Connect with us

ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΕΙΣ

Προσλήψεις Συνοριακών Φυλάκων στις Περιφέρειες Αττικής, Πελοποννήσου και Ανατ. Μακεδονίας & Θράκης

Published

on

Διαγωνισμό για την πρόσληψη ιδιωτών (ανδρών – γυναικών) στην Ελληνική Αστυνομία ως Συνοριακών Φυλάκων Ορισμένου Χρόνου σε Περιφερειακές Ενότητες των Περιφερειών Αττικής, Πελοποννήσου και Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης προκηρύσσει ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας.

Ο αριθμός των υποψηφίων που θα προσληφθούν ως Συνοριακοί Φύλακες Ορισμένου Χρόνου καθορίζεται σε τετρακόσιους ογδόντα (480).

Ο αριθμός των Συνοριακών Φυλάκων Ορισμένου Χρόνου ανά Περιφερειακή Ενότητα καθορίζεται ως εξής:

– Π.Ε. Ανατολικής Αττικής: Εκατό (100) θέσεις.

– Π.Ε. Νοτίου Σομέα Αθηνών: Ογδόντα (80) θέσεις.

– Π.Ε. Κορινθίας: Εκατό (100) θέσεις.

– Π.Ε. Δράμας: Εκατό (100) θέσεις.

– Π.Ε. Ξάνθης: Εκατό (100) θέσεις.

Από τις προκηρυσσόμενες θέσεις στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, ήτοι στις Περιφερειακές Ενότητες Δράμας και Ξάνθης, ποσοστό 5% αυτών, επιφυλάσσεται αποκλειστικά για τους υποψήφιους Έλληνες/ίδες πολίτες, που ανήκουν στη μουσουλμανική μειονότητα της Θράκης. Κατά τον καθορισμό του ποσοστού αυτού, δεν λαμβάνονται υπόψη τα κλασματικά υπόλοιπα.

Οι υποψήφιοι/ες που εντάσσονται στην ως άνω ειδική κατηγορία διεκδικούν αρχικά το διορισμό τους με τη Γενική Σειρά και σε περίπτωση μη επιτυχίας τους, κρίνονται βάσει της ειδικής κατηγορίας. Συνακόλουθα, οι υποψήφιοι/ες που υπάγονται σε ειδική κατηγορία, διεκδικούν αρχικά το διορισμό τους από τις θέσεις της Γενικής Σειράς, διαγωνιζόμενοι/ες με όλους/ες τους/ις υποψηφίους/ες και σε περίπτωση μη επιτυχίας, (διεκδικούν το διορισμό τους) από τις θέσεις που επιφυλάσσονται αποκλειστικά για την ειδική κατηγορία, στην οποία εντάσσονται. Ο αριθμός των θέσεων που δεν θα καλυφθεί από υποψήφιους/ες της ως άνω ειδικής κατηγορίας θα καλυφθεί από επιλαχόντες/ούσες της γενικής σειράς.

Από τον αριθμό των προκηρυσσομένων θέσεων κατά τα ανωτέρω, ποσοστό 80% [Κατηγορία Α΄], θα καλυφθεί από υποψηφίους/ες που κατέχουν οποιονδήποτε απολυτήριο τίτλο όλων των τύπων Λυκείου, (Εκκλησιαστικών, Μουσικών, Γενικών, Ενιαίων κ.λπ.), περιλαμβανομένων και των απολυτηρίων Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.) ή ισότιμο με αυτό τίτλο της ημεδαπής ή αλλοδαπής, με εξαίρεση εκείνους του Α΄ Κύκλου Σπουδών Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου (Τ.Ε.Ε. Α΄ Κύκλου), των Τεχνικών Επαγγελματικών Σχολών (Τ.Ε.Σ.), των Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑ.Σ.) και των Σχολών Ο.Α.Ε.Δ.

Το υπόλοιπο ποσοστό 20% [Κατηγορία Β΄], θα καλυφθεί από υποψηφίους/ες, που κατέχουν α) πτυχίο Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου (Τ.Ε.Ε.) Β’ κύκλου ή β) απολυτήριο τίτλο όλων των τύπων Λυκείου κατά τα ανωτέρω και επιπλέον κατέχουν πτυχίο ΕΠΑ.Λ. ή ισότιμο με αυτό τίτλο της ημεδαπής ή αλλοδαπής. Στην κατηγορία αυτή, ως βάση υπολογισμού της βαθμολογίας (μοριοδότησης) του/της υποψήφιου/ας λαμβάνεται ο βαθμός του πτυχίου.

Σχηματικά, η κατανομή των θέσεων προκύπτει, κατά τα ανωτέρω, ως εξής:

Δεδομένου ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 23α του ν. 3027/2002 (Φ.Ε.Κ. Α΄-152), όπου προβλέπεται ως προσόν διορισμού η κατοχή απολυτηρίου τίτλου Ενιαίου Λυκείου, νοείται ότι περιλαμβάνεται και η κατοχή πτυχίου Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου (Τ.Ε.Ε.) Β’ κύκλου, οι κάτοχοι του πτυχίου αυτού έχουν δικαίωμα να επιλέξουν, εφόσον το επιθυμούν, να διεκδικήσουν τις θέσεις είτε της κατηγορίας Α΄ (80%) είτε της κατηγορίας Β΄ (20%), υπό την επιφύλαξη της παραγράφου 9 του παρόντος κεφαλαίου.

Σε περίπτωση που οι θέσεις των προσλαμβανομένων με τίτλο σπουδών μιας κατηγορίας υποψηφίων δεν θα καλυφθούν, οι κενές θέσεις θα συμπληρωθούν από υποψηφίους/ες της άλλης κατηγορίας.

Οι υποψήφιοι/ες δικαιούνται να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής μόνο για μια κατηγορία (Α΄-80% ή Β΄-20%).

Σε περίπτωση υποβολής περισσοτέρων της μίας αιτήσεων για διαφορετικές κατηγορίες (Α΄-80% ή Β΄-20%) στην ίδια Περιφερειακή Ενότητα, η υποβολή της τελευταίας χρονικά υποβληθείσας αίτησης συνεπάγεται αυτοδίκαια την ακύρωση κάθε προηγούμενης αίτησης.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ – ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν οι Έλληνες/ίδες πολίτες (άνδρες και γυναίκες), που έχουν τα ακόλουθα προσόντα και προϋποθέσεις:

1. Κατοικούν την τελευταία διετία ή κατοικούσαν από τη γέννησή τους και μέχρι τη συμπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας τους σε περιοχές της Περιφέρειας, στην οποία υπάγεται η Περιφερειακή Ενότητα, όπου προκηρύχθηκαν με την παρούσα θέσεις πρόσληψης Συνοριακών Φυλάκων ορισμένου χρόνου και λειτουργούν ή πρόκειται να λειτουργήσουν Υπηρεσίες Διαχείρισης Μετανάστευσης και Συνοριακής Φύλαξης και Προαναχωρησιακά Κέντρα Κράτησης Αλλοδαπών και κατά προτίμηση στην εκάστοτε Περιφερειακή Ενότητα ή ορισμένες περιοχές αυτών (άρθρο 3 ν. 2622/1998, ΥΕΚ 138-Α’, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σε συνδυασμό με την περίπτωση γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 17 του ν. 4647/2019 ΥΕΚ 204-Α΄), σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ενότητα Β παρ. 1 του παρόντος Κεφαλαίου. Ειδικότερα, το δικαίωμα υποβολής αίτησης συμμετοχής για έκαστη Περιφερειακή Ενότητα που προκηρύχθηκαν θέσεις, αποτυπώνεται στον ακόλουθο πίνακα:

Τονίζεται ότι υποψήφιος/α μπορεί να δηλώσει ότι κατοικεί την τελευταία διετία σε συγκεκριμένη Περιφερειακή Ενότητα και πως κατοικούσε από τη γέννησή του/ης μέχρι τη συμπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας του/ης σε έτερη Περιφερειακή Ενότητα, προσκομίζοντας αντίστοιχες βεβαιώσεις κατοικίας. Εφόσον προσκομιστούν οι αντίστοιχες βεβαιώσεις, μπορεί να γίνει δεκτό ότι π.χ. ο/η υποψήφιος/α κατοικεί την τελευταία διετία σε Περιφερειακή Ενότητα της Περιφέρειας Αττικής (άρα μπορεί να διεκδικήσει τις ως άνω θέσεις των Π.Ε. που υπάγονται στην Περιφέρεια Αττικής) και ότι κατοικούσε από τη γέννησή του μέχρι τη συμπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας του/ης σε Περιφερειακή Ενότητα της Περιφέρειας Πελοποννήσου (άρα μπορεί να διεκδικήσει και τις θέσεις της Π.Ε. Κορινθίας που υπάγεται στην Περιφέρεια Πελοποννήσου). Δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή η υποβολή δηλώσεως ότι υποψήφιος/α κατοικούσε την τελευταία διετία σε δύο Περιφερειακές Ενότητες, αφού κάτι τέτοιο είναι αδύνατον. Για τον ίδιο λόγο, δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή η υποβολή δηλώσεως ότι υποψήφιος/α κατοικούσε από τη γέννησή τους μέχρι τη συμπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας του/ης σε δύο Περιφερειακές Ενότητες.

2. Είναι απόφοιτοι όλων των τύπων Λυκείου ή άλλης ισότιμης Σχολής Εσωτερικού ή Εξωτερικού.

3. Δεν υπερβαίνουν το 28ο έτος της ηλικίας τους. Για τον υπολογισμό της ηλικίας των υποψηφίων, ως ημερομηνία γέννησης θεωρείται η 31η Δεκεμβρίου του έτους γέννησής τους. Δηλαδή όσοι γεννήθηκαν από την 01-01-1992 και μεταγενέστερα.

4. Έχουν υγεία και άρτια σωματική διάπλαση διαπιστούμενη από την αρμόδια Υγειονομική Επιτροπή Κατάταξης, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις για τη σωματική ικανότητα των υποψηφίων των σχολών Στρατού Ξηράς (κατεύθυνση όπλων), κατά τα οριζόμενα στο Π.Δ. 11/2014 (Φ.Ε.Κ. Α΄-17), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

5. Δεν φέρουν δερματοστιξία (τατουάζ) στο σώμα τους, η οποία: α) είναι και με την ενδυμασία (θερινή και χειμερινή στολή) εξωτερικά εμφανής και επιπλέον β) οι σχετικές απεικονίσεις, ως εκ του περιεχομένου τους, είτε αναιρούν την επιβαλλόμενη από το Σύνταγμα ουδετερότητα των υπαλλήλων του Δημοσίου είτε προκαλούν κατά τρόπο, ο οποίος δεν συνάδει προς την ιδιότητα και τα καθήκοντά τους.

6. Έχουν σωματικά, ψυχικά και διανοητικά προσόντα, ανταποκρινόμενα στις απαιτήσεις του αστυνομικού έργου.

7. Έχουν ανάστημα (άνδρες και γυναίκες) τουλάχιστον 1,70 μ., χωρίς υποδήματα.

8. Έχουν πίστη στο Σύνταγμα, αφοσίωση στην Πατρίδα και δεν πρεσβεύουν θρησκευτικές δοξασίες, που εμποδίζουν την εκτέλεση των καθηκόντων τους.

9. Οι άνδρες έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης πρόσληψης. Δεν γίνονται δεκτοί υποψήφιοι, οι οποίοι έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές.

10. Δεν έχουν καταδικασθεί τελεσίδικα για τέλεση, απόπειρα ή κάθε μορφή συμμετοχής σε κακούργημα ή σε εγκλήματα ανυποταξίας, λιποταξίας, προσβολών του δημοκρατικού πολιτεύματος, προσβολών της διεθνούς υπόστασης της χώρας, προσβολών κατά της πολιτειακής εξουσίας, κατά των πολιτειακών και πολιτικών οργάνων, παραχάραξης νομίσματος και άλλων μέσων πληρωμής, πλαστογραφίας, ψευδούς κατάθεσης, ψευδούς καταμήνυσης, παράβασης καθήκοντος, ανθρωποκτονίας εκτός της προερχόμενης από αμέλεια, κατά της γενετήσιας ελευθερίας και οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, συκοφαντικής δυσφήμισης, κλοπής, υπεξαίρεσης, επικίνδυνης σωματικής βλάβης, συμπλοκής, εκβίασης, απάτης, απιστίας, δωροδοκίας, παράνομης βεβαίωσης ή είσπραξης δικαιωμάτων του Δημοσίου, ναρκωτικών, ζωοκλοπής, ζωοκτονίας, περί αλλοδαπών, περί αρχαιοτήτων, λαθρεμπορίας ή οποιουδήποτε άλλου εγκλήματος από δόλο τελεσθέντος, για το οποίο απειλείται στερητική της ελευθερίας ποινής τουλάχιστον τριών μηνών.

Υποψήφιοι/ες, οι οποίοι/ες έχουν παραπεμφθεί σε δίκη ή έχουν καταδικαστεί για κάποιο από τα ανωτέρω αδικήματα, μπορούν να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό, αλλά δεν προσλαμβάνονται, αν, μέχρι το χρόνο έκδοσης της διαταγής πρόσληψης, δεν έχει εκδοθεί αμετάκλητη αθωωτική απόφαση. Ο όρος καταδίκη περιλαμβάνει και την καταδίκη σε ποινικό σωφρονισμό για τα παραπάνω εγκλήματα.

11. Δεν έχουν στερηθεί οποτεδήποτε των πολιτικών δικαιωμάτων τους, έστω και αν έχει λήξει ο χρόνος που ορίσθηκε για τη στέρησή τους.

12. Δεν έχουν τεθεί σε καμίας μορφής δικαστική συμπαράσταση (ΑΚ 1666 επόμενα).

13. Δεν έχουν κάνει χρήση ναρκωτικών ουσιών, ανεξάρτητα αν τους επιβλήθηκε ή όχι ποινή για την πράξη τους αυτή.

Β. Πρόσθετα προσόντα και προϋποθέσεις αποτελούν:

1. Κατοικούν την τελευταία διετία ή κατοικούσαν από τη γέννησή τους και μέχρι τη συμπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας τους στις περιοχές που περιλαμβάνονται στην υπ’ αριθ. 6000/14/18 από 31-07-2020 απόφαση των Υπουργού και Υφυπουργού Προστασίας του Πολίτη (Υ.Ε.Κ. Β΄- 3222) (εδάφιο β΄ της περίπτωσης γ΄ παρ. 1 άρθρο 17 ν. 4647/2019, ΥΕΚ Α’-204), ήτοι στις ακόλουθες περιοχές ανά Περιφερειακή Ενότητα που προκηρύσσονται θέσεις:

Επισημαίνεται ότι το πρόσθετο προσόν λαμβάνεται υπόψη μόνο για τις θέσεις της εκάστοτε Περιφερειακής Ενότητας, όπως αποτυπώνονται στον ως άνω πίνακα και όχι για το σύνολο των θέσεων, τις οποίες ο υποψήφιος έχει δικαίωμα να δηλώσει συμμετοχή. Π.χ. υποψήφιος που κατοικεί την τελευταία διετία στο Δήμο Δράμας μπορεί να μοριοδοτηθεί μόνο για τις θέσεις της Π.Ε. Δράμας. Τονίζεται ότι υποψήφιος/α μπορεί να δηλώσει ότι κατοικεί την τελευταία διετία σε συγκεκριμένη Περιφερειακή Ενότητα και πως κατοικούσε από τη γέννησή του/ης μέχρι τη συμπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας του/ης σε έτερη Περιφερειακή Ενότητα, προσκομίζοντας αντίστοιχες βεβαιώσεις κατοικίας. Εφόσον προσκομιστούν οι αντίστοιχες βεβαιώσεις, μπορεί να γίνει δεκτό ότι π.χ. ο/η υποψήφιος/α κατοικεί την τελευταία διετία στο Δήμο Μοσχάτου – Ταύρου (άρα θα μοριοδοτηθεί για τις θέσεις της Π.Ε. Νοτίου Τομέα Αθηνών) και ότι κατοικούσε από τη γέννησή του μέχρι τη συμπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας του/ης στο Δήμο Δράμας (άρα θα μοριοδοτηθεί και για τις θέσεις της Π.Ε. Δράμας). Δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή η υποβολή δηλώσεως ότι υποψήφιος/α κατοικούσε την τελευταία διετία σε δύο Περιφερειακές Ενότητες, αφού κάτι τέτοιο είναι αδύνατον. Για το λόγο αυτό, δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή η υποβολή δηλώσεως ότι υποψήφιος/α κατοικούσε από τη γέννησή του/ης μέχρι τη συμπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας του/ης σε δύο Περιφερειακές Ενότητες.

2. Η γνώση της αγγλικής ή γαλλικής ή γερμανικής ή ιταλικής γλώσσας, σε επίπεδο τουλάχιστον καλής γνώσης (Β2).

3. Η κατοχή τίτλου σπουδών δημόσιου Ι.Ε.Κ. ειδικότητας «Στέλεχος Ασφαλείας Προσώπων και Υποδομών» ή «Στέλεχος Υπηρεσιών Ασφαλείας». Τίτλοι σπουδών ιδιωτικού Ι.Ε.Κ. έστω και αν χαρακτηρίζονται ισότιμοι, δεν λαμβάνονται υπόψη.

4. Η εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων, κατά προτίμηση ως εφέδρων αξιωματικών ή σε ειδικές δυνάμεις των Ενόπλων Δυνάμεων ή στην Προεδρική Φρουρά ή ως εθελοντών πενταετούς υποχρέωσης ή ως Επαγγελματιών Οπλιτών, χωρίς να τους έχει αφαιρεθεί η αντίστοιχη ειδικότητα.

5. Η κατοχή άδειας οδήγησης μοτοποδηλάτου ή μοτοσικλέτας ή αυτοκινήτου.

6. Ο/η υποψήφιος/α να είναι τέκνο προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας, που έχει δολοφονηθεί ή τραυματισθεί θανάσιμα κατά την εκτέλεση του καθήκοντος και εξαιτίας αυτού.

7. Ο/η υποψήφιος/α να είναι γονέας ή τέκνο πολύτεκνης ή τρίτεκνης οικογένειας.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

Α. Προσκομιζόμενα δικαιολογητικά από το σύνολο των υποψηφίων.

α. Όσοι/ες έχουν τα προσόντα της ενότητας Α του προηγούμενου Κεφαλαίου και επιθυμούν να προσληφθούν ως Συνοριακοί Φύλακες ορισμένου χρόνου, οφείλουν από τη δημοσίευση της παρούσας προκήρυξης μέχρι την ώρα 15.00 της 28-08-2020, να προσέλθουν στο Αστυνομικό Τμήμα του τόπου κατοικίας ή διαμονής τους, φέροντας μαζί τους το δελτίο της αστυνομικής τους ταυτότητας και να υποβάλουν τα εξής δικαιολογητικά:

i. Βεβαίωση κατοικίας, εκδοθείσα από Δήμο της εκάστοτε Περιφέρειας, όπως καταγράφονται στον πίνακα της παραγράφου 1, ενότητας Α΄ του προηγούμενου Κεφαλαίου, ότι κατοικούν την τελευταία διετία πριν την προκήρυξη του διαγωνισμού ή κατοικούσαν από τη γέννησή τους και μέχρι τη συμπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας τους σε αυτόν. Σε περίπτωση που ο τόπος κατοικίας υποψήφιου/ας βρίσκεται σε Κοινότητα που δεν εντάσσεται σε Δήμο, η ως άνω βεβαίωση μπορεί να εκδίδεται από αυτή (Κοινότητα). Επισημαίνεται ότι, εφόσον στο πρόσωπο του/ης υποψηφίου/ας συντρέχει τόσο η προϋπόθεση κατοικίας την τελευταία διετία σε περιοχή που ανήκει σε Περιφέρεια, στην οποία εντάσσεται Περιφερειακή Ενότητα, για την οποία προκηρύσσονται θέσεις, όσο και η προϋπόθεση κατοικίας από τη γέννησής του/ης και μέχρι τη συμπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας του/ης σε περιοχή που ανήκει σε έτερη Περιφέρεια, στην οποία εντάσσεται Περιφερειακή Ενότητα, για την οποία επίσης προκηρύσσονται θέσεις, ο/η υποψήφιος/α πρέπει να προσκομίσει δύο (2) βεβαιώσεις, οι οποίες θα έχουν εκδοθεί από τους αντίστοιχους Δήμους. Π.χ. υποψήφιος κατοικεί την τελευταία διετία σε Δήμο της Περιφέρειας Δράμας και κατοικούσε από τη γέννησή του και μέχρι τη συμπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας του σε Δήμο της Περιφέρειας Ξάνθης.

Προκειμένου να γίνουν αποδεκτές οι ως άνω βεβαιώσεις κατοικίας, θα πρέπει, επί ποινή απαραδέκτου, να αναγράφονται – πιστοποιούνται τα εξής:

1. Η διαμονή υποψηφίου/ας την τελευταία διετία στον εν λόγω Δήμο ή Κοινότητα, θα πρέπει να είναι συνεχής και να καλύπτει το χρονικό διάστημα μέχρι και το χρόνο έκδοσης της σχετικής βεβαίωσης. Για το λόγο αυτό, θα πρέπει να αναγράφεται η ημερομηνία έναρξης της διαμονής. Αφορά τις περιπτώσεις, στις οποίες ο/η υποψήφιος/α αντλεί δικαίωμα υποβολής αίτησης συμμετοχής λόγω κατοικίας του/ης την τελευταία διετία σε Δήμο ή Κοινότητα των αναφερόμενων στο Κεφάλαιο ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ – ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ, ενότητα Α΄, παράγραφος 1 της προκήρυξης, Περιφερειών.

2. Η βεβαίωση θα πρέπει να χορηγείται από το/η Δήμαρχο ή από νόμιμα εξουσιοδοτημένο από αυτόν/ήν υπάλληλο του Δήμου, από τον/ην οποίο/α βεβαιώνεται ότι ο/η υποψήφιος/α κατοικούσε από τη γέννησή του/ης και μέχρι τη συμπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας του/ης ή κατοικεί την τελευταία διετία σ’ αυτόν και όχι από Δήμαρχο άλλου Δήμου.

3. Στη βεβαίωση κατοικίας πρέπει να αναγράφεται η τοπική περιοχή διαμονής του/ης υποψήφιου/ας (π.χ. Δημοτικό Διαμέρισμα, οικισμός κ.λπ).

4. Το περιεχόμενο των βεβαιώσεων θα πρέπει να αποτελεί διαπιστωτικό γεγονός των αρχών έκδοσης και όχι δηλώσεων του υποψηφίου ή οποιουδήποτε τρίτου προσώπου.

5. Η ημερομηνία έκδοσης της βεβαίωσης πρέπει να είναι μεταγενέστερη της ημερομηνίας έκδοσης της παρούσας προκήρυξης.

ii. Αίτηση συμμετοχής, σύμφωνα με τα υποδείγματα Α1 έως Α3, κατά περίπτωση.

iii. Δύο (2) φωτογραφίες τύπου ταυτότητας (έγχρωμες διαστάσεων 3 χ 4 εκ.). Στο πίσω μέρος κάθε φωτογραφίας ν’ αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του/ης υποψήφιου/ας ευκρινώς.

iv. Φωτοαντίγραφο Βεβαίωσης Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.).

v. Υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με το υπόδειγμα Δ, ότι έχουν τα προσόντα που αναφέρονται στις περιπτώσεις 1 έως 13 της ενότητας Α΄ του προηγούμενου Κεφαλαίου ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ – ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ, χωρίς να απαιτείται η αναλυτική περιγραφή αυτών και ότι δέχονται να αναγραφεί η σωματική τους ικανότητα στα πιστοποιητικά στρατολογικής κατάστασης τύπου Α΄ που τυχόν αναζητηθούν αυτεπαγγέλτως από τις αρμόδιες Αστυνομικές Αρχές (ισχύει για άνδρες υποψήφιους και γυναίκες υποψήφιες, που δήλωσαν ότι έχουν προηγούμενη στρατιωτική θητεία).

vi. Φωτοαντίγραφο Τίτλου Σπουδών, σύμφωνα με τις παραγράφους 4 και 5 του Κεφαλαίου Ι.

α. Εάν ο τίτλος έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή απαιτείται: Βεβαίωση αντιστοιχίας βαθμού από την αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων σε εικοσάβαθμη κλίμακα. Περαιτέρω, για τίτλους Δευτεροβάθμιας μη τεχνικής ή μη επαγγελματικής εκπαίδευσης βεβαίωση αντιστοιχίας από την αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και για τεχνική και επαγγελματική εκπαίδευση αλλοδαπής, πράξη ισοτιμίας και κατάταξης της Επιτροπής Ισοτιμιών του Οργανισμού Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ο.Ε.Ε.Κ.) ή του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων (Ε.Ο.Π.Π.) ή του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.)

β. Οι υποψήφιοι/ες που κατέχουν πτυχίο ΕΠΑ.Λ. ή ισότιμο με αυτό τίτλο και απολυτήριο Λυκείου ή ισότιμο τίτλο και επιθυμούν να διεκδικήσουν τις θέσεις της κατηγορίας Β΄ (20% των θέσεων) πρέπει να προσκομίσουν και τους δύο προαναφερόμενους τίτλους.

Β. Δικαιολογητικά υποψηφίων που κατέχουν πρόσθετα προσόντα.

Οι υποψήφιοι/ες που κατέχουν πρόσθετα προσόντα, εκ των αναφερόμενων στην ενότητα Β του προηγούμενου κεφαλαίου ΙΙ, εφόσον επιθυμούν να λάβουν την προβλεπόμενη μοριοδότηση, καθώς και οι Έλληνες/ίδες πολίτες που ανήκουν στη μουσουλμανική μειονότητα της Θράκης και επιθυμούν να διεκδικήσουν τις θέσεις που επιφυλάσσονται για την ειδική κατηγορία, οφείλουν να συμπληρώσουν τις αντίστοιχες ενδείξεις στην αίτηση συμμετοχής (υποδείγματα Α1 έως Α3 κατά περίπτωση) και να υποβάλουν επιπλέον τα εξής δικαιολογητικά:

i. Οι υποψήφιοι/ες που κατοικούν κατά την τελευταία διετία ή από τη γέννησή τους και μέχρι τη συμπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας τους σε δήμο ή δημοτική ενότητα ή δημοτικό διαμέρισμα ή κοινότητα ή οικισμό, που ανήκει στις Περιφερειακές Ενότητες που αναφέρονται στον πίνακα της παραγράφου 1 της ενότητας Β΄ του προηγούμενου Κεφαλαίου, λαμβάνουν την πρόσθετη μοριοδότηση, με την προσκόμιση της βεβαίωσης κατοικίας, υπό τις προϋποθέσεις που εκτέθηκαν στην παράγραφο αυτή. Υπενθυμίζεται ότι προκειμένου να γίνουν αποδεκτές οι ως άνω βεβαιώσεις, πρέπει να πληρούνται οι προϋποθέσεις της περ. i της παρ. α΄ της ενότητας Α΄ του παρόντος Κεφαλαίου. Επισημαίνεται ότι, εφόσον στο πρόσωπο του/ης υποψηφίου/ας συντρέχει τόσο η προϋπόθεση κατοικίας την τελευταία διετία σε περιοχή που ανήκει σε Περιφερειακή Ενότητα που αναφέρεται στον πίνακα της παραγράφου 1 της ενότητας Β΄ του προηγούμενου Κεφαλαίου, όσο και η προϋπόθεση κατοικίας από της γέννησής τους και μέχρι τη συμπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας τους σε περιοχή που ανήκει σε έτερη Περιφερειακή Ενότητα, εκ των αναφερόμενων στον πίνακα της παραγράφου 1 της ενότητας Β΄ του προηγούμενου Κεφαλαίου, ο/η υποψήφιος/α πρέπει να προσκομίσει δύο (2) βεβαιώσεις, οι οποίες θα έχουν εκδοθεί από τους αντίστοιχους Δήμους. Π.χ. Υποψήφιος κατοικεί την τελευταία διετία στο Δήμο Ξάνθης και κατοικούσε από τη γέννησή του και μέχρι τη συμπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας του στο Δήμο Κορινθίων.

ii. Φωτοαντίγραφο πιστοποιητικού ή πτυχίου αγγλικής, γαλλικής, γερμανικής ή ιταλικής γλώσσας επιπέδου τουλάχιστον καλής γνώσης (Β2). (Για τους τρόπους απόδειξης του επιπέδου γνώσης ξένης γλώσσας βλέπε Παράρτημα 3). Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 29 του π.δ. 50/2001 (Φ.Ε.Κ. Α΄-39), όπως ισχύει, οι τίτλοι γλωσσομάθειας με τους οποίους αποδεικνύεται η γνώση μίας εκ των ανωτέρω ξένων γλωσσών, γίνονται δεκτοί, χωρίς να απαιτείται μετάφρασή τους, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 28 του ως άνω π.δ..

iii. Φωτοαντίγραφο Πιστοποιητικού Στρατολογικής Κατάστασης, από το οποίο να προκύπτει με σαφήνεια ότι υπηρέτησαν μέχρι και την απόλυσή τους ως έφεδροι Αξιωματικοί ή σε Ειδικές Δυνάμεις ή ως εθελοντές πενταετούς υποχρέωσης (Ε.Π.Υ.) ή ως Επαγγελματίες Οπλίτες (ΕΠ.ΟΠ.) στις Ένοπλες Δυνάμεις ή στην Προεδρική Φρουρά και να αναφέρεται η σωματική τους ικανότητα (κατηγορία I) κατά τη διάρκεια της θητείας τους. Να αναγράφονται, επίσης, όλες οι υπηρεσιακές μεταβολές κατά τη διάρκεια της θητείας των υποψηφίων, καθώς και η ειδικότητα με την οποία απολύθηκαν (αφορά άνδρες υποψήφιους και γυναίκες που υπηρέτησαν στις Ένοπλες Δυνάμεις). Επισημαίνεται ότι, προκειμένου να δοθεί η προβλεπόμενη μοριοδότηση, θα πρέπει να μην έχει αφαιρεθεί η αντίστοιχη ειδικότητα.

iv. Φωτοαντίγραφο τίτλου σπουδών Δημοσίου Ι.Ε.Κ. ειδικότητας «Στέλεχος Ασφάλειας Προσώπων και Υποδομών» ή «Στέλεχος Υπηρεσιών Ασφαλείας». Τίτλοι σπουδών ιδιωτικού Ι.Ε.Κ. έστω και αν χαρακτηρίζονται ισότιμοι, δεν λαμβάνονται υπόψη.

v. Φωτοαντίγραφο και των δύο (2) όψεων της κατεχόμενης άδειας οδήγησης (μοτοποδηλάτου, μοτοσικλέτας ή αυτοκινήτου), στο οποίο να εμφαίνεται ευκρινώς η ημερομηνία έκδοσης και λήξης της άδειας, καθώς και η εκδούσα Αρχή. Επισημαίνεται ότι άδειες οδήγησης μοτοποδηλάτου που εκδόθηκαν μέχρι 18-01-2013 από Υπηρεσίες Τροχαίας και δεν έχουν αντικατασταθεί με το νέο προβλεπόμενο έντυπο, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 18 του π.δ. 51/2012, έχουν παύσει να ισχύουν και κατά συνέπεια δεν γίνονται αποδεκτές και ο/η κάτοχός τους δεν μοριοδοτείται. Διευκρινίζεται ότι, εφόσον έχει βεβαιωθεί σε υποψήφιους/ες παράβαση που επισύρει αφαίρεση της άδειας ικανότητας οδήγησης ή αυτή (άδεια) έχει αφαιρεθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις περί Σ.Ε.Σ.Ο. (Σύστημα Ελέγχου Συμπεριφοράς Οδηγών) μέχρι και την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων συμμετοχής, δεν γίνεται αποδεκτή η άδεια ικανότητα οδήγησης ως προσόν και ο/η κάτοχός τους δεν μοριοδοτείται. Για άδειες οδήγησης της αλλοδαπής πρέπει να προκύπτει η αντιστοιχία τους με τις ισχύουσες ελληνικές άδειες οδήγησης από τις ισχύουσες διατάξεις ή την αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. Οι υποψήφιοι που έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς την απαιτούμενη διαδικασία για έκδοση άδειας οδήγησης, μπορούν να προσκομίσουν βεβαίωση της οικείας Υπηρεσίας Συγκοινωνιών για την επιτυχή ολοκλήρωση της διαδικασίας (θεωρητική και πρακτική εξέταση) και υπεύθυνη δήλωση, στην οποία να αναφέρουν ότι την άδεια οδήγησης θα την προσκομίσουν αμέσως μόλις περιέλθει στην κατοχή τους. Δεν γίνονται αποδεκτές βεβαιώσεις, που έχουν συνταχθεί από Κέντρα Θεωρητικής Εκπαίδευσης Τποψήφιων Οδηγών και Σχολές Οδηγών.

vi. Υπεύθυνη δήλωση (Υπόδειγμα Ε΄) του Ν. 1599/1986 (Φ.Ε.Κ. Α΄-75) ότι είναι τέκνα προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας, που δολοφονήθηκε ή τραυματίσθηκε θανάσιμα κατά την εκτέλεση του καθήκοντος και εξαιτίας αυτού. Η Διεύθυνση Αστυνομίας, σε υφιστάμενο Αστυνομικό Σμήμα της οποίας υποβάλλεται η αίτηση, αιτείται από τη Διεύθυνση Αστυνομικού Προσωπικού/Τμήμα Κατώτερου Αστυνομικού Προσωπικού/Γρ. 6ο του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας να ελέγξει την ορθότητα της δήλωσης και να εκδώσει σχετικό έγγραφο.

vii. Φωτοαντίγραφο πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης του οικείου δήμου ή κοινότητας, στα δημοτολόγια των οποίων είναι γραμμένοι/ες ή βεβαίωση οικογενειακής κατάστασης που χορηγείται από τα ΚΕΠ μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Εθνικού Δημοτολογίου [(ΟΠΣΕΔ) – κοινή υπουργική απόφαση 7228/2014 (Φ.Ε.Κ. Β΄-457) / πρόσφατης έκδοσης (όχι παλαιότερης των δύο μηνών από την ημερομηνία έναρξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων) ή αντίστοιχο πιστοποιητικό αρμόδιας αλλοδαπής αρχής, συνοδευόμενο σε κάθε περίπτωση από πιστοποιητικό της Ανωτάτης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος (ΑΣΠΕ), ως ορίζει η διάταξη του άρθρου 6 του ν. 3454/2006 (Φ.Ε.Κ. Α΄-75), σε συνδυασμό με το άρθρο 67 παρ. 9 του ν. 4316/2014 (Φ.Ε.Κ. Α΄-270), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 76 του ν. 4611/2019 (Υ.Ε.Κ. Α΄-73), εφόσον ο υποψήφιος/α είναι γονέας ή τέκνο πολύτεκνης οικογένειας.

viii. Φωτοαντίγραφο πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης του οικείου δήμου ή κοινότητας στα δημοτολόγια των οποίων είναι γραμμένοι/ες ή βεβαίωση οικογενειακής κατάστασης που χορηγείται από τα ΚΕΠ μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Εθνικού Δημοτολογίου [(ΟΠΣΕΔ) – κοινή υπουργική απόφαση 7228/2014 (Φ.Ε.Κ. Β΄-457) / πρόσφατης έκδοσης (όχι παλαιότερης των δύο μηνών από την ημερομηνία έναρξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων) ή αντίστοιχο πιστοποιητικό αρμόδιας αλλοδαπής αρχής, εφόσον ο υποψήφιος/α είναι γονέας ή τέκνο τρίτεκνης οικογένειας. Επισημαίνεται ότι την ιδιότητα αυτή κατέχουν: Γονείς με τρία ζώντα τέκνα και τέκνα τους από νόμιμο γάμο ή νομιμοποιηθέντα ή νόμιμα αναγνωρισθέντα ή υιοθετηθέντα, συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων άγαμων μητέρων με τρία μη αναγνωρισθέντα ζώντα τέκνα.

ix. Οι Έλληνες/ίδες πολίτες της μουσουλμανικής μειονότητας της Θράκης, βεβαίωση Δήμου των Π.Ε. Ξάνθης, Ροδόπης ή Έβρου, στα δημοτολόγια των οποίων είναι εγγεγραμμένοι/ες. Αν έχουν μετεγγραφεί σε άλλο Δήμο άλλης περιοχής, τότε θα πρέπει από τη βεβαίωση του συγκεκριμένου Δήμου, να προκύπτει ότι μετεγγράφησαν σ’ αυτόν, από Δήμο των ανωτέρω τριών (3) Π.Ε.. Στις ανωτέρω βεβαιώσεις, πρέπει να βεβαιώνεται ότι οι υποψήφιοι/ες ανήκουν στη μουσουλμανική μειονότητα της Θράκης, με ρητή διατύπωση επί αυτών. Το περιεχόμενο των βεβαιώσεων θα πρέπει να αποτελεί διαπιστωτικό γεγονός των αρχών έκδοσης και όχι δηλώσεων του υποψηφίου ή οποιουδήποτε τρίτου προσώπου.

Γ. Υποβολή τίτλων, πιστοποιητικών και βεβαιώσεων της αλλοδαπής.

Τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις της αλλοδαπής, που απαιτούνται από την προκήρυξη πρέπει να είναι επίσημα μεταφρασμένοι στην ελληνική γλώσσα. Η επίσημη μετάφρασή τους γίνεται από αρμόδια κατά νόμο αρχή του Υπουργείου Εξωτερικών ή την Πρεσβεία ή το Προξενείο της ξένης χώρας στην Ελλάδα ή από δικηγόρο. Ειδικώς όμως μετά το νέο «Κώδικα Δικηγόρων» (άρθρο 36, Ν. 4194/2013 (Φ.Ε.Κ. Α΄-208), μεταφράσεις ξενόγλωσσων εγγράφων που γίνονται από δικηγόρο μετά την 27.09.2013 γίνονται δεκτές, εφόσον ο δικηγόρος βεβαιώνει ότι ο ίδιος έχει επαρκή γνώση της γλώσσας από και προς την οποία μετέφρασε. Τα ανωτέρω (τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις) γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά σε ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων είτε ιδιωτικών εγγράφων είτε εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο. Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 29 του π.δ. 50/2001 (Φ.Ε.Κ. Α΄-39), όπως ισχύει, οι τίτλοι γλωσσομάθειας με τους οποίους αποδεικνύεται η γνώση μίας εκ των μοριοδοτούμενων ξένων γλωσσών (αγγλική, γαλλική, γερμανική, ιταλική), γίνονται δεκτοί, χωρίς να απαιτείται μετάφρασή τους, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 28 του ως άνω π.δ..

Δ. Γενικές παρατηρήσεις.

1. Για κάθε υποψήφιο που επιθυμεί να λάβει πρόσθετη μοριοδότηση ως γονέας ή τέκνο πολύτεκνης ή τρίτεκνης οικογένειας βάσει των διατάξεων των άρθρων 1 παρ. 3 περ. ζ΄ και 4 παρ. 2 περ. η΄ της υπ’ αριθ. 6000/14/17-γ’ από 31-12-2019 Υ.Α. (Φ.Ε.Κ. Β΄-4937), σε περίπτωση αδυναμίας προσκόμισης, αναζητείται αυτεπάγγελτα από το οικείο Αστυνομικό Τμήμα πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του αρθρ. 16 παρ. 5 του Ν. 3448/2006 (Φ.Ε.Κ. Α΄-57), σε συνδυασμό με την υπ’ αριθ. ΔΙΑΔΠ/Α/18532/2006 (Φ.Ε.Κ. Β΄-1309) απόφαση του τότε Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, για όσους/ες υποψήφιους/ες αναγράψουν κατά την υποβολή των προαπαιτούμενων δικαιολογητικών, στην ένδειξη της αίτησης συμμετοχής, το Δήμο στον οποίο έχουν οικογενειακή μερίδα και το Δήμο, στον οποίο έχουν οικογενειακή μερίδα τα τυχόν ετεροθαλή αδέλφια τους.

2. Για κάθε υποψήφιο που επιθυμεί να λάβει πρόσθετη μοριοδότηση βάσει των διατάξεων των άρθρων 1 παρ. 3 περ. δ΄ και 4 παρ. 2 περ. δ΄ της υπ’ αριθ. 6000/14/17-γ’ από 31-12-2019 Υ.Α. (Φ.Ε.Κ. Β΄-4937), αναζητείται αυτεπαγγέλτως, σε περίπτωση αδυναμίας προσκομιδής, πιστοποιητικό Στρατολογικής Κατάστασης, κατ’ εφαρμογή των άρθρων 5 του Ν. 3242/2004 (Φ.Ε.Κ. Α΄-102) και 16 παρ. 5 του Ν. 3448/2006 (Φ.Ε.Κ. Α΄-57), σε συνδυασμό με την υπ’ αριθ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/20562/19-07-2013 (Φ.Ε.Κ. Β΄- 1881) κοινή απόφαση του τότε Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και της Αναπληρώτριας Υπουργού Εθνικής Άμυνας.

3. Τονίζεται ιδιαιτέρως ότι τα κριτήρια ή οι ιδιότητες που αναγράφονται από τον/ην υποψήφιο/α στην αίτηση συμμετοχής του/ης στο διαγωνισμό, πρέπει να υφίστανται κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων. Από το περιεχόμενο των αποδεικτικών εγγράφων ή βεβαιώσεων πρέπει να προκύπτει ότι το συγκεκριμένο κριτήριο ή ιδιότητα υπήρχε κατά την ημέρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.

4. Επισημαίνεται ότι, σε περίπτωση καθυστέρησης χορήγησης από τις αρμόδιες Αρχές εγγράφων, τα οποία πρέπει να συνοδεύουν την αίτηση του/ης υποψηφίου/ας, υποβάλλεται εμπρόθεσμα η αίτηση από αυτόν/ην και χωρίς τα έγγραφα αυτά, πρέπει όμως, να αναφέρεται σε Υπεύθυνη Δήλωση, η αιτία της μη υποβολής τους, ο/η δε ενδιαφερόμενος/η οφείλει να τα προσκομίσει όταν εκλείψει η αιτία της καθυστέρησης, όχι όμως πέραν του πενθημέρου από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της αίτησης συμμετοχής.

Αναλυτικά το κείμενο της Προκήρυξης – περιλαμβάνει πληροφορίες για υποβολή και έλεγχο των δικαιολογητικών, κριτήρια πρόσληψης, υποβολή ενστάσεων, εξετάσεις και δοκιμασίες, διαδικασίες μετά την πρόσληψη και υποδείγματα των αιτήσεων που πρέπει να συμπληρωθούν – οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να το βρουν εδώ.  

 

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της Ελληνικής Αστυνομίας, www.astynomia.gr

 

ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΕΙΣ

Ποια είναι η αρχαιότερη γλώσσα στον κόσμο;

Published

on

Από

Πηγή φωτογραφίας: pixabay

Στον πλανήτη Γη υπάρχουν πάνω από 7.100 γλώσσες. Το 40% από αυτές κινδυνεύουν με εξαφάνιση (αυτό σημαίνει ότι οι πληθυσμοί που ομιλούν αυτές τις γλώσσες μειώνονται). Υπάρχουν γλώσσες που τις μιλάνε λιγότερα από χίλια άτομα.

Από την άλλη, παραπάνω από τους μισούς κατοίκους του πλανήτη μιλάνε μόλις τις 23 ευρύτατα διαδεδομένες γλώσσες.

Οι ομιλούμενες και μη γλώσσες είναι μία ιστορία ανθρώπινης επικοινωνίας. Για το λόγο αυτό στο ερώτημα για το ποια γλώσσα είναι η αρχαιότερη δεν είναι εύκολο να δοθεί μία ολοκληρωμένη απάντηση.

Για παράδειγμα, οι γλωσσολόγοι στην προσπάθειά τους να αποκρυπτογραφήσουν τις πήλινες πλακέτες ή για να μελετήσουν την εξέλιξη των ζωντανών γλωσσών, αναγκαστικά, ξεπερνούν τα στενά πλαίσια της γλωσσολογίας.

Το συναρπαστικό είναι ότι κατά την διάρκεια της αποκρυπτογράφησης της άγνωστης γλώσσας αποκαλύπτονται μυστικά των αρχαίων πολιτισμών και ξεκινούν νέες έντονες συζητήσεις μεταξύ των επιστημόνων.

Σύμφωνα με τους επιστήμονες, η μελέτη των αρχαίων ή σύγχρονων γλωσσών παίζει καθοριστικό ρόλο στην κατανόηση του παρελθόντος: βοηθάει να καταγράψουμε τους δρόμους της μετανάστευσης των λαών και τις ιστορικές επαφές διαφορετικών πολιτισμών.

Μία γλώσσα έχει πολλές εκφράσεις: η ομιλία, η γραφή, η γλώσσα των χειρονομιών, η κάθε γλώσσα έχει τα χαρακτηριστικά της. Οι επιστήμονες χρησιμοποιούν διαφορετικούς μεθόδους για να προσδιορίσουν την ηλικία μιας γλώσσας και την καταγωγή της.

Λόγου χάρη, όταν έχει εντοπιστεί η χρονική περίοδος κατά την οποία οι δύο διάλεκτοι της ίδιας γλώσσας αρχίζουν να αυτονομούνται και να απομακρύνονται η μία από την άλλη, τότε μιλάμε για την στιγμή της γέννηση μιας καινούργιας γλώσσας. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι τα Αγγλικά και τα Γερμανικά που προέρχονται από τα Πρωτογερμανικά.

Δεν μπορούμε να πούμε με ακρίβεια ποια γλώσσα τελικά είναι η πιο αρχαία. Μερίδα επιστημόνων θεωρεί ότι όλες οι γλώσσες προέρχονται από μία αρχική πανανθρώπινη “πρωτόγλωσσα”. Αν είναι έτσι, τότε όλες οι γλώσσες, κατά κάποιον τρόπο, έχουν μία πηγή. Η σκέψη αυτή μένει σαν υπόθεση και είναι πολύ δύσκολο να τεκμηριωθεί.

Από τα πιο αρχαία δείγματα γραφής, σύμφωνα με τους επιστήμονες, είναι η λεγόμενη σφηνοειδής γραφή στους πολιτισμούς των Σουμερίων και Ακκάδων (το λιγότερο πριν 4.600 χρόνια) και ιερογλυφικά των Αιγυπτίων (περίπου την ίδια περίοδο).

Μερίδα επιστημόνων της παγκόσμιας κοινότητας των γλωσσολόγων προτείνει να χαρακτηρίζεται ως η πιο αρχαία εκείνη η γλώσσα πού πρώτη απόκτησε γραφή.

Στα μέσα της 3ης χιλιετίας π.Χ. φαίνεται πως τοποθετούνται οι κρητικές συλλαβικές γραφές, οι αναφερόμενες έως τώρα ως Μινωικές γραφές, δηλαδή 500 χρόνια πριν από την καθιερωμένη άποψη, η οποία τις τοποθετούσε στο 1900 πΧ.

Έτσι λοιπόν, οι γραφές αυτές χρονολογούνται παράλληλα με τη γραφή στην κοιλάδα του Ινδού ποταμού περί το 2400 πΧ, ενώ τα Αιγυπτιακά Ιερογλυφικά τοποθετούνται περίπου στο 3000 π.Χ.

Πηγή: ertnews.gr

Continue Reading

ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΕΙΣ

Προκήρυξη θέσης εργασίας στο Γενικό Προξενείο της Ελλάδος στο Ντύσσελντορφ

Published

on

Από

Πηγή φωτογραφίας: pixabay

Το Γενικό Προξενείο της Ελλάδος στο Ντύσσελντορφ προκηρύσσει μία (1) θέση εργασίας πλήρους απασχόλησης, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, ορισμένου χρόνου, διαρκείας δύο (2) ετών, και συγκεκριμένα μία (1) θέση μεταφραστή/μεταφράστριας, με μεικτές αποδοχές 2250 Ευρώ.

Σύμφωνα με την προκήρυξη, οι ενδιαφερόμενοι/νες θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 23ο έτος ηλικίας τους και να διαθέτουν τα εξής προσόντα:

 1. Να είναι μόνιμες/οι κάτοικοι Γερμανίας με Ελληνική ή Γερμανική ιθαγένεια. Τυχόν υποψηφιότητες από πρόσωπα ιθαγένειας τρίτης χώρας θα εξετασθούν, εφόσον πιστοποιείται νόμιμη διαμονή στη Γερμανία, με δυνατότητα εργασίας.
 2. Να είναι κάτοχοι Απολυτήριου Λυκείου ή ισοδύναμου τίτλου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της αλλοδαπής. Τυχόν πρόσθετες σπουδές, επαγγελματική εμπειρία και προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση θα συνεκτιμηθούν.
 3. Να έχουν άριστη γνώση της Ελληνικής και της Γερμανικής. Η επαρκής γνώση της Αγγλικής
  θα θεωρηθεί πρόσθετο προσόν.
 4. Να έχουν πλήρη επάρκεια χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή και εξοικείωση με τη χρήση
  μέσων κοινωνικής δικτύωσης
  (Facebook, Twitter, Instagram).
 5. Να έχουν λευκό ποινικό μητρώο (ελληνικό ή γερμανικό, κατά περίπτωση), απόσπασμα του
  οποίου θα πρέπει να προσκομισθεί.
 6. Να διαθέτουν σοβαρότητα, εχεμύθεια, προσήλωση, ακρίβεια και ευσυνειδησία, ιδίως ως
  προς την τήρηση χρονικών προθεσμιών.
 7. Να έχουν εκπληρώσει, εφόσον πρόκειται για άρρενες Έλληνες πολίτες, τις στρατιωτικές
  τους υποχρεώσεις ή να έχουν νόμιμα απαλλαγεί από αυτές.

Οι ενδιαφερόμενοι/νες παρακαλούνται να αποστείλουν επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος, αντίγραφο Διαβατηρίου ή Ταυτότητας, βιογραφικό σημείωμα, καθώς και υπεύθυνη δήλωση δια της οποίας δεσμεύονται να προσκομίσουν τα απαραίτητα πρωτότυπα δικαιολογητικά, εφόσον τους ζητηθούν.

Στην επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα πρέπει να αναγράφονται οπωσδήποτε τα βασικά στοιχεία επικοινωνίας (ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμ. τηλεφώνου και e-mail).

Ο φάκελος, στον οποίον θα περιλαμβάνεται το σύνολο των στοιχείων που, κατά την κρίση των ενδιαφερομένων, τεκμηριώνει την καταλληλότητά τους για την πλήρωση της ως άνω θέσεως θα πρέπει να έχει αποσταλεί έως την Παρασκευή 22 Σεπτεμβρίου, ως ακολούθως:

Ταχυδρομικά, στη διεύθυνση: Generalkonsulat von Griechenland, Willi-Becker-Allee 11, 40224 Düsseldorf ή

– Ηλεκτρονικά, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: grgencon.ddf@mfa.gr (Θέμα: Προκήρυξη πλήρωσης Θέσεως μεταφραστή).

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αποστείλουν την αίτηση και τα υποστηρικτικά έγγραφα σε ένα μόνον e-mail και σε format .pdf ή .zip.

Σύμφωνα με το Γενικό Προξενείο, αριθμός επιλεγέντων που πληρούν τα τυπικά προσόντα θα κληθούν σε συνέντευξη. Η γλωσσομάθεια και τα λοιπά προαναφερθέντα προσόντα θα εκτιμηθούν βάσει των προσκομιζομένων πιστοποιητικών ή στο πλαίσιο προφορικής συνέντευξης ή πρακτικής δοκιμασίας.

Σημειώνεται ότι ο/η προσλαμβανόμενος/η, εφόσον έχει ελληνική ιθαγένεια, μπορεί με αίτησή του να υπαχθεί στην ελληνική νομοθεσία περί κοινωνικών ασφαλίσεων ή να ασφαλισθεί σε επιτόπιο ασφαλιστικό φορέα.

Το ασφαλιστικό καθεστώς πολιτών έτερης ιθαγένειας διέπεται από την επιτόπια νομοθεσία. Οι ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ εισφορές, σε κάθε περίπτωση, βαρύνουν το Ελληνικό Δημόσιο, καταλήγει η προκήρυξη.

Continue Reading

ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΕΙΣ

Ενθαρρύνοντας την ειλικρίνεια στα παιδιά

Published

on

Από

Μέσω της ειλικρίνειας το παιδί ενισχύει την συναισθηματική του νοημοσύνη αλλά και την αυτοπεποίθησή του. Νιώθει αληθινό, έντιμο, περήφανο, και βλέπει πως οι γύρω του το αντιμετωπίζουν ως ένα άτομο που μπορούν να εμπιστευτούν και να στηριχτούν πάνω του.

Είναι σημαντικό, ως πρότυπα, γονείς και δάσκαλοι να αποφεύγουν να λένε ασκόπως ψέματα στα παιδιά. Αν επιθυμείτε τα παιδιά σας να είναι αυτάρκη, υπεύθυνα και γεμάτα αυτοπεποίθηση, είναι απαραίτητο να προτιμάτε την οδό της ειλικρίνειας και της ανοιχτότητας, του διαλόγου και της επικοινωνίας. Μεγαλώνοντας, το παιδί θα μάθει πόση διαφορά κάνει ένα ψέμα από μια αλήθεια, πόσο σεβασμό αντανακλά η ειλικρίνεια, και συνειδητοποιεί ότι ο κόσμος των ενηλίκων συχνά «εγκρίνει» και χρησιμοποιεί το ψέμα για να πετύχει τους στόχους του, «συγχωρώντας» τον εαυτό του κατά τη στιγμή που το κάνει.

Το κλειδί κατά τη διδασκαλία της αξίας της ειλικρίνειας είναι:

 1. Μην κρίνεις! Τα παιδιά δεν έχουν ποτέ κακή πρόθεση. Πριν κρίνεις την συμπεριφορά του παιδιού καλύτερα δες από απόσταση και με καθαρό μυαλό την κατάσταση και συζήτησε μαζί του.
 2. Ενεργητική ακρόαση. Η ενεργητική ακρόαση βοηθά τους ενήλικες να ακούσουν προσεκτικά το παιδί. Έτσι, θα καταλάβεις αν λέει την αλήθεια ή αν φαντάζεται ιστορίες.
 3. Αποφυγή επισήμανσης. Μην αποκαλείς το παιδί σου ψεύτη. Με τον καιρό και την επανάληψη ίσως το πιστέψει και αρχίσει να ενεργεί με βάση αυτό που περιμένεις: το ψέμα!
 4. Μίλα στο παιδί από πολύ μικρή ηλικία, για την ειλικρίνεια και την αξία της σε προσωπικό και συλλογικό επίπεδο. Το ψέμα «σπάει» την εμπιστοσύνη στην οικογένεια και τα μέλη της πρέπει να μπορούν να πιστεύουν το ένα το άλλο.
 5. Επαίνεσε την ειλικρίνεια! Όταν το παιδί ενεργεί σωστά και με ειλικρινή, καθαρή διάθεση, επιβράβευσέ το, ώστε να επαναλάβει αυτή τη συμπεριφορά και να την καταγράψει ως θεμιτή και εκτιμητέα.

Να θυμάσαι πως, ως ενήλικες, εμείς είμαστε τα πρότυπα των παιδιών και από εμάς μαθαίνουν. Ας δώσουμε, λοιπόν, ένα γερό και διαρκές μάθημα περήφανης ειλικρίνειας.

Γράφει η Κατερίνα Παπαϊωάννου

Απόφοιτος του ανώτατου τεχνολογικού εκπαιδευτικού ιδρύματος κεφαλονιάς με πτυχίο τεχνολογίας ήχου και μουσικών οργάνων, έκανα τη διπλωματική μου εργασία με θέμα το παραδοσιακό παιδικό τραγούδι

life coaching για γονείς και δασκάλους και παιδιά

LinkedIn:www.linkedin.com/in/katerina-papaioannou-90b704221

Instagram:katerina.papaioannou.kidscoach

Facebook: Katerina Papaioannou – Kids Life Coach

Website:https://katerina-papaioannou.com/

Email:info@katerina-papaioannou.com

Τηλέφωνο:+4916092873010

Continue Reading

ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΕΙΣ

Η αλλαγή ισορροπιών στο Κογκρέσο και η θέση της Ελλάδας: Του Τιμολέοντα Ζιώγκα

Published

on

Από

Πηγή φωτογραφίας: pixabay

Ο χρόνος μετράει αντίστροφα για τα αποτελέσματα της 8ης Νοεμβρίου, σήμερα οι Αμερικανοί ψηφοφόροι θα κληθούν να ανανεώσουν ολοκληρωτικά την Βουλή Αντιπροσώπων, όπως επίσης και συγκεκριμένες θέσεις που βγαίνουν προς ψηφοφορία στην Γερουσία. Παράλληλα, έχουν στηθεί κάλπες για τους Κυβερνήτες και αιρετούς πολιτειακούς αξιωματούχους, σε μια συγκυρία κατά την οποία η επιλογή του εκλογικού σώματος λαμβάνει την μορφή άτυπου “δημοψηφίσματος” για τις πολιτικές που πρέπει να ακολουθηθούν.

Το κόμμα του Προέδρου φαίνεται ότι θα έχει απώλειες στις ενδιάμεσες εκλογές. Το γεγονός αυτό δεν αποτελεί έκπληξη, καθώς είναι ένα μοτίβο το οποίο φαίνεται να επαναλαμβάνεται στην αμερικανική πολιτική Ιστορία. Παρόλα αυτά, το εύρος των απωλειών αυτών και μια ενδεχόμενη ολοκληρωτική ήττα, ενδέχεται να προκαλέσουν τριγμούς, στον δρόμο για τις προεδρικές εκλογές του 2024.

Την τελευταία διετία, οι Δημοκρατικοί είχαν τον έλεγχο του Κονγκρέσσου, καθώς πλειοψηφούσαν στην Βουλή ενώ έλεγχαν και την Γερουσία, έστω και με τον αστερίσκο της παρουσίας δυο πιο συντηρητικών Γερουσιαστών (Σίνεμα – Μάντσιν) που δεν άφησαν μεγάλο χώρο για πιο τολμηρές προοδευτικές μεταρρυθμίσεις. Σε κάθε περίπτωση όμως, η Κυβέρνηση Μπάιντεν γνώριζε πως και οι δυο πτέρυγες του Κονγκρέσσου ήταν φίλα προσκείμενες, με αποτέλεσμα να μην απαιτούνται συμβιβασμοί που θα ολίσθαιναν εκτός πολιτικής ατζέντας.

Από την άλλη πλευρά, οι οιωνοί δεν είναι οι καλύτεροι δυνατοί για την σημερινή μάχη· Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν, μια σχεδόν βέβαιη απώλεια του ελέγχου της Βουλής, ενώ τις τελευταίες εβδομάδες το μομέντουμ των Ρεπουμπλικανών άλλαξε τον συσχετισμό και στην Γερουσία. Ήδη οι Ρεπουμπλικανοί φαίνεται πως προστατεύουν το Ουισκόνσιν και διεκδικούν τη Νεβάδα, την Τζόρτζια και την Αριζόνα, την ώρα που μόνο η Πενσυλβάνια – με τον φίλο του Ερντογάν, Δρα. Οζ, ως αμφιλεγόμενο υποψήφιο – μπορεί να αλλάξει χέρια, προς όφελος των Δημοκρατικών.

Εφόσον το μομέντουμ που προβλέπεται από τους δημοσκόπους επιβεβαιωθεί και το Δημοκρατικό Κόμμα υποστεί βαριά ήττα, πολιτικοί αναλυτές επισημαίνουν ότι ίσως και να επέλθει το “πολιτικό τέλος” του Τζο Μπάιντεν, αφού θα αναζητηθεί ένας νέος υποψήφιος ούτως ώστε να έρθει αντιμέτωπος με τον Τραμπ ή τους “κλώνους” του Τραμπ (Ντε Σάντις;) που θα διεκδικήσουν την προεδρία το 2024.

Πάντως, ανεξαρτήτως αποτελέσματος, η διακυβέρνηση Μπάιντεν φαίνεται πως απέτυχε να προσφέρει πειστικές λύσεις και εξηγήσεις για τον πληθωρισμό και την εξαντλητική ακρίβεια. Την ώρα που δεν φαίνεται να έχει επικοινωνηθεί επαρκώς στην κοινωνία το ενδεχόμενο να απειληθούν υπηρεσίες του κοινωνικού κράτους και, ασφαλώς, κεκτημένα όπως το δικαίωμα της επιλογής των γυναικών στην άμβλωση, που πλήττεται από την σχετική απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου.

Όσον αφορά στην Ελλάδα, μια ενδεχόμενη ήττα του Δημοκρατικού Κόμματος στην Γερουσία, ιδίως αν συνδυαστεί με νίκη του Δρα. Οζ στην Πενσυλβάνια, αναμένεται να έχει οδυνηρές συνέπειες, να αποδυναμώσει το “όπλο” που λέγεται Ρόμπερτ Μενέντεζ, με παράλληλη ενίσχυση του Ερντογάν.

Στην δε Βουλή, το ενδιαφέρον εστιάζεται κυρίως στα πρόσωπα, αφού, εκτός από την Κάρολιν Μαλόνεϊ, που ηττήθηκε στις προκριματικές εκλογές, η Ελλάδα κινδυνεύει, περισσότερο ή λιγότερο, να χάσει τους Κρις Πάπας και Ντίνα Τάιτους. Ιδίως μια απώλεια του Πάπας θα δημιουργήσει σοβαρό πρόβλημα, αφού με τις κομβικές παρεμβάσεις του έχει ηγηθεί σε σημαντικά εθνικά θέματα, όπως οι όροι για την αναβάθμιση του τουρκικού στόλου των F-16, ενώ φέρεται να προορίζεται και ως ο επόμενος επικεφαλής του “Ελληνικού Συμβουλίου” (Hellenic Caucus). Αντίθετα, μόνο ευνοϊκή θεωρείται η επικείμενη εκλογή του Ρόμπερτ Μενέντεζ του Νεότερου στην περιφέρεια που είχε πρωτοεκλεγείο πατέρας του, στο Νιού Τζέρσει.

Συμπερασματικά, αυτό που καθίσταται σαφές είναι οτι οι σημερινές εκλογές εχουν ιδιαίτερη σημασία πρωτίστως για την αμερικανική πολιτική σκηνή και ως εκ τουτου κοινωνία αλλά και για τις εξελίξεις σε μείζονα θέματα που αφορούν τη θέση της Ελλάδας. Μια ενδεχομένη βαριά ήττα θα επηρεάσει τόσο το δημοκρατικό και προοδευτικό πρόσημο των πολίτικων επιλογών αλλά και τις διπλωματικές δυνατότητες της Ελλάδας για επίλυση σοβαρών προβλημάτων με τους γείτονες της.

Τιμολέων Ζιώγκας
Continue Reading

ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΕΙΣ

Πανεπιστημιούπολη : Της Ελενας Παρασκευοπούλου

Published

on

Από

…Τη ρωτάω τι γίνεται μου λέει “απλώς πηγαίνω στη σχολή μου”
“Στη χοροεσπερίδα, στη συνέλευση, στη φιλοσοφική μου”..

   

Στο τραγούδι του «Αυτή που περνάει», δίχως μάλλον να το αντιληφθεί, ο Φοίβος Δεληβοριάς απεικονίζει τη ζωηρή πραγματικότητα του Σεπτέμβρη και του Οκτώβρη στις μεγάλες και μικρές φοιτητουπόλεις της Ελλάδας. Χιλιάδες φοιτητές στην Θεσσαλονίκη και την Αθήνα, στην Πάτρα και το Βόλο, υποδέχονται το νέο εξάμηνο με νέες ελπίδες για το πτυχίο, εκείνο το ακατόρθωτο πεντάρι στην άλγεβρα και εκείνη τη πενθήμερη με την παρέα που σχεδιάζεται ξανά και ξανά από το πρώτο έτος.

    Τα πανεπιστήμια γίνονται για άλλη μια χρονιά πόλος έλξης για αυτούς που αγαπούν την γνώση και μοχθούν να γίνουν καλύτεροι. Ταυτίζονται με τις ατελείωτες ώρες μελέτης στη βιβλιοθήκη, αλλά και τους καφέδες στο κυλικείο του πολυτεχνείου και την μυρωδιά του φρέσκου ποπ κορν στην κινηματογραφική λέσχη της νομικής. Φεστιβάλ και συναυλίες, αλλά και κάτι αξέχαστα βράδια του Σεπτέμβρη όπου η βαβούρα της πόλης μοιάζει να σωπαίνει εκεί που μαζεύονται ανέμελοι φοιτητές με κιθάρες, μπύρες και τραγούδια που αποχαιρετούν ένα ακόμη καλοκαίρι που έδυσε.

    Ο κόσμος των φοιτητών, αυτός ο ονειροπόλος και ο ανέμελος, διαφέρει από τον κόσμο των μεγάλων. Είναι γεμάτος σχέδια και αισιοδοξία για εκείνο το καλύτερο μέλλον που μας υπόσχονταν σαν είμασταν παιδιά. Οι φοιτητές, λοιπόν, αρνούνται να κληρονομήσουν τον άλλο κόσμο, εκείνον στον οποίο οι άνθρωποι ακόμη πολεμούν και καταπατούν την ελευθερία και την ισότητα. Μέσα στα πανεπιστήμια, στους πυλώνες του πνεύματος και της εξέλιξης, ετοιμάζουν την επανάστασή τους και όχι άδικα. Κάποια συναυλία ειρήνης σβήστηκε με δακρυγόνα. Σε κάποια χώρα μια γυναίκα έσβησε γιατί δεν κάλυψε σωστά τα μαλλιά της. Οι νέοι φωνάζουν «ποτέ ξανά».

    Και αυτόν τον Σεπτέμβρη, οι φοιτητές κατακλύζουν τον πολύπλευρο κόσμο των πανεπιστημίων με τις μουσικές νύχτες που μυρίζουν γιασεμί στα γρασίδια της φιλοσοφικής και τις πορείες με τα συνθήματα. Τα αμφιθέατρα γεμίζουν ηλιοκαμένα πρόσωπα, τετράδια και σημειώσεις. Ένα ακόμη έτος ξεκινά και απρόβλεπτο καθώς είναι θα φέρει χαρές αλλά και καινούργιες προκλήσεις που θα πρέπει να αντιμετωπίσουν. Χωρίς ποτέ να φοβούνται. Όπως είχε γράψει τότε ο Νίκος Καρούζος, «Να μη λυπάσαι που πέφτουν τα φύλλα φθινόπωρο. Η δική σου τρυφερότητα θα τα φέρει και πάλι στα δέντρα».

Ελενα Παρασκευοπούλου Φοιτήτρια Αγγλικής Φιλολογίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ:

Continue Reading

ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΕΙΣ

Aθώωση των εμπλεκόμενων στον σκάνδαλο Siemens, μια απο τα ίδια… : του Γιάννη Καστελιανου

Published

on

Από

Η ελληνική δικαιοσύνη, για άλλη μια φορά πιστοποίησε οτι νοσεί βαριά. Δεν είναι άλλωστε τυχαίο οτι σύμφωνα με τους δείκτες διεθνών οργανισμών (Rule of Law Index) η εγκυρότητα της είναι στα επίπεδα της Μποτσουάνας και Νότια Αφρικής και χειρότερη απο την Ρουμανία, Ρουάντα και Ναμίμπια…. Η ελληνική δικαιοσύνη έχει αφήσει άναυδους με αποφάσεις της τους Έλληνες πολίτες και όχι μόνο, ουκ ολίγες φορές. Η κάθε κυβέρνηση διατείνεται για την ανεξαρτησία της αλλά ισχύει αυτό; Πολλοί θα διαφωνήσουν.

Οι βασικοί κατηγορούμενοι της υπόθεσης Siemens αυτο-βαφτίστηκαν ένοχοι, φεύγοντας απο την χώρα και είναι κρυμμένοι ακόμα. Γιατί η ελληνική δικαιοσύνη τους απάλλαξε; Ποιους εξυπηρετεί μια τέτοια απόφαση; Αρκετά άλλα κράτη για ανάλογες κατηγορίες της Siemens, φυσικά και έστειλαν στην φυλακή τους υπαίτιους. Βέβαια είναι απορίας άξιον οτι παρατηρώντας τα κοινωνικά δίκτυα οι αντιδράσεις ήταν ήπιες. Ίσως και ο ελληνικός λαός να έχει χάσει την ελπίδα του και να λέει «μια απο τα ίδια».

Δεν είναι λίγοι οι πολιτικοί και οι επιχειρηματίες που για διάφορες υποθέσεις, στο παρελθόν είτε απλά κατηγορήθηκαν χωρίς να λογοδοτήσουν, είτε απλά αθωώθηκαν… σκανδαλωδώς.  Φυσικά όσο πιο ισχυροί οι κατηγορούμενοι τόσο πιο πιθανό είναι να έχουμε τέτοια φαινόμενα. Βέβαια ενα απο τα πιο δυναμικά κομμάτια της κοινωνίας, οι τίμιοι και σκληρά εργαζόμενοι υπάλληλοι / εργάτες, μετανάστες και φέρελπεις επιστήμονες, φυσικά και έτσι χάνουν την πίστη τους στο κράτος. Φυσικά και αναρωτιούνται θα βρω άραγε το δίκιο μου αν χρειαστεί με αντικειμενικά κριτήρια; Αν ο αντίπαλος στην δικαστική αίθουσα έχει ισχυρό κοινωνικό έρεισμα, η πιο πιθανή απάντηση είναι ΟΧΙ βάσει της ιστορίας. Έτσι με την πρώτη ευκαιρία οι πολίτες αυτοί θα φύγουν απο την χώρα.

Το ίδιο έκαναν πολλές εκατοντάδες χιλιάδες νέοι τα τελευταία χρόνια. Ανάλογη τάση παρατηρείται και στην Τουρκία. Δεν είναι μόνο η οικονομική κρίση, η οποία, διώχνει το πιο δυναμικό κομμάτι κάθε χώρας, αλλά και η παντελής έλλειψη εμπιστοσύνης στους κύριους θεσμούς, όπως η δικαιοσύνη.

Η ελληνική δικαιοσύνη χρήζει άμεσα αναδιάρθρωσης έτσι ώστε να ανταποκριθεί στην σωστότερη απόδοση δικαιοσύνη σε κάθε κοινωνικό κλιμάκιο ανεξαιρέτως. Αυτό είναι μια διαχρονική πληγή στην Ελλάδα. Την πάταξη της διαφθοράς, αξιοκρατία και διαφάνεια θεωρούν βασικούς παράγοντες να γυρίσουν πίσω οι εκατοντάδες χιλιάδες επιστήμονες που έφυγαν πρόσφατα απο την χώρα. Είναι το αμάγαλμα της ελληνικής κοινωνία. Το μήνυμα είναι συγκεκριμένο για το τι πρέπει να γίνει για να έρθουν πίσω αλλά και ίσως ένας απο τους λόγους που έφυγαν. Θα πρέπει να είναι απο τις υψηλότερες προτεραιότητες για το ελληνικό κράτος να διευθετηθεί η δικαιοσύνη και τα μεγαλύτερα στοιχήματα.  


Γιάννης Ν. Καστελιανός
YKastelianos@gmail.com
Ανώτερος διευθυντής πληροφορικής 
Φρανκφούρτη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ: Πυρκαγιές και αναδάσωση … οτι δεν κάνει το κράτος

Continue Reading
Advertisement Europolitis

ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ

Advertisement Europolitis
Advertisement Europolitis

ΕΝΤΥΠΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ – GEDRUCKTE VERSIONEN

Like us on Facebook

Advertisement Europolitis
Advertisement
ΕΙΔΗΣΕΙΣ3 ώρες ago

Προσεχώς η 60ή πτήση του Ingenuity της NASA στον πλανήτη Άρη

ΕΙΔΗΣΕΙΣ8 ώρες ago

Πρεμιέρα κάνουν την Δευτέρα οι νέες ταυτότητες

ΓΕΡΜΑΝΙΑ10 ώρες ago

Το Βερολίνο ζητά εξηγήσεις από την Πολωνία για τις βίζες έναντι ανταλλάγματος

ΟΜΟΓΕΝΕΙΑ11 ώρες ago

Ημερίδα με θέμα “Ελληνόγλωσση εκπαίδευση και σύγχρονες προκλήσεις” στο Βερολίνο

ΕΛΛΑΔΑ12 ώρες ago

Η αποξήρανση της Κωπαΐδας, το μεγαλύτερο εγγειοβελτιωτικό έργο της αρχαιότητας

ΕΙΔΗΣΕΙΣ1 ημέρα ago

Από υπόγειο ωκεανό προέρχεται το διοξείδιο του άνθρακα στην επιφάνεια της Ευρώπης

ΟΜΟΓΕΝΕΙΑ1 ημέρα ago

Έκκληση βοήθειας για την καταστροφή στην Θεσσαλία από την Ελληνική Κοινότητα Solingen και την Ακαδημία Αξιών

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ1 ημέρα ago

Η Volvo σταματάει την παραγωγή όλων των πετρελαιοκίνητων μοντέλων της

ΕΛΛΑΔΑ1 ημέρα ago

Πανευρωπαϊκό ρεκόρ μηνιαίου ύψους βροχόπτωσης στη Μακρινίτσα Πηλίου

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ2 ημέρες ago

Η τραυματική εγκεφαλική βλάβη παράγοντας κινδύνου για καρδιαγγειακές παθήσεις

ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΕΙΣ4 εβδομάδες ago

Προκήρυξη θέσης εργασίας στο Γενικό Προξενείο της Ελλάδος στο Ντύσσελντορφ

ΟΜΟΓΕΝΕΙΑ3 εβδομάδες ago

Ξεκίνησε η νέα σχολική χρονιά για τα ελληνόπουλα της Βορείου Ρηνανίας Βεστφαλίας

ΓΕΡΜΑΝΙΑ4 εβδομάδες ago

Γερμανία: Τη Βασική Ασφάλεια Τέκνων θεσπίζει η κυβέρνηση

ΓΕΡΜΑΝΙΑ4 εβδομάδες ago

Γερμανία: Γιατί τα αεροπορικά εισιτήρια είναι τόσο ακριβά;

ΕΙΔΗΣΕΙΣ4 εβδομάδες ago

Βρετανικό Μουσείο: “Περίπου 2.000” αντικείμενα έχουν κλαπεί, κάποια έχουν ήδη εντοπιστεί

ΓΕΡΜΑΝΙΑ3 εβδομάδες ago

Πυροβολισμοί στον κεντρικό σιδηροδρομικό σταθμό του Βούπερταλ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ4 εβδομάδες ago

Συμφωνία Ρωσίας – ΗΠΑ για πρόσθετη αποστολή αστροναύτη στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό

ΕΙΔΗΣΕΙΣ4 εβδομάδες ago

30 βαθμούς μέσα σε τέσσερις ημέρες έπεσε η θερμοκρασία στην Ελβετία!

ΕΛΛΑΔΑ4 εβδομάδες ago

Μονή Οσίου Λουκά: Ξεκινούν οι επεμβάσεις αποκατάστασης μετά την πυρκαγιά

ΕΙΔΗΣΕΙΣ4 εβδομάδες ago

Σύλλογος Ελλήνων Αρχαιολόγων: Η υπόθεση των κλαπεισών αρχαιοτήτων εγείρει ηθικά ζητήματα για το Βρετανικό Μουσείο

Advertisement Europolitis
Advertisement Europolitis
Advertisement Europolitis