτοικο του εξωτερικού στη χώρα απόσπασης τους, μπορούν να αποσπώνται ως τη συνταξιοδότησή τους μετά από ετήσια αίτηση παράτασης όπου θα ελέγχεται :
I. η μόνιμη εγκατάσταση και αδιάκοπη εργασιακή σχέση με τη χώρα υποδοχής του/της συζύγου ένα μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, π.χ. τα οκτώ (8) τελευταία χρόνια

II. Ο γάμος θα πρέπει να έχει προηγηθεί τουλάχιστον τρία (3) χρόνια πριν την αίτηση πρώτης παράτασης πέραν της πενταετίας.

III. πολύ καλή γλωσσομάθεια της χώρας διαμονής.
Οι ανωτέρω εκπαιδευτικοί χάνουν την οργανική τους θέση στην ημεδαπή.
Σε περίπτωση που η εκπαιδευτική μονάδα που υπηρετούν κλείσει ή συγχωνευθεί ή δεν υπάρχει ανάγκη κάλυψης κενού λόγω διακρατικής συμφωνίας οφείλουν να επιστρέψουν στην Διεύθυνση Εκπαίδευσης της ημεδαπής στη διάθεση της οποίας βρίσκονται
2 Εκπαιδευτικές μονάδες που λειτουργούν αποκλειστικά με ελληνόγλωσσο πρόγραμμα μετατρέπονται σταδιακά μετά από σχετικές διμερείς συμφωνίες σε δίγλωσσες
Στους μαθητές των δίγλωσσων εκπαιδευτικών μονάδων χορηγείται τίτλος σπουδών που αναγνωρίζεται ως ισότιμος των τίτλων των αντίστοιχων σχολείων της ημεδαπής και της ξένης χώρας.

 

ΟΜΟΓΕΝΕΙΑ

Εκδηλώσεις μνήμης για τα 79 χρόνια από την απελευθέρωση του στρατοπέδου Ράβενσμπρουγκ

Published

on

Από

Πηγή φωτογραφίας: Hellenische Gemeinde zu Berlin e.V.

Εκδηλώσεις μνήμης θα πραγματοποιηθούν την Κυριακή 14 Απριλίου 2024, με αφορμή τα 79 χρόνια από την απελευθέρωση του στρατοπέδου συγκέντρωσης Ράβενσμπρουγκ από τον Κόκκινο Στρατό.

Η κεντρική εκδήλωση μνήμης θα πραγματοποιηθεί από τις 10:00 έως τις 13:00.

Την εκδήλωση διοργανώνουν το Ravensbrück Memorial and Memorial, η Διεθνής Επιτροπή Ravensbrück και οι Δικοί μας φίλοι του Στρατοπέδου/ Freundeskreis Ravensbrück Berlin, με την υποστήριξη της Πρεσβείας της Ελλάδος, της Ελένης Winckel (IRK-ICR) Μέλους της Διεθνούς Επιτροπής Ravensbrück, καθώς και της Πηγής Μουρμούρη.

Μετά την κατάθεση στεφάνων στο μνημείο της Tragende, θα γίνει συνάντηση μπροστά στην ελληνική μαρμάρινη πλάκα. Εκεί, ο κ. Κλουβάτος, πρόξενος της Ελλάδος στο Βερολίνο, θα απευθύνει έναν μικρό χαιρετισμό, θα αναγνωστούν τα ονόματα των πρώην Κρατούμενων και εν συνεχεία η Ελληνογερμανική χορωδία Πολυφωνία θα τραγουδήσει μεταξύ άλλων γνωστά τραγούδια από τον κύκλο Μάουτχάουζεν, που μελοποίησε ο
Μίκης Θεοδωράκης σε στίχους, του Ιάκωβου Καμπανέλλη.

Αξίζει να αναφερθεί ότι δεν θα υπάρχει οργανωμένη μεταφορά. Η μετάβαση στο Ράβενσμπρουγκ μπορεί να γίνει με ιδιωτικά μέσα ή Μέσα Μαζικής Μεταφοράς.Το Ράβενσμπρουκ ήταν το μεγαλύτερο στρατόπεδο συγκέντρωσης μόνο για γυναίκες στην Ευρώπη. Πάνω από 120.000 γυναίκες από όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, Ανάμεσα στις κρατούμενες ήταν και εκατοντάδες Ελληνίδες.

Οι Φυλακισμένες στο Ραβενσμπρουκ ήταν αντιστασιακές, πολιτικές αντίπαλοι ή απλώς γυναίκες που δεν ταίριαζαν στην κοινωνία των Ναζί. Τουλάχιστον 30.000 γυναίκες πέθαναν μέσα στο στρατόπεδο. Άλλες σε θαλάμους αερίων, άλλες δια πυροβολισμού, άλλες κρεμάστηκαν, πέθαναν από την πείνα, τις ασθένειες ή δούλεψαν μέχρι θανάτου.

Η μεταχείρισή τους από άλλες γυναίκες, τις δεσμοφύλακες ήταν βίαιη και φρικιαστική. Βασανίστηκαν, χτυπήθηκαν ή δολοφονήθηκαν. Μάλιστα, είχαν δώσει ονόματα στις δήμιους τους: “Bloody Brygyda” και “Revolver Anna” είναι μερικά από αυτά.

Μετά τον πόλεμο, ήρθαν οι δίκες του 1945 για τα εγκλήματα πολέμου από τους Ναζί. Από τις χιλιάδες γυναίκες που εργάστηκαν ως δεσμοφύλακες, όμως, μόνο 77 έφτασαν σε δίκη και λίγες ήταν αυτές που καταδικάστηκαν.

Θεώρησαν τους εαυτούς τους αδαείς βοηθούς της Γερμανικής πατριαρχικής κοινωνίας. Οι περισσότερες άλλαξαν όνομα, έκαναν οικογένεια και δεν ξαναμίλησαν για το παρελθόν.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εκδήλωση μπορείτε να καλείτε στα τηλέφωνα:

Ελένη Βίνκελ-Μωραΐτου, 01709859258

Πηγή Μουρμούρη, 01631580713


Continue Reading

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Δυνατότητα άσκησης του εκλογικού δικαιώματος με επιστολική ψήφο στους εκλογείς της ΕΕ

Published

on

Από

Πηγή φωτογραφίας: Dimitris Papamitsos

Τροποποιούνται / συμπληρώνονται διατάξεις του ν.5083/2024 αναφορικά με τη δυνατότητα άσκησης του εκλογικού δικαιώματος με επιστολική ψήφο για την εκλογή ευρωβουλευτών, με τροπολογία που κατατέθηκε στο νομοσχέδιο του υπουργείου Υγείας, από τους συναρμόδιους υπουργούς.

Με την τροπολογία:

Επιτρέπεται η άσκηση του εκλογικού δικαιώματος με επιστολική ψήφο και από Ευρωπαίους πολίτες που είναι εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους των εκλογέων Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με την οριζόμενη διαδικασία.

– Εισάγεται, εναλλακτικά, η δυνατότητα επιβεβαίωσης, από τον ανάδοχο παροχής ταχυδρομικών ή ταχυμεταφορικών υπηρεσιών, της ταυτότητας του εκλογέα με χρήση Προσωπικού Αριθμού Ταυτοποίησης (ΡΙΝ), κατά την παραλαβή των ειδικών φακέλων ψηφοφορίας και την επιστροφή της επιστολικής ψήφου.Επανακαθορίζεται η προβλεπόμενη, σε βάρος του αναδόχου ή των αναδόχων παροχής ταχυδρομικών ή ταχυμεταφορικών υπηρεσιών, ποινική ρήτρα σε περίπτωση παραβίασης της υποχρέωσης εξακρίβωσης της ταυτότητας του παραλήπτη από τον διανομέα. (Κατά τα ισχύοντα, ορίζεται στο ποσό των 10.000 ευρώ και προτείνεται στη διπλάσια της προβλεπόμενης στους Γενικούς Όρους Ανάληψης Μεταφοράς του αναδόχου αποζημίωσης για απώλεια φακέλου).

– Παρέχεται η δυνατότητα να πραγματοποιείται αποστολή ειδικών φακέλων ψηφοφορίας σε χώρες που βρίσκονται σε εμπόλεμη κατάσταση.

– Προβλέπεται η δυνατότητα ειδοποίησης για διορισμό τους και με ηλεκτρονικό τρόπο, του προέδρου και των μελών των Επιτροπών Συλλογής Επιστολικής Ψήφου καθώς και του προέδρου και των μελών των Εφορευτικών Επιτροπών Διαλογής Επιστολικής Ψήφου και των αναπληρωματικών μελών αυτών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ


Continue Reading

ΟΜΟΓΕΝΕΙΑ

Ψήφισμα συμπαράστασης στον εκλεγμένο Δήμαρχο Μπελέρη από τους Έλληνες Αιρετούς Αυτοδιοίκησης της Ευρώπης

Published

on

Από

Πηγή φωτογραφίας: Δίκτυο Ελλήνων Αιρετών Αυτοδιοίκησης της Ευρώπης

Το Δίκτυο Ελλήνων Αιρετών Αυτοδιοίκησης της Ευρώπης εκφράζει την έντονη ανησυχία του για την εφαρμογή του Κράτους Δικαίου στην Αλβανία, σε σχέση με τις διαδικασίες που ακολουθήθηκαν με την προφυλάκιση και την πρωτόδικη απόφαση για την επιβολή ποινής δύο ετών στον εκλεγμένο Δήμαρχο Χειμάρρας, Φρέντι Μπελέρη.

Η παραπάνω απόφαση τον εμποδίζει να αναλάβει τα καθήκοντά του, ενώ παράλληλα διατηρούσε μέχρι την πρόσφατη σύλληψή του, στη δημαρχία τον ηττηθέντα υποψήφιο, σημειώνει το Δίκτυο Ελλήνων Αιρετών και προσθέτει:

Η Αλβανία, ως χώρα υποψήφια προς ένταξη στην Ε.Ε., οφείλει να σέβεται τα αποτελέσματα των εκλογών, να διαφυλάττει το δικαίωμα των πολιτών για δίκαιη δίκη έξω από κυβερνητικές παρεμβάσεις και να προστατεύει τα δικαιώματα της ελληνικής μειονότητας”.Το Δίκτυο Ελλήνων Αιρετών Αυτοδιοίκησης της Ευρώπης “εκφράζει τη συμπαράστασή του στον εκλεγμένο Δήμαρχο Φρέντι Μπελέρη και προσβλέπει ότι θα υπάρξει δίκαιη και αμερόληπτη δίκη στον δεύτερο βαθμό δικαιοδοσίας” καταλήγει το ψήφισμα των Ελλήνων Αιρετών Αυτοδιοίκησης της Ευρώπης.


Continue Reading

ΟΜΟΓΕΝΕΙΑ

Ελληνική βραδιά στο Volksfest της Νυρεμβέργης

Published

on

Από

Πηγή φωτογραφίας: „ΦΙΛΟΣ“ α.Σ.

Με αφορμή τα 25 χρόνια αδελφοποίησης Νυρεμβέργης – Καβάλας, αλλά και την ευτυχή σύμπτωση ότι το Ελληνικό Πάσχα απέχει 5 βδομάδες από το καθολικό, προσκάλεσε η διοίκηση του πανηγυριού της Νυρεμβέργης να διοργανώσουν μια “Ελληνική βραδιά” την Πέμπτη μετά το καθολικό Πάσχα, την γνωστή σαν “διεθνή μέρα”.

Πηγή φωτογραφίας: „ΦΙΛΟΣ“ α.Σ.

Την ημέρα της έναρξης του πανηγυριού, στις 30 Μαρτίου, παρήλασαν όλοι οι Εθνικοτοπικοί σύλλογοι, η Ελληνική Κοινότητα Νυρεμβέργης και ο σύλλογος αδελφοποίησης „ΦΙΛΟΣ“, με τις εθνικοτοπικές ενδυμασίες, ζωντανεύοντας τα εγκαίνια.

Πηγή φωτογραφίας: „ΦΙΛΟΣ“ α.Σ.

Την Πέμπτη 4/4, από τις 18.00 (6.00 μμ), ξεκίνησε η ελληνική εκδήλωση.

Πηγή φωτογραφίας: „ΦΙΛΟΣ“ α.Σ.

Παρά την καταιγίδα κατά την διάρκεια της έναρξης παρουσιάστηκε ένα ποικίλο πρόγραμμα με παραδοσιακούς χορούς από όλη την Ελλάδα, θέατρο, χορωδία και ζωντανή λαϊκή μουσική.

Πηγή φωτογραφίας: „ΦΙΛΟΣ“ α.Σ.

Η Ελληνική Κοινότητα Νυρεμβέργης και ο σύλλογος αδελφοποίησης „ΦΙΛΟΣ“ είχαν οργανώσει ένα περίπτερο με φυλλάδια, τουριστικό και πληροφοριακό υλικό.

Πηγή φωτογραφίας: „ΦΙΛΟΣ“ α.Σ.

Φυσικά τον πρώτο λόγο για τους επισκέπτες είχε το πατροπαράδοτο ελληνικό καλωσόρισμα. Μακεδονικό κρασί και Ούζο Καβάλας με ελίτσες, πιπεριές κτλ. έδιναν μια πρώτη γεύση ελληνικής φιλοξενίας.

Πηγή φωτογραφίας: „ΦΙΛΟΣ“ α.Σ.

Το πρόγραμμα θα τελείωνε, σύμφωνα με τους διοργανωτές, στις 21.30 (09.30 μμ) αλλά το κέφι, ο χορός, η ζωντάνια και το τραγούδι κράτησαν πολύ περισσότερο τους θαμώνες.

Πηγή φωτογραφίας: „ΦΙΛΟΣ“ α.Σ.

Η Ελληνική Κοινότητα Νυρεμβέργης και ο σύλλογος αδελφοποίησης „ΦΙΛΟΣ“ συγχαίρουν τους συμπατριώτες μας “για την ψυχή, ζωντάνια και εγωισμό που έβγαλαν παρουσιάζοντας ένα υπέροχο πρόγραμμα” ενώ, παράλληλα, ευχαριστούν ολόψυχα και τους Έλληνες εισαγωγείς που ήταν χορηγοί.

Πηγή φωτογραφίας: „ΦΙΛΟΣ“ α.Σ.

Τελευταίες Δημοσιεύσεις

Continue Reading

ΟΜΟΓΕΝΕΙΑ

Στη Βουλή των Ελλήνων για πρώτη φορά το έργο των Charter Schools της Αμερικής

Published

on

Από

Πηγή φωτογραφίας: Φίλιππος Φόρτωμας

Συνεχίζεται ο κύκλος παρουσιάσεων, ενημερώσεων και διάδρασης με φορείς της ελληνικής διασποράς, με πρωτοβουλία του βουλευτή Κυκλάδων της Νέας Δημοκρατίας, Φίλιππου Φόρτωμα, υπό την ιδιότητά του ως Πρόεδρος της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Ελληνισμού της Διασποράς.

Κατά την τελευταία συνεδρίαση της Επιτροπής, παρουσιάστηκε «Το έργο των Charter Schools της Αμερικής για την ελληνική γλώσσα και τον πολιτισμό», μια ενέργεια η οποία συμβάλλει καθοριστικά στη διατήρηση της ελληνικής γλώσσας ως κυρίαρχου στοιχείου και κρίκου με τη νέα γενιά Ελλήνων της ομογένειας.

Στην Επιτροπή συμμετείχαν η κ. Στέλλα Κοκόλη, Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Ελλήνων Εκπαιδευτικών Αμερικής και Μέλος του Αρχιεπισκοπικού Συμβουλίου Παιδείας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αμερικής, η κ. Παναγιώτα Πεχλιβανίδου, Αναπληρώτρια Συντονίστρια Εκπαίδευσης στο Γενικό Προξενείο Νέας Υόρκης, η κ. Ιωάννα Λεκκάκου, Γενική Διευθύντρια του Odyssey Charter School στο Delaware, ο κ. Ματθαίος Σταμούλης, Γενικός Διευθυντής του Σχολείου «Ακαδημία Σωκράτης» στη Βόρεια Καρολίνα, η κ. Κωνσταντίνα Καπετανάκη, Εκπρόσωπος του Hellenic Classical Charter School στο Brooklyn και στο Staten Island, ο κ. Γεώργιος Καφκούλης, Πρόεδρος και συνιδρυτής των Archimedean Schools και η κυρία Σεβαστή Βαρυτιμίδου, Εκπρόσωπος της Αθηναϊκής Ακαδημίας στο Clearwater, η οποία συμμετείχε μέσω τηλεδιάσκεψης.

Πηγή φωτογραφίας: Φίλιππος Φόρτωμας

Οι συμμετέχοντες μίλησαν για το έργο τους στο πλαίσιο των Charter Schools, το οποίο έχει στόχο τη διάδοση της ελληνικής γλώσσας, της ελληνικής γραμματείας και του ελληνικού πολιτισμού σε Έλληνες μαθητές και μη και ενημέρωσαν τα μέλη της Επιτροπής με στοιχεία σχετικά με τις επιδόσεις των μαθητών αυτών που μετέχουν σε προγράμματα της ελληνικής παιδείας, ανεξαρτήτως της εθνικότητάς τους.

Στην συνέχεια ακολούθησε ένας εξαιρετικά γόνιμος διάλογος στο πλαίσιο της Επιτροπής σχετικά, τόσο με την δομή και τον τρόπο λειτουργίας των Charter Schools, αλλά και τον τρόπο χρηματοδότησής τους και τις δραστηριότητες των μαθητών που συμμετέχουν σε αυτά.

Αξίζει να σημειωθεί ότι αυτή ήταν η πρώτη φορά κατά την οποία εισήχθη προς συζήτηση στην Επιτροπή θέμα σχετικό με την λειτουργία των Charter Schools και τον ρόλο τους στην διάδοση της ελληνικής γλώσσας και του πολιτισμού στην Αμερική, γεγονός που χαιρετίστηκε με εξαιρετική θέρμη εκ μέρους των εκπροσώπων των καθηγητών που συμμετείχαν στην Επιτροπή.

Πηγή φωτογραφίας: Φίλιππος Φόρτωμας

Μετά τη συνεδρίαση, ο κ. Φόρτωμας δήλωσε: «Είχαμε την χαρά και την τιμή να φιλοξενήσουμε σήμερα στην συνεδρίαση της Επιτροπής μας Έλληνες καθηγητές, οι οποίοι εργάζονται με στόχο να μεταλαμπαδεύσουν την ελληνική γλώσσα και τον πολιτισμό όχι μόνο σε επόμενες γενιές Ελλήνων, αλλά και σε παιδιά με διαφορετικές εθνικότητες, δημιουργώντας κάθε μέρα χιλιάδες νέους πρεσβευτές της γλώσσας και του πολιτισμού μας, στα πέρατα του κόσμου.

Το έργο τους είναι τόσο σπουδαίο και η ανάδειξή του για πρώτη φορά στο πλαίσιο της Επιτροπής Ελληνισμού της Διασποράς ήταν το ελάχιστο που μπορούσαμε να κάνουμε, ώστε να ξεκινήσει ο δημόσιος διάλογος για την καταγραφή και αντιμετώπιση με την συμβολή της ελληνικής πολιτείας τυχόν ζητημάτων που αντιμετωπίζουν».


Continue Reading

ΟΜΟΓΕΝΕΙΑ

Ενημερωτικές συναντήσεις της ΟΕΚ Γερμανίας με Κοινότητες

Published

on

Από

Πηγή φωτογραφίας: ΟΕΚ Γερμανίας

Συνάντηση των ελληνικών Κοινοτήτων Brühl, Aachen, Bergisch Gladbach και Κολωνίας πραγματοποιήθηκε στην έδρα της ΟΕΚ, στην Κολωνία, το Σάββατο 30 Μαρτίου.

Στην συνάντηση το Προεδρείο και το ΔΣ της ΟΕΚ εκπροσωπήθηκε από τον ταμία, Κοσμά Λουτσόπουλο.

Συζητήθηκε η κατάσταση στις κοινότητες, καθώς επίσης και η πορεία των κοινοτήτων προς το συνέδριο της ΟΕΚ, που έχει προγραμματιστεί για το τέλος Νοεμβρίου του 2024.

Επίσης συζητήθηκε η ανάγκη για όσο το δυνατόν στενότερη συνεργασία μεταξύ των κοινοτήτων, προκειμένου να αντιμετωπιστούν κοινές προκλήσεις και να προωθηθεί η αλληλεγγύη και η αλληλοβοήθεια, να προγραμματιστούν πιθανές κοινές δράσεις για την προώθηση της ανταλλαγής απόψεων, κυρίως σε θέματα πολιτισμού και ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης, καθώς και για την ενίσχυση των κοινωνικών δικαιωμάτων των κατοίκων της περιοχής.

Ο στόχος είναι η δημιουργία και η εξασφάλιση δυναμικών και βιώσιμων κοινοτήτων, που θα μπορούν να αντιμετωπίσουν μαζί τις προκλήσεις που παρουσιάζονται.

Κλείνοντας, η ΟΕΚ ευχήθηκε στα νεοεκλεγέντα ΔΣ των κοινοτήτων καλή επιτυχία και συνεργασία!


Continue Reading
Advertisement Europolitis
Advertisement Europolitis

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΔΙΑΔΩΣΤΕ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΟΛΙΤΗ

Advertisement Europolitis
Advertisement Europolitis
Advertisement Europolitis

ΕΝΤΥΠΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ – GEDRUCKTE VERSIONEN

Like us on Facebook

Advertisement
ΕΛΛΑΔΑ7 ώρες ago

Προβολή Νάξου και μικρών Κυκλάδων σε διεθνή ΜΜΕ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ9 ώρες ago

Προχωρά η αποκατάσταση του Αρχαίου Θεάτρου Δελφών

ΓΕΡΜΑΝΙΑ14 ώρες ago

Γερμανία: Με απαγόρευση κυκλοφορίας των αυτοκινήτων τα Σαββατοκύριακα “απειλεί” το υπ. Μεταφορών

ΟΜΟΓΕΝΕΙΑ15 ώρες ago

Εκδηλώσεις μνήμης για τα 79 χρόνια από την απελευθέρωση του στρατοπέδου Ράβενσμπρουγκ

ΥΓΕΙΑ16 ώρες ago

Η διαβίωση κοντά σε χώρους πρασίνου συνδέεται με λιγότερα συναισθηματικά προβλήματα σε παιδιά προσχολικής ηλικίας

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ1 ημέρα ago

Ανίχνευση συμπτωμάτων καρδιακής ανεπάρκειας με χρήση smartphone

ΕΙΔΗΣΕΙΣ1 ημέρα ago

Copernicus: Ρεκόρ θερμοκρασιών για δέκατο συνεχή μήνα

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ2 ημέρες ago

Η εργασιακή ανασφάλεια στους νέους ενήλικες συνδέεται με μετέπειτα αυξημένο κίνδυνο σοβαρών ασθενειών

ΓΕΡΜΑΝΙΑ2 ημέρες ago

Γερμανία: Νομιμοποίηση της άμβλωσης εντός των πρώτων 12 εβδομάδων της κύησης εισηγείται Επιτροπή

ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ2 ημέρες ago

Νέοι κανόνες για την καταπολέμηση των εισαγωγών νοθευμένου μελιού στην ΕΕ

ΟΜΟΓΕΝΕΙΑ3 εβδομάδες ago

ΓΕΝΕΣΙΣ / GENESIS.ev Σύλλογος Ελλήνων και Κύπριων ιατρών της Β. Ρηνανίας Βεστφαλίας: Οι Έλληνες γιατροί της N.R.W παρόντες στην ετήσια εκδήλωση του 2024

ΑΡΘΡΑ2 εβδομάδες ago

Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΩΣ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΕΦΟΡΙΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ4 εβδομάδες ago

Εξέταση αίματος ανιχνεύει με 83% ακρίβεια τον καρκίνο του παχέος εντέρου

BUSINESS-Kleinanzeigen4 εβδομάδες ago

EVERGETIKON at the BEAUTY exhibition
of DÜSSELDORF March 22-24

ΟΜΟΓΕΝΕΙΑ4 εβδομάδες ago

DÜSSELDORF: ΔΩΣΕ ΑΙΜΑ – ΣΩΣΕ ΖΩΕΣ (28 ΜΑΡΤΙΟΥ)

ΒΙΝΤΕΟ2 εβδομάδες ago

Εθελοντική αιμοδοσία στο Ντύσσελντορφ με συνεργασία του Ιατρικού συλλόγου Genesis e.V και Ενορίας Αποστόλου Αγίου Ανδρέα

ΓΕΡΜΑΝΙΑ4 εβδομάδες ago

Γερμανία: Συνεχίζονται οι απεργίες στα αεροδρόμια

ΑΡΘΡΑ3 εβδομάδες ago

Απογοητευτικά τα νούμερα συμμέτοχής μέχρι τώρα από τους απόδημους

ΓΕΡΜΑΝΙΑ3 εβδομάδες ago

Γερμανία: Η νομιμοποίηση της κάνναβης πέρασε και από την Bundestag

ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΕΙΣ2 εβδομάδες ago

ΕΝΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΜΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ (ΤΑ ΜΥΡΟΛΟΓΙΑ* ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΝΤΟΥΒΑ ) Görlitz” Καλοκαίρι 1917

ΒΙΝΤΕΟ2 εβδομάδες ago

Εθελοντική αιμοδοσία στο Ντύσσελντορφ με συνεργασία του Ιατρικού συλλόγου Genesis e.V και Ενορίας Αποστόλου Αγίου Ανδρέα

ΟΜΟΓΕΝΕΙΑ11 μήνες ago

Η αιμορραγία ιατρικού επιστημονικού προσωπικού, να γίνει μετάγγιση και αναζωογόνηση της χώρας αξιοποιώντας κατάρτιση και εμπειρία.

Europolitis TV1 έτος ago

Παρέλαση των Ελλήνων του Βούπερταλ

Europolitis TV3 έτη ago

(E.E) Το μέλλον του τουρισμού: βιώσιμος, υπεύθυνος, έξυπνος τουρισμός

Deutsch3 έτη ago

«This is Arcadia»

Deutsch3 έτη ago

Beleuchtung des Rheinturms Düsseldorf – 200 Jahre Griechische Revolution vom 25. März 1821-2021!

Deutsch3 έτη ago

200 Jahre Griechische Revolution I Gedenkveranstaltung (Rhein-Neckar am 20.3.2021)

Europolitis TV3 έτη ago

Διαδικτυακή εκδήλωση παρουσίασης της Τουριστικής Καμπάνιας του Επιμελητηρίου Αρκαδίας «This is Arcadia»

Europolitis TV3 έτη ago

RescEU : H E.E έχει περισσότερο ανάγκη από ποτέ την αλληλεγγύη στην αντιμετώπιση καταστροφών

Europolitis TV3 έτη ago

ΕΥΡΩΠΟΛΙΤΗΣ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

Advertisement Europolitis
Advertisement Europolitis